Loading...
Organisations source: ARIS

Institute of Criminology at the Faculty of Law

Research activity

Code Science Field Subfield
5.07.00  Social sciences  Criminology and social work   

Code Science Field
S160  Social sciences  Criminology 

Code Description
Research 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
11,567.98
A''
1,712.36
A'
4,566.93
A1/2
7,583.58
CI10
458
CImax
72
h10
9
A1
39.3
A3
3.57
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 9, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 79  294  274  3.47 
Scopus 83  407  387  4.66 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0504-001  Criminology  PhD Renata Salecl   4,332 
Researchers (27)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 22662  PhD Matjaž Ambrož  Law  Researcher  658 
2. 32910  Tina Anžič    Junior expert or technical associate 
3. 56797  PhD Jasmina Arnež  Law  Researcher  45 
4. 33443  PhD Vasja Badalič  Criminology and social work  Researcher  198 
5. 34636  PhD Eva Bertok  Political science  Researcher  57 
6. 58079  Alina Bezlaj  Law  Researcher 
7. 53958  PhD Kristina Čufar  Law  Researcher  38 
8. 51937  Marko Drobnjak  Law  Researcher  46 
9. 55009  Lara Dular  Law  Researcher 
10. 13778  PhD Katja Filipčič  Criminology and social work  Researcher  604 
11. 36378  PhD Miha Hafner  Law  Researcher  98 
12. 58077  MSc Hana Hawlina  Law  Researcher 
13. 11843  PhD Matjaž Jager  Criminology and social work  Researcher  231 
14. 56002  Aleksej Jankovič    Junior expert or technical associate 
15. 06978  PhD Zoran Kanduč  Criminology and social work  Researcher  494 
16. 57733  Saša Krajnc  Law  Researcher 
17. 57666  Kristina Lazarevič Padar  Law  Researcher 
18. 29615  PhD Mojca Mihelj Plesničar  Criminology and social work  Researcher  280 
19. 55862  Iva Ramuš Cvetkovič  Criminology and social work  Researcher  18 
20. 06979  PhD Renata Salecl  Criminology and social work  Researcher  843 
21. 55956  Manja Skočir  Law  Researcher 
22. 50631  PhD Pika Šarf  Law  Researcher  80 
23. 58078  Živa Šketa  Law  Researcher 
24. 13770  PhD Katja Šugman Stubbs  Law  Researcher  438 
25. 52474  PhD Darja Tadič  Educational studies  Researcher  76 
26. 55094  Špela Velikonja    Junior expert or technical associate 
27. 26029  PhD Aleš Završnik  Criminology and social work  Researcher  488 
Research projects (61) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. J5-50174  The Rise of Illiberal Democracies: A Criminological and Socio-legal Analysis  10/1/2023 - 9/30/2026  PhD Vasja Badalič   2,692 
2. J5-50170  Unofficial psychedelic-assisted therapy in Slovenian legal framework  10/1/2023 - 9/30/2026  PhD Miha Hafner   2,818 
3. V5-2336  Addressing peer violence: A systemic approach to providing a lasting safe and supportive school environment  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Jasmina Arnež   1,399 
4. V5-2324  Alternatives to conventional punishment of drug offenders: the case of cannabis  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Kristina Čufar   1,912 
5. V5-2341  Measuring social climate in prisons: methods, procedures and practice  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Mojca Mihelj Plesničar   1,162 
6. J5-4588  Analiza izrednih ukrepov: Zaščita človekovih pravic in preprečevanje družbene škode v dobi nenehnih kriz (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Renata Salecl   3,289 
7. J5-4583  Izbira sodnikov pod drobnogledom: sodniška neodvisnost, zakonitost in odlike (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Samo Bardutzky   2,300 
8. V5-2335  Trasformation of secure units into community services for adults and childen with disabilities  10/1/2023 - 3/31/2025  PhD Vera Grebenc   2,125 
9. V5-2265  Proteverb - Legal, ethical and technological aspects of processing textual and speech data for scientific, research and development purposes  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Aleš Završnik   1,713 
10. J5-2565  PREVENTIVE (IN)JUSTICE: THE PREVENTION OF CRIME AND SOCIAL HARMS  9/1/2020 - 12/31/2023  PhD Vasja Badalič   3,283 
11. V5-2113  Restraining order  9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Katja Filipčič   924 
12. V5-2112  Institutional, legislative and awareness-raising solutions and activities in addressing sexual harassment and other forms of sexual violence in higher education and research organisantion in Slovenia  9/1/2021 - 2/28/2023  PhD Milica Antić-Gaber   3,903 
13. V5-2115  Sentencing policy for sexual crimes  9/1/2021 - 2/28/2023  PhD Mojca Mihelj Plesničar   1,516 
14. V5-2037  Ethical and legal aspects of triage in times of COVID-19 epidemic  10/1/2020 - 9/30/2022  PhD Renata Salecl   1,952 
15. J5-1792  LAW OF DEBTORS AND CREDITORS - A NORMATIVE AND EMPIRICAL LEGAL ANALYSIS  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Jaka Cepec   5,175 
16. J5-1795  Psychological mechanisms in criminal justice: Deconstructing objectivity  7/1/2019 - 6/30/2022  PhD Mojca Mihelj Plesničar   3,490 
17. V5-1930  Human Rights and Regulation of Trustworthy Artificial Intelligence  11/1/2019 - 6/30/2021  PhD Aleš Završnik   2,307 
18. J5-9347  AUTOMATED JUSTICE: SOCIAL, ETHICAL AND LEGAL IMPLICATIONS  7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Aleš Završnik   2,681 
19. J5-8242  Shifting Boundaries in Criminology and Crime Policy  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Renata Salecl   4,247 
20. V5-1736  Hate speech on online social networks in Slovenia  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Vasja Vehovar   1,968 
21. V5-1738  Perspectives of increased safety on slovenian roads  4/1/2018 - 4/30/2019  PhD Dragan Petrovec   949 
22. J5-7121  Crimmigration between Human Rights and Surveillance  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Neža Kogovšek Šalamon   2,658 
23. Z5-7184  Tough, but fair? Punishment in Slovenia since its independence  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Mojca Mihelj Plesničar   280 
24. V5-1508  Criminal liability of school workers as a stipulation of safe school enviroment  10/1/2015 - 9/30/2017  PhD Matjaž Ambrož   2,577 
25. J5-6823  Law in the age of big data: Regulating privacy, transparency, secrecy and other competing values in the 21st century   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Aleš Završnik   4,735 
26. J5-4230  Law and the Brain – Criminological, Philosophical and Psychoanalytic Findings on the Subject in the Era of Neuroscience  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Renata Salecl   5,593 
27. Z5-4025  Surveillance and Crime Control: Ethical, legal and criminological aspects of emerging pre-crime detection and surveillance technologies  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Aleš Završnik   488 
28. J6-2192  PRAVNA IN POLITIčNA ZGODOVINA žENSK NA SLOVENSKEM (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Marta Verginella   3,267 
29. V5-0464  Pojavnost nasilja in odzivnost na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih odnosih (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2011  PhD Katja Filipčič   1,557 
30. J5-0269  Nadzorovanje in kaznovanje v informacijski družbi: kibernetska kriminaliteta in nadzorstveni učinki informacijske tehnologije (Slovene)  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Renata Salecl   1,940 
31. V2-0550  Dejavniki varnosti cestnega prometa v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Dragan Petrovec   1,736 
32. V5-0458  Slovensko pravosodje skozi številke: primerjalna analiza in predlogi sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Katarina Zajc   1,144 
33. V5-0256  Dokazni standardi v kazenskem postopku (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Blaž Kovačič   1,236 
34. V5-0255  Evropski nalog za prijetje in predajo - primerjalno-pravni in nacionalni vidiki (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Katja Šugman Stubbs   1,902 
35. V5-0254  Poravnavanje v kazenskem postopku (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Katja Filipčič   3,252 
36. V5-0253  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2007  PhD Alenka Šelih   2,148 
37. V5-0257  Zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udeležencev v sodnih postopkih (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2007  PhD Marko Bošnjak   2,007 
38. J5-6599  Crime and Punishment: Criminological Aspects in Literature  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Alenka Šelih   1,663 
39. J5-6597  Cyber crime - the emergence of new crimes  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Renata Salecl   2,149 
40. V5-0134  Računalniška/kibernetična kriminaliteta v Sloveniji (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2006  PhD Nina Peršak   1,392 
41. M5-0052  Varnost in sodelovanje v srednji in jugovzhodni Evropi pri odzivanju na organizirano kriminaliteto (Slovene)  8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Zoran Kanduč   1,615 
42. V5-0779  Analiza predkazenskih postopkov v RS (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2006  PhD Matjaž Jager   1,312 
43. V5-0933  Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2005  PhD Alenka Šelih   4,224 
44. V5-0676  Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Alenka Šelih   1,310 
45. Z5-5270  Harmonisation of Penal Sanctions in Europe - The Slovenian Perspective  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Alenka Šelih   815 
46. V5-0819  Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji - 2.del (Slovene)  10/1/2003 - 6/30/2004  PhD Marko Bošnjak   967 
47. V5-0496  Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v Republiki Sloveniji (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2003  PhD Katja Šugman Stubbs   824 
48. V5-0624  Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v RS (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Marko Bošnjak   195 
49. L5-1247  Korupcija in ukrepi kriminalitetne politike (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Alenka Šelih   1,436 
50. J5-1371  Violence in the Media; Legal, Criminological and Criminogenic Aspects  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Dragan Petrovec   692 
51. L5-0066  Cross-cultural study on the rights of the child - Slovenia 2000  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Zoran Pavlović   236 
52. J5-0071  The incentive structure of bribery and criminal policy  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Alenka Šelih   852 
53. J5-0060  The role and position of victims in Slovene society: criminological, victimological and legal perspectives  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Zoran Kanduč   721 
54. J5-7779  Cultural Aspects of Violence  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Renata Salecl   1,672 
55. V5-0262  Zastopanje učencev/dijakov v disciplinskih postopkih (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2000  PhD Zoran Pavlović   851 
56. J5-1367  Psychological Maltreatment in Upbringing and Socialisation of Children and Youth in Slovenia  1/1/1999 - 12/31/2000  PhD Zoran Pavlović   236 
57. L5-8957  Ženske in nasilje v sodobni slovenski družbi - feministične perspektive (Slovene)  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Zoran Kanduč   494 
58. L5-7881  Ilegalne droge v Sloveniji: obseg in narava njihove uporabe ter načrtovanje ustreznega institucionalnega odziva nanje (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Bojan Dekleva   1,379 
59. L5-7830  Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesualnega prava v pravosodni praksi (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998    1,923 
60. L5-7883  Mednarodna anketa o kriminaliteti (viktimizaciji) - Slovenija l996 (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Zoran Pavlović   300 
61. J5-7114  Elementi teoretične kriminologije (Slovene)  7/1/1995 - 6/30/1998  PhD Alenka Šelih   761 
ARIS research and infrastructure programmes (7) Legend
International projects (4) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. F-SE-22-T01-L24-C01  FRANET research network  5/31/2023 - 5/31/2024  PhD Majda Hrženjak  
2. H2020-EU.1.3.3-trans-making-207463  Art / culture / economy to democratize society. Research in placemaking for alternative narratives  1/1/2017 - 12/31/2020   
3. FP6-SOCIETY-BIONET-81271  Ethical governance of biological and biomedical Research: Chinese-European Co-operation  10/1/2006 - 9/30/2009   
4. FP6-CITIZENS-CRIMPREV-86457  Assessing deviance, crime and prevention in Europe  7/1/2006 - 6/30/2009   
Mentors for junior researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00376  PhD JANEZ PEČAR  Criminology and social work  Researcher 
2. 00413  PhD Alenka Šelih  Criminology and social work  Researcher 
3. 06565  PhD Bojan Dekleva  Criminology and social work  Researcher 
4. 06978  PhD Zoran Kanduč  Criminology and social work  Researcher 
5. 06979  PhD Renata Salecl  Criminology and social work  Researcher 
6. 11843  PhD Matjaž Jager  Criminology and social work  Researcher 
7. 14313  PhD Dragan Petrovec  Criminology and social work  Researcher 
8. 16390  PhD Marko Bošnjak  Criminology and social work  Researcher 
9. 29615  PhD Mojca Mihelj Plesničar  Criminology and social work  Researcher 
Views history
Favourite