Loading...
Organisations source: ARIS

Institute of Criminology at the Faculty of Law

Research activity

Code Science Field Subfield
5.07.00  Social sciences  Criminology and social work   

Code Science Field
S160  Social sciences  Criminology 

Code Description
Research 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
12,008.27
A''
1,917.14
A'
4,872.58
A1/2
7,942.79
CI10
626
CImax
94
h10
11
A1
41.54
A3
1.67
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 17, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 93  439  405  4.35 
Scopus 97  583  552  5.69 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0504-001  Criminology     
Researchers (30)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 22662  PhD Matjaž Ambrož  Law  Researcher  668 
2. 32910  Tina Anžič    Junior expert or technical associate 
3. 56797  PhD Jasmina Arnež  Law  Researcher  57 
4. 33443  PhD Vasja Badalič  Criminology and social work  Researcher  200 
5. 34636  PhD Eva Bertok  Political science  Researcher  63 
6. 58079  Alina Bezlaj  Law  Researcher 
7. 53535  PhD Lora Briški  Law  Researcher  80 
8. 53958  PhD Kristina Čufar  Law  Researcher  42 
9. 51937  PhD Marko Drobnjak  Law  Researcher  48 
10. 55009  Lara Dular  Law  Researcher 
11. 13778  PhD Katja Filipčič  Criminology and social work  Researcher  615 
12. 36378  PhD Miha Hafner  Law  Researcher  106 
13. 58077  MSc Hana Hawlina  Law  Researcher  19 
14. 11843  PhD Matjaž Jager  Criminology and social work  Researcher  234 
15. 56002  Aleksej Jankovič  Law  Researcher 
16. 06978  PhD Zoran Kanduč  Criminology and social work  Researcher  503 
17. 57733  Saša Krajnc  Law  Researcher 
18. 57666  Kristina Lazarevič Padar  Law  Researcher 
19. 50968  PhD Dean Lipovac  Psychology  Researcher  46 
20. 29615  PhD Mojca Mihelj Plesničar  Criminology and social work  Researcher  300 
21. 58753  Luka Gal Prestor  Law  Researcher 
22. 55862  Iva Ramuš Cvetkovič  Criminology and social work  Researcher  26 
23. 06979  PhD Renata Salecl  Criminology and social work  Researcher  869 
24. 55956  Manja Skočir  Law  Researcher  27 
25. 50631  PhD Pika Šarf  Law  Researcher  82 
26. 58078  Živa Šketa  Law  Researcher 
27. 13770  PhD Katja Šugman Stubbs  Law  Researcher  444 
28. 52474  PhD Darja Tadič  Educational studies  Researcher  77 
29. 55094  Špela Velikonja    Junior expert or technical associate 
30. 26029  PhD Aleš Završnik  Criminology and social work  Researcher  502 
Research projects (64) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J5-50174  The Rise of Illiberal Democracies: A Criminological and Socio-legal Analysis  10/1/2023 - 9/30/2026  PhD Vasja Badalič   2,763 
2. J5-50170  Unofficial psychedelic-assisted therapy in Slovenian legal framework  10/1/2023 - 9/30/2026  PhD Miha Hafner   2,905 
3. BI-BA/24-25-018  Cyber violence  1/1/2024 - 12/31/2025  PhD Aleš Završnik   502 
4. V5-2336  Addressing peer violence: A systemic approach to providing a lasting safe and supportive school environment  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Jasmina Arnež   1,475 
5. V5-2324  Alternatives to conventional punishment of drug offenders: the case of cannabis  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Kristina Čufar   1,992 
6. V5-2341  Measuring social climate in prisons: methods, procedures and practice  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Mojca Mihelj Plesničar   1,211 
7. J5-4583  Judicial Selection Under Scrutiny: Judicial Independence, Lawfulness and Merit  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Samo Bardutzky   2,410 
8. J5-4588  The analysis of emergency measures: Protecting human rights and preventing social harms in the era of perpetual crises  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Renata Salecl   3,471 
9. BI-VB/23-25-011  Slovenia - England: Innovations in the field of youth criminal justice and justice  5/1/2023 - 4/30/2025  PhD Jasmina Arnež   112 
10. V5-2335  Trasformation of secure units into community services for adults and childen with disabilities  10/1/2023 - 3/31/2025  PhD Vera Grebenc   2,214 
11. V5-2265  Proteverb - Legal, ethical and technological aspects of processing textual and speech data for scientific, research and development purposes  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Aleš Završnik   1,793 
12. BI-US/22-24-163  Permanent emergency situations and human rights  7/1/2022 - 6/30/2024  PhD Renata Salecl   869 
13. J5-2565  PREVENTIVE (IN)JUSTICE: THE PREVENTION OF CRIME AND SOCIAL HARMS  9/1/2020 - 12/31/2023  PhD Vasja Badalič   3,375 
14. V5-2113  Restraining order  9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Katja Filipčič   983 
15. V5-2112  Institutional, legislative and awareness-raising solutions and activities in addressing sexual harassment and other forms of sexual violence in higher education and research organisantion in Slovenia  9/1/2021 - 2/28/2023  PhD Milica Antić-Gaber   4,026 
16. V5-2115  Sentencing policy for sexual crimes  9/1/2021 - 2/28/2023  PhD Mojca Mihelj Plesničar   1,584 
17. V5-2037  Ethical and legal aspects of triage in times of COVID-19 epidemic  10/1/2020 - 9/30/2022  PhD Renata Salecl   2,012 
18. J5-1792  LAW OF DEBTORS AND CREDITORS - A NORMATIVE AND EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jaka Cepec   5,419 
19. J5-1795  Psychological mechanisms in criminal justice: Deconstructing objectivity  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Mojca Mihelj Plesničar   3,638 
20. V5-1930  Human Rights and Regulation of Trustworthy Artificial Intelligence  11/1/2019 - 6/30/2021  PhD Aleš Završnik   2,369 
21. J5-9347  AUTOMATED JUSTICE: SOCIAL, ETHICAL AND LEGAL IMPLICATIONS  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Aleš Završnik   2,769 
22. J5-8242  Shifting Boundaries in Criminology and Crime Policy  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Renata Salecl   4,333 
23. V5-1736  Hate speech on online social networks in Slovenia  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Vasja Vehovar   2,012 
24. V5-1738  Perspectives of increased safety on slovenian roads  4/1/2018 - 4/30/2019  PhD Dragan Petrovec   986 
25. J5-7121  Crimmigration between Human Rights and Surveillance  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Neža Kogovšek Šalamon   2,740 
26. Z5-7184  Tough, but fair? Punishment in Slovenia since its independence  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Mojca Mihelj Plesničar   300 
27. V5-1508  Criminal liability of school workers as a stipulation of safe school enviroment  10/1/2015 - 9/30/2017  PhD Matjaž Ambrož   2,648 
28. J5-6823  Law in the age of big data: Regulating privacy, transparency, secrecy and other competing values in the 21st century   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Aleš Završnik   4,865 
29. J5-4230  Law and the Brain – Criminological, Philosophical and Psychoanalytic Findings on the Subject in the Era of Neuroscience  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Renata Salecl   5,703 
30. Z5-4025  Surveillance and Crime Control: Ethical, legal and criminological aspects of emerging pre-crime detection and surveillance technologies  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Aleš Završnik   502 
31. J6-2192  PRAVNA IN POLITIčNA ZGODOVINA žENSK NA SLOVENSKEM (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Marta Verginella   3,371 
32. V5-0464  Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2011  PhD Katja Filipčič   1,584 
33. J5-0269  Nadzorovanje in kaznovanje v informacijski družbi: kibernetska kriminaliteta in nadzorstveni učinki informacijske tehnologije (Slovene)  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Renata Salecl   1,990 
34. V2-0550  Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Dragan Petrovec   1,771 
35. V5-0458  Slovensko pravosodje skozi številke: primerjalna analiza in predlogi sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Katarina Zajc   1,159 
36. V5-0256  Dokazni standardi v kazenskem postopku (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Blaž Kovačič   1,269 
37. V5-0255  Evropski nalog za prijetje in predajo - primerjalno-pravni in nacionalni vidiki (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Katja Šugman Stubbs   1,943 
38. V5-0254  Poravnavanje v kazenskem postopku (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Katja Filipčič   3,318 
39. V5-0253  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2007  PhD Alenka Šelih   2,176 
40. V5-0257  Zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udeležencev v sodnih postopkih (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2007  PhD Marko Bošnjak   2,040 
41. J5-6599  Crime and Punishment: Criminological Aspects in Literature  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Alenka Šelih   1,694 
42. J5-6597  Cyber crime - the emergence of new crimes  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Renata Salecl   2,205 
43. V5-0134  Računalniška/kibernetična kriminaliteta v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Nina Peršak   1,434 
44. M5-0052  Varnost in sodelovanje v srednji in jugovzhodni Evropi pri odzivanju na organizirano kriminaliteto (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Zoran Kanduč   1,644 
45. V5-0779  Analiza predkazenskih postopkov v RS (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Matjaž Jager   1,335 
46. V5-0933  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2005  PhD Alenka Šelih   4,276 
47. V5-0676  Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Alenka Šelih   1,337 
48. Z5-5270  Harmonisation of Penal Sanctions in Europe - The Slovenian Perspective  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Alenka Šelih   826 
49. V5-0819  Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji - 2.del (Slovene)  10/1/2003 - 6/30/2004  PhD Marko Bošnjak   982 
50. V5-0496  Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v Republiki Sloveniji (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Katja Šugman Stubbs   832 
51. V5-0624  Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v RS (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Marko Bošnjak   196 
52. L5-1247  Korupcija in ukrepi kriminalitetne politike (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Alenka Šelih   1,454 
53. J5-1371  Violence in the Media; Legal, Criminological and Criminogenic Aspects  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Dragan Petrovec   709 
54. L5-0066  Cross-cultural study on the rights of the child - Slovenia 2000  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Zoran Pavlović   236 
55. J5-0071  The incentive structure of bribery and criminal policy  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Alenka Šelih   865 
56. J5-0060  The role and position of victims in Slovene society: criminological, victimological and legal perspectives  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Zoran Kanduč   733 
57. J5-7779  Cultural Aspects of Violence  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Renata Salecl   1,715 
58. V5-0262  Zastopanje učencev/dijakov v disciplinskih postopkih (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2000  PhD Zoran Pavlović   856 
59. J5-1367  Psychological Maltreatment in Upbringing and Socialisation of Children and Youth in Slovenia  1/1/1999 - 12/31/2000  PhD Zoran Pavlović   236 
60. L5-8957  Ženske in nasilje v sodobni slovenski družbi - feministične perspektive (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Zoran Kanduč   503 
61. L5-7881  Ilegalne droge v Sloveniji: obseg in narava njihove uporabe ter načrtovanje ustreznega institucionalnega odziva nanje (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Bojan Dekleva   1,399 
62. L5-7830  Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesualnega prava v pravosodni praksi (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998    1,959 
63. L5-7883  Mednarodna anketa o kriminaliteti (viktimizaciji) - Slovenija l996 (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Zoran Pavlović   300 
64. J5-7114  Elementi teoretične kriminologije (Slovene)  7/1/1995 - 6/30/1998  PhD Alenka Šelih   771 
ARIS research and infrastructure programmes (7) Legend
International projects (4) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. F-SE-22-T01-L24-C01  FRANET research network  5/31/2023 - 5/31/2024  PhD Majda Hrženjak  
2. H2020-EU.1.3.3-trans-making-207463  Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives  1/1/2017 - 12/31/2020  PhD Jovana Mihajlović Trbovc  
3. FP6-SOCIETY-BIONET-81271  Ethical governance of biological and biomedical Research: Chinese-European Co-operation  10/1/2006 - 9/30/2009   
4. FP6-CITIZENS-CRIMPREV-86457  Assessing deviance, crime and prevention in Europe  7/1/2006 - 6/30/2009   
Mentors for junior researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00376  PhD JANEZ PEČAR  Criminology and social work  Researcher 
2. 00413  PhD Alenka Šelih  Criminology and social work  Researcher 
3. 06565  PhD Bojan Dekleva  Criminology and social work  Researcher 
4. 06978  PhD Zoran Kanduč  Criminology and social work  Researcher 
5. 06979  PhD Renata Salecl  Criminology and social work  Researcher 
6. 11843  PhD Matjaž Jager  Criminology and social work  Researcher 
7. 14313  PhD Dragan Petrovec  Criminology and social work  Researcher 
8. 16390  PhD Marko Bošnjak  Criminology and social work  Researcher 
9. 29615  PhD Mojca Mihelj Plesničar  Criminology and social work  Researcher 
Views history
Favourite