Loading...
PhD Tanja Mihalič

PhD Tanja Mihalič
no.: 06912 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
Economics of tourism, tourism management, tourism policy, environmental economics, environmental impacts of tourism, environmental policy, ecological lakelling in tourism
Points
1,426.93
A''
578.75
A'
625.5
A1/2
665.5
CI10
2,082
CImax
334
h10
19
A1
5.06
A3
0.6
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 46  1,707  1,655  35.98 
Scopus 42  2,292  2,234  53.19 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 MSc Miha Bratec  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 4/30/2019  37436 
2 PhD Tina Šegota  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 3/31/2018  36388 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A. in Economics    SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1983 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1987 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  12/1/1984  Full professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1724  Guidelines for destination management based on carryng capacity and tourism flows models   2018 - 2019  PhD Ljubica Knežević Cvelbar  2,833 
2. V5-1013  Proučevanje sinergijskih učinkov povezovanja ribištva in turizma (Slovene)   2010 - 2012  PhD Tanja Mihalič  1,607 
3. V5-0413  Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tanja Mihalič  5,463 
4. V5-0412  Zasnova metodologije za management odnosov z odjemalci na ravni hotela in razvoj ustreznih instrumentov za merjenje obstoja in uspešnos (Slovene)   2008 - 2009  PhD Maja Zalaznik  8,283 
5. V5-0206  Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov (Slovene)   2006 - 2007  PhD Maja Zalaznik  8,897 
6. V5-0916  Priprava modela za spremljanje konkurenčnosti turističnih destinacij na podlagi strateškega koncepta trajnostnega razvoja turizma v Sloveniji (Slovene)   2005  MSc Janez Sirše  1,106 
7. V5-0837  Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija (Slovene)   2003 - 2005  PhD Tanja Mihalič  11,988 
8. V6-0188  Modeli financiranja ekonomike varstva in upravljanja s kulturno dediščino: Slovenski gradovi - financiranje, ekonomika, upravljanje (Slovene)   1999 - 2000  PhD Tanja Mihalič  2,406 
9. V5-0212  Slovenska industrija v pogojih notranjeg trga EU (Slovene)   2000  PhD Janez Prašnikar  5,761 
10. L5-7889  Model prenove starih podeželskih naselj s pomočjo razvoja turizma (Slovene)   1998  PhD Tanja Mihalič  911 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ERASMUS+-586673-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA1-JMD-MOB  European Master in Tourism Management   1/1/2017 - 12/31/2020  Tanja Mihalič   
2. ERASMUS+-159710-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA1-EPQR  European master in tourism management   9/1/2015 - 8/31/2019  Tanja Mihalič   
Views history
Favourite