Loading...
PhD Vasja Vehovar

PhD Vasja Vehovar
no.: 10155 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
1.01.06  Natural sciences and mathematics  Mathematics  Probability and statistics 
Keywords
Internet research, web surveys, nonresponse, sampling, survey methodology.
Points
1,148.31
A''
487.42
A'
660.85
A1/2
660.85
CI10
1,095
CImax
503
h10
14
A1
4.26
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 43  1,083  1,023  23.79 
Scopus 57  1,684  1,605  28.16 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Jošt Bartol  Bologna doctoral studies  10/1/2020 - 9/30/2024  54744 
2 PhD Anže Sendelbah  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 7/28/2017  35389 
3 PhD Ana Slavec  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 6/17/2016  33521 
4 PhD Katja Prevodnik  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 7/16/2015  31975 
5 PhD Jernej Berzelak  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/31/2014  30704 
6 PhD Andraž Petrovčič  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2011  27574 
7 PhD Vesna Dolničar  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2006  23424 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Professor of mathematics  Dept. of math.  SI University of Ljubljana, Faculty of Matehematics and Physics 1984 
  B. A.     SI 1985 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1991 
      GB 1992 
Specialization      US 1992 
Master's degree      GB 1993 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:71%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Center za družboslovno informatiko (Slovene)  4/1/1988  Professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-50159  Assessing and Modelling Unit Nonresponse Bias in Probability-Based Web Surveys   2023 - 2024  PhD Gregor Čehovin  1,293 
2. V5-2330  Analysis of online hate speech and disinformation in Slovenia and development of a proposal for action   2023 - 2024  PhD Veronika Bajt  1,667 
3. J5-3100  Evaluating probability and nonprobability online panels   2021 - 2024  PhD Vasja Vehovar  1,579 
4. V5-2157  Probability web panels in national statistics for persons and households   2021 - 2024  PhD Vasja Vehovar  1,000 
5. J5-2558  The Implications of Proxy Internet Use for the Internet Skills of Older Adults   2020 - 2024  PhD Andraž Petrovčič  2,072 
6. L5-9337  Understanding and analysis of users' needs for the development of e-services for integrated social and health care in the aging society   2018 - 2022  PhD Andraž Petrovčič  2,868 
7. J5-9334  Using paradata to evaluate response quality in surveys   2018 - 2021  PhD Vasja Vehovar  1,290 
8. NI-0004  Digital transformation of quantitative data collection in social science research: Integrating survey data collection in social science research: Integrating survey data collection with big data and paradata for identifying social behaviour   2018 - 2020  PhD Vasja Vehovar  1,560 
9. J5-8233  Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach   2017 - 2020  PhD Vasja Vehovar  2,556 
10. J7-8280  Resources, methods and tools for the understanding, identification and classification of various forms of socially unacceptable discourse in the information society   2017 - 2020  PhD Tomaž Erjavec  3,810 
11. V5-1736  Hate speech on online social networks in Slovenia   2018 - 2020  PhD Vasja Vehovar  1,992 
12. L5-7626  Smart ICT Solutions for Active and Healthy Ageing: Integrating Informal e-Care Services in Slovenia   2016 - 2019  PhD Vesna Dolničar  2,831 
13. J5-6817  Development and evaluation automation of survey questionnaire   2014 - 2017  PhD Vasja Vehovar  2,519 
14. L5-6818  Digital inclusion and active ageing: Developing a user-centered methodological approach to investigate the use of mobile phones among older people   2014 - 2017  PhD Vesna Dolničar  2,503 
15. J5-5538  Methodology of social research within the context of e-social science   2013 - 2016  PhD Vasja Vehovar  1,693 
16. J5-4159  Developing an integrated model of indicators for monitoring and evaluating the effectiveness of e-government policies   2011 - 2014  PhD Mirko Vintar  3,729 
17. J5-4177  Information-communication technologies and transformation of survey research in social sciences   2011 - 2014  PhD Vasja Vehovar  2,480 
18. V1-1003  Stroški in napake v uradnih anketah (Slovene)   2011 - 2012  PhD Mojca Bavdaž  2,440 
19. V2-1021  E-kompetentni državljan Slovenije (EKDS) (Slovene)   2010 - 2012  PhD Janez Bešter  2,750 
20. V5-0427  Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2011  PhD Vasja Vehovar  1,934 
21. J7-0004  The integration of Internet technology into probability-based sample surveys   2008 - 2011  PhD Vasja Vehovar  1,971 
22. V5-0455  Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2009  PhD Mirko Vintar  1,788 
23. J7-9248  E-democracy and dynamic web interfaces   2007 - 2009  PhD Vasja Vehovar  2,580 
24. V5-0248  Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju (Slovene)   2007 - 2008  PhD Marija Breznik Močnik  2,117 
25. V5-0227  Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljšanje IKT pismenosti (Slovene)   2006 - 2008  PhD Vasja Vehovar  1,122 
26. J5-7029  Social and cultural aspects of virtual lifestyles   2005 - 2008  PhD Vasja Vehovar  2,563 
27. M5-0175  Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami (Slovene)   2006 - 2007  PhD Vasja Vehovar  9,165 
28. L5-6461  Extension of the time distance method to the problem of digital divides   2004 - 2007  PhD Vasja Vehovar  1,563 
29. V2-0509  Spremljanje razvoja informacijske družbe (Slovene)   2002 - 2006  PhD Vasja Vehovar  1,096 
30. M5-0058  Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (Slovene)   2004 - 2006  PhD Ljubica Jelušič  9,184 
31. M5-0044  Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (Slovene)   2004 - 2006  PhD Marjan Malešič  2,932 
32. V5-0829  Razvoj izobraževalnega modela za zviševanje ravni pismenosti in trajnostni razvoj podeželja (Slovene)   2005 - 2006  PhD Livija Knaflič  1,686 
33. V5-0644  Pismenost in ključne življenjske veščine odraslih v družbi znanja (Slovene)   2005  PhD Vida Mohorčič-Špolar  3,002 
34. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Metka Stare  2,839 
35. V5-0790  Konvergenca medijev: lastnosti medijskega prostora na spletu in njegovi učinki (Slovene)   2004  PhD Slavko Splichal  3,287 
36. V5-0651  Evalvacija uporabe IKT pri poučevanju in učenju (Slovene)   2002 - 2004  PhD Vasja Vehovar  1,008 
37. J5-7772  Metodološki problemi zbiranja in analize podatkov v družboslovju (Slovene)   1998 - 2001  PhD Anuška Ferligoj  3,172 
38. V3-8568  Spolno vedenje Slovencev (Slovene)   2000  PhD Igor Švab  3,505 
39. L5-8994  Methodological issues of Internet research   1998 - 1999  PhD Vasja Vehovar  1,213 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0399  Internet research   2019 - 2024  PhD Vasja Vehovar  2,802 
2. P5-0399  Internet research   2015 - 2018  PhD Vasja Vehovar  2,784 
3. P5-0168  Social Sciences Methodology, Statistics and Informatics   2009 - 2014  PhD Anuška Ferligoj  4,257 
4. P5-0168  Social Sciences Methodology, Statistics and Informatics   2005 - 2008  PhD Anuška Ferligoj  3,619 
5. P0-0509-0582  Social Science Methodology, Statistics, and Informatics   2001 - 2003  PhD Anuška Ferligoj  3,505 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-20-CYBERVAW  Cyber Violence and Harassment against Women and Girls   1/1/2017 - 12/31/2020  Vasja Vehovar   
2. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-20-PET-SCAN  Plateform Experts and Tools : Specialised Cyber Activists Network   1/1/2017 - 12/31/2020  Vasja Vehovar   
3. CEF-SIC-SI  Safer Internet centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom Telefon 2016-2018   1/1/2016 - 12/31/2018  Vasja Vehovar   
4. CEF-PR12275  Safer Internet Centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom telefon (SIC Slovenia)   1/1/2015 - 12/31/2016  Vasja Vehovar   
5. COST-IS1202  Dynamics of Virtual Work   10/29/2012 - 10/28/2016     
6. COST-IS1004  Web-based data-collection - methodological challenges, solutions and implementations (WEBDATANET)   6/16/2011 - 6/15/2015     
7. Integrated Network-SI SIC II  Safer Internet Centre Slovenia (Safer Internet SI SIC II)   1/1/2012 - 12/31/2014  Vasja Vehovar   
8. Daphne II-Pro SAVE  Pro SAVE - Prosociality Against Violence and Exclusion   1/1/2011 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
9. LLP-7 EU VET  7 EU VET- Detailed Methodological Approach to understanding the VET educational system in 7 European Countries   1/1/2010 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
10. Safer Internet Prog-Safer Internet  Safer Internet Centre Slovenia   1/1/2010 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
11. FP7-ICT-94967  Innovative PROcurement techniques to support the GRowth of competitiveness for public services in EASTern Europe   7/1/2010 - 9/30/2012  Vasja Vehovar   
12. Safer Internet Plus-SIP-SI  Combined Safer Internet Note for Slovenia   1/1/2008 - 12/31/2010  Vasja Vehovar   
13. FP6-IST-SOPRANO-80527  Service Oriented Programmable smart environments for older Europeans   1/1/2007 - 4/30/2010  Vasja Vehovar   
14. Safer Internet Plus-MAPAP  Measurement and Analysis of P2P activity Against Paedophile content   1/1/2007 - 12/31/2009  Vasja Vehovar   
15. Safer Internet Plus-SAFE-SI 2  Awareness Node on promoting safer use of the Internet and new online technologies among young people in Slovenia   1/1/2007 - 12/31/2008  Vasja Vehovar   
16. Safer Internet Plus-SPLETNO OKO  Fighting against illegal content   1/1/2006 - 12/31/2008  Vasja Vehovar   
17. Safer Internet Plus-SAFE-SI  Safer internet Programme in Slovenia   1/1/2005 - 12/31/2007  Vasja Vehovar   
Biography
Vasja Vehovar is a full professor of statistics at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, and head of the Centre for Social Informatics, which currently has 25 researchers. Since 1996 he has been one of the pioneers in the field of web survey methodology. From 2002-2005 he coordinated the EU project Web Survey Methodology (WebSM, www.websm.org) of the Fifth Framework Programme. In 2009, Vasja Vehovar, together with Katja Lozar Manfreda, received the Warren J. Mitofsky Innovators Award from the American Association for Public Opinion Research for their work in establishing the WebSM portal and their outstanding contributions to the development of web survey methodology. In 2012, he received the Recognition for Scientific Excellence awarded by the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, to researchers and pedagogical staff who are the most cited authors according to SICRIS and WOS. For their work in the field of online surveys, Vasja Vehovar and Katja Lozar Manfreda also received the Excellence in Science 2016 award in Social Sciences and Humanities from the Slovenian Research Agency (SRA). He is a member of the editorial boards of scientific journals (SCOPUS among others) Survey Research Methods, Acta Informatica Pragensia and Advances in Methodology and Statistics. He has worked as a consultant for many national and international projects in the field of survey methodology and informatics. Among others, he led the development of the methodology for the Slovenian Labour Force Survey, the evaluation of the National Reader Survey, and the quality assurance of samples and responses in the Slovenian Programme for the International Assessment of Adult Competencies. From 1995 to 1996 he was the President of the Statistical Society of Slovenia. In 2018, he received the Statistical Society of Slovenia Award for the promotion of the statistical profession in Slovenia. From 2011 to 2016, Vasja Vehovar was a member of the Methodological Council of the Statistical Office of the Republic of Slovenia. From 2002 to 2020, he was a member of the Digital Society Statistics Council, an advisory body to the Statistical Office of the Republic of Slovenia. He was also a member of the founding committee of the European Association Survey Research Association (ESRA, 2005-2009). From 2007-2014 he was a founding member of the European Social Survey Methodological Group (ESS) and was a member of the Advisory Board of the ESS online panel CRONOS (2016-2018). He has also acted as an evaluator of project proposals in the field of the Information Society within the EU Framework Programme. In 2011-2015 he was a member of the Scientific Advisory Board of the Slovenian Research Agency for Interdisciplinary Sciences and in 2013-2017 he was a member of the Committee for Informatization at the University of Ljubljana. Since 2014 he has been leading the Internet Research programme, a long-term research activity funded by the Slovenian Research Agency. Among his important socio-economic achievements is the development of the open source and freely available software tool for web surveys 1KA (www.1ka.si), which has more than 85,000 registered users and over 3 million survey responses per year. In this context, he has been organising annual national professional conferences for survey methodologists, Web Survey Day (dsa.1ka.si), since 2012. In collaboration with the Statistical Office of the Republic of Slovenia and the National Institute of Public Health, he also launched the annual workshop on mixed-mode surveys in 2015 and continues to coordinate it to this day. Since 2005, he has also continuously coordinated a large national awareness centre for safer internet use (www.safe.si) and a website for reporting illegal content (www.spletnooko.si).
Views history
Favourite