Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
4.00.00  Biotechnical sciences     
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (8)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  14869  PhD Gregor Božič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005  511 
2.  08032  PhD Miran Čas  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005  243 
3.  06455  MSc Franc Ferlin  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2004 - 2005  122 
4.  15492  PhD Andreja Ferreira  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005  215 
5.  05743  MSc Aleksander Golob  Forestry, wood and paper technology  Head  2006  125 
6.  07127  PhD Hojka Kraigher  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005 - 2006  1,333 
7.  15108  PhD Lado Kutnar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2005 - 2006  804 
8.  10796  PhD Davorin Tome  Biology  Researcher  2005 - 2006  693 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0105  National Institute of Biology  Ljubljana  5055784  13,285 
2.  0404  Slovenian Forestry Institute  Ljubljana  5051673000  12,071 
Views history
Favourite