Loading...
PhD Vasja Vehovar

PhD Vasja Vehovar
no.: 10155 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
1.01.06  Natural sciences and mathematics  Mathematics  Probability and statistics 
Keywords
Internet research, web surveys, nonresponse, sampling, survey methodology.
Points
1,031.59
A''
324.01
A'
494.88
A1/2
514.88
CI10
1,048
CImax
485
h10
13
A1
3.64
A3
9.11
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 25, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 36  1,013  962  26.72 
Scopus 52  1,544  1,470  28.27 
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 Jošt Bartol  Bologna doctoral studies  10/1/2020 - 9/30/2024  54744 
2 PhD Anže Sendelbah  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 7/28/2017  35389 
3 PhD Ana Slavec  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 6/17/2016  33521 
4 PhD Katja Prevodnik  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 7/16/2015  31975 
5 PhD Jernej Berzelak  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/31/2014  30704 
6 PhD Andraž Petrovčič  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2011  27574 
7 PhD Vesna Dolničar  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2006  23424 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Professor of mathematics  Dept. of math.  SI University of Ljubljana, Faculty of Matehematics and Physics 1984 
Bachelor's degree  B. A.     SI 1985 
Master's degree  M. Sc.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1991 
Bachelor's degree      GB 1992 
Specialization      US 1992 
Master's degree      GB 1993 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:59%)  University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences  Center za družboslovno informatiko (Slovene)  4/1/1988  Professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J5-3100  Evaluating probability and nonprobability online panels   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Vasja Vehovar  1,496 
2. V5-2157  Probability web panels in national statistics for persons and households   9/1/2021 - 8/31/2023  PhD Vasja Vehovar  964 
3. J5-2558  The Implications of Proxy Internet Use for the Internet Skills of Older Adults   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Andraž Petrovčič  1,973 
4. L5-9337  Understanding and analysis of users' needs for the development of e-services for integrated social and health care in the aging society   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Andraž Petrovčič  2,794 
5. J5-9334  Using paradata to evaluate response quality in surveys   7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Vasja Vehovar  1,232 
6. NI-0004  Digital transformation of quantitative data collection in social science research: Integrating survey data collection in social science research: Integrating survey data collection with big data and paradata for identifying social behaviour   10/1/2018 - 9/30/2020  PhD Vasja Vehovar  1,476 
7. J5-8233  Integration of mobile devices into survey research in social sciences: Development of a comprehensive methodological approach   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Vasja Vehovar  2,433 
8. J7-8280  Resources, methods and tools for the understanding, identification and classification of various forms of socially unacceptable discourse in the information society   5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Tomaž Erjavec  3,558 
9. V5-1736  Hate speech on online social networks in Slovenia   4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Vasja Vehovar  1,901 
10. L5-7626  Smart ICT Solutions for Active and Healthy Ageing: Integrating Informal e-Care Services in Slovenia   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Vesna Dolničar  2,715 
11. J5-6817  Development and evaluation automation of survey questionnaire   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Vasja Vehovar  2,382 
12. L5-6818  Digital inclusion and active ageing: Developing a user-centered methodological approach to investigate the use of mobile phones among older people   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Vesna Dolničar  2,389 
13. J5-5538  Methodology of social research within the context of e-social science   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Vasja Vehovar  1,599 
14. J5-4159  Developing an integrated model of indicators for monitoring and evaluating the effectiveness of e-government policies   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Mirko Vintar  3,579 
15. J5-4177  Information-communication technologies and transformation of survey research in social sciences   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Vasja Vehovar  2,371 
16. V1-1003  Stroški in napake v uradnih anketah (Slovene)   10/1/2010 - 11/30/2012  PhD Mojca Bavdaž  2,376 
17. V2-1021  E-kompetentni državljan Slovenije (EKDS) (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Janez Bešter  2,696 
18. V5-0427  Stanje in trendi rabe IKT v izobraževanju v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Vasja Vehovar  1,879 
19. J7-0004  The integration of Internet technology into probability-based sample surveys   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Vasja Vehovar  1,914 
20. V5-0455  Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji (Slovene)   9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Mirko Vintar  1,749 
21. J7-9248  E-democracy and dynamic web interfaces   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Vasja Vehovar  2,466 
22. V5-0227  Evalvacija stanja ter ukrepi za izboljšanje IKT pismenosti (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Vasja Vehovar  1,076 
23. V5-0248  Upravljanje avtorskih in sorodnih pravic v digitalnem okolju (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Marija Breznik Močnik  2,046 
24. J5-7029  Social and cultural aspects of virtual lifestyles   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Vasja Vehovar  2,456 
25. M5-0175  Modeliranja obrambnih segmentov z markovskimi verigami (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Vasja Vehovar  8,936 
26. L5-6461  Extension of the time distance method to the problem of digital divides   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Vasja Vehovar  1,529 
27. V2-0509  Spremljanje razvoja informacijske družbe (Slovene)   1/1/2002 - 10/31/2006  PhD Vasja Vehovar  1,066 
28. M5-0058  Človeški dejavnik v vojaškem sistemu (Slovene)   8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Ljubica Jelušič  8,903 
29. M5-0044  Koncept psihološke obrambe in krizno komuniciranje (Slovene)   8/1/2004 - 8/31/2006  PhD Marjan Malešič  2,853 
30. V5-0829  Razvoj izobraževalnega modela za zviševanje ravni pismenosti in trajnostni razvoj podeželja (Slovene)   10/1/2003 - 3/31/2006  PhD Livija Knaflič  1,627 
31. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Metka Stare  2,767 
32. V5-0644  Pismenost in ključne življenjske veščine odraslih v družbi znanja (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vida Mohorčič-Špolar  2,941 
33. V5-0790  Konvergenca medijev: lastnosti medijskega prostora na spletu in njegovi učinki (Slovene)   10/1/2002 - 1/30/2005  PhD Slavko Splichal  3,182 
34. V5-0651  Evalvacija uporabe IKT pri poučevanju in učenju (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Vasja Vehovar  978 
35. J5-7772  Metodološki problemi zbiranja in analize podatkov v družboslovju (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Anuška Ferligoj  3,105 
36. V3-8568  Spolno vedenje Slovencev (Slovene)   9/1/1996 - 8/31/2000  PhD Igor Švab  3,440 
37. L5-8994  Methodological issues of Internet research   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Vasja Vehovar  1,188 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P5-0399  Internet research   1/1/2019 - 12/31/2024  PhD Vasja Vehovar  2,574 
2. P5-0399  Internet research   1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Vasja Vehovar  2,671 
3. P5-0168  Social Sciences Methodology, Statistics and Informatics   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Anuška Ferligoj  4,072 
4. P5-0168  Social Sciences Methodology, Statistics and Informatics   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Anuška Ferligoj  3,494 
5. P0-0509-0582  Social Science Methodology, Statistics, and Informatics   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Anuška Ferligoj  3,433 
International projects
no. Code Title Period Head
1. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-20-CYBERVAW  Cyber Violence and Harassment against Women and Girls   1/1/2017 - 12/31/2020  Vasja Vehovar   
2. Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-20-PET-SCAN  Plateform Experts and Tools : Specialised Cyber Activists Network   1/1/2017 - 12/31/2020  Vasja Vehovar   
3. CEF-SIC-SI  Safer Internet centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom Telefon 2016-2018   1/1/2016 - 12/31/2018  Vasja Vehovar   
4. CEF-PR12275  Safer Internet Centre Slovenia: Safe.si, Spletno oko and Tom telefon (SIC Slovenia)   1/1/2015 - 12/31/2016  Vasja Vehovar   
5. COST-IS1202  Dynamics of Virtual Work   10/29/2012 - 10/28/2016     
6. COST-IS1004  Web-based data-collection - methodological challenges, solutions and implementations (WEBDATANET)   6/16/2011 - 6/15/2015     
7. Integrated Network-SI SIC II  Safer Internet Centre Slovenia (Safer Internet SI SIC II)   1/1/2012 - 12/31/2014  Vasja Vehovar   
8. Daphne II-Pro SAVE  Pro SAVE - Prosociality Against Violence and Exclusion   1/1/2011 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
9. LLP-7 EU VET  7 EU VET- Detailed Methodological Approach to understanding the VET educational system in 7 European Countries   1/1/2010 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
10. Safer Internet Prog-Safer Internet  Safer Internet Centre Slovenia   1/1/2010 - 12/31/2012  Vasja Vehovar   
11. FP7-ICT-94967  Innovative PROcurement techniques to support the GRowth of competitiveness for public services in EASTern Europe   7/1/2010 - 9/30/2012  Vasja Vehovar   
12. Safer Internet Plus-SIP-SI  Combined Safer Internet Note for Slovenia   1/1/2008 - 12/31/2010  Vasja Vehovar   
13. FP6-IST-SOPRANO-80527  Service Oriented Programmable smart environments for older Europeans   1/1/2007 - 4/30/2010  Vasja Vehovar   
14. Safer Internet Plus-MAPAP  Measurement and Analysis of P2P activity Against Paedophile content   1/1/2007 - 12/31/2009  Vasja Vehovar   
15. Safer Internet Plus-SAFE-SI 2  Awareness Node on promoting safer use of the Internet and new online technologies among young people in Slovenia   1/1/2007 - 12/31/2008  Vasja Vehovar   
16. Safer Internet Plus-SPLETNO OKO  Fighting against illegal content   1/1/2006 - 12/31/2008  Vasja Vehovar   
17. Safer Internet Plus-SAFE-SI  Safer internet Programme in Slovenia   1/1/2005 - 12/31/2007  Vasja Vehovar   
Biography
Vasja Vehovar is a full professor of statistics at the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, and head of the Centre for Social Informatics, which currently has 25 researchers. Since 1996 he has been one of the pioneers in the field of web survey methodology. From 2002-2005 he coordinated the EU project Web Survey Methodology (WebSM, www.websm.org) of the Fifth Framework Programme. In 2009, Vasja Vehovar, together with Katja Lozar Manfreda, received the Warren J. Mitofsky Innovators Award from the American Association for Public Opinion Research for their work in establishing the WebSM portal and their outstanding contributions to the development of web survey methodology. In 2012, he received the Recognition for Scientific Excellence awarded by the University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, to researchers and pedagogical staff who are the most cited authors according to SICRIS and WOS. For their work in the field of online surveys, Vasja Vehovar and Katja Lozar Manfreda also received the Excellence in Science 2016 award in Social Sciences and Humanities from the Slovenian Research Agency (SRA). He is a member of the editorial boards of scientific journals (SCOPUS among others) Survey Research Methods, Acta Informatica Pragensia and Advances in Methodology and Statistics. He has worked as a consultant for many national and international projects in the field of survey methodology and informatics. Among others, he led the development of the methodology for the Slovenian Labour Force Survey, the evaluation of the National Reader Survey, and the quality assurance of samples and responses in the Slovenian Programme for the International Assessment of Adult Competencies. From 1995 to 1996 he was the President of the Statistical Society of Slovenia. In 2018, he received the Statistical Society of Slovenia Award for the promotion of the statistical profession in Slovenia. From 2011 to 2016, Vasja Vehovar was a member of the Methodological Council of the Statistical Office of the Republic of Slovenia. From 2002 to 2020, he was a member of the Digital Society Statistics Council, an advisory body to the Statistical Office of the Republic of Slovenia. He was also a member of the founding committee of the European Association Survey Research Association (ESRA, 2005-2009). From 2007-2014 he was a founding member of the European Social Survey Methodological Group (ESS) and was a member of the Advisory Board of the ESS online panel CRONOS (2016-2018). He has also acted as an evaluator of project proposals in the field of the Information Society within the EU Framework Programme. In 2011-2015 he was a member of the Scientific Advisory Board of the Slovenian Research Agency for Interdisciplinary Sciences and in 2013-2017 he was a member of the Committee for Informatization at the University of Ljubljana. Since 2014 he has been leading the Internet Research programme, a long-term research activity funded by the Slovenian Research Agency. Among his important socio-economic achievements is the development of the open source and freely available software tool for web surveys 1KA (www.1ka.si), which has more than 85,000 registered users and over 3 million survey responses per year. In this context, he has been organising annual national professional conferences for survey methodologists, Web Survey Day (dsa.1ka.si), since 2012. In collaboration with the Statistical Office of the Republic of Slovenia and the National Institute of Public Health, he also launched the annual workshop on mixed-mode surveys in 2015 and continues to coordinate it to this day. Since 2005, he has also continuously coordinated a large national awareness centre for safer internet use (www.safe.si) and a website for reporting illegal content (www.spletnooko.si).
Views history
Favourite