Loading...
PhD Hojka Kraigher

PhD Hojka Kraigher
no.: 07127 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail hojka.kraigherat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 

Code Science Field
B430  Biomedical sciences  Sylviculture, forestry, forestry technology 
Keywords
Physiology of forest trees, mycorrhiza, molecular ecology, ecological genetics, physiology of growth & development of forest seeds & seedlings, conservation of forest genetic resources, forest genetic monitoring, seed certification & EU
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
608.4
A''
41.57
A'
257.15
A1/2
311.95
CI10
2,086
CImax
200
h10
22
A1
2.03
A3
5.19
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 2, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 91  2,472  2,221  24.41 
Scopus 90  2,757  2,496  27.73 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Ines Štraus  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 4/28/2015  32771 
2 PhD Boštjan Mali  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 4/11/2012  29237 
3 PhD Peter Železnik  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 4/29/2012  28401 
4 PhD Marjana Westergren  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 2/28/2010  24343 
5 PhD Tine Grebenc  Doctoral degree  12/1/2000 - 11/30/2004  21242 
6 PhD Gregor Božič  Doctoral degree  11/1/1997 - 4/30/2000  14869 
7 PhD Sašo Žitnik  Doctoral degree  11/1/1996 - 4/30/2002  16330 
8 PhD Mirko Medved  Doctoral degree  6/1/1994 - 11/30/1996  07890 
9 PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  Master's degree  12/1/1991 - 1/31/1996  12031 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1983 
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1985 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Agricultural Sciences  SI 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  10/1/1984  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   10/1/2021 - 9/30/2024  PhD Tine Grebenc  7,499 
2. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Hojka Kraigher  4,384 
3. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Nikica Ogris  6,196 
4. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   9/1/2020 - 8/31/2023  PhD Mitja Ferlan  4,789 
5. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   7/1/2019 - 12/31/2022  PhD Tine Grebenc  5,159 
6. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Jožica Gričar  5,397 
7. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Hojka Kraigher  5,000 
8. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   11/1/2018 - 10/31/2021  PhD Robert Brus  10,250 
9. L4-9315  EcoFAR: Food security and climate change mitigation by means of ecological farming development - conservation tillage, bioeffectors and sustainable weed management   7/1/2018 - 6/30/2021  PhD Klemen Eler  4,963 
10. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,650 
11. L4-7552  Optimisation of barley and buckwheat processing for sustainable use in high quality functional foods   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Ivan Kreft  5,548 
12. L4-7547  Performance of wood and lignocelulosic composites in outdoor applications   3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Miha Humar  8,280 
13. J4-7052  From hazardous waste to living soils ? microbial communities and plant-soil feedbacks in heavy metal contaminated soil before and after remediation   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Irena Maček  3,105 
14. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Jožica Gričar  4,747 
15. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Andrej Kobler  6,898 
16. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Hojka Kraigher  5,101 
17. J4-5526  Response of plant roots and mycorrhizal fungi to soil hypoxia   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Irena Maček  3,779 
18. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Miha Humar  7,550 
19. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Hojka Kraigher  3,329 
20. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Hojka Kraigher  9,683 
21. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Primož Simončič  4,688 
22. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Hojka Kraigher  5,262 
23. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jožica Gričar  5,200 
24. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,705 
25. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  5,986 
26. L4-9653  Growth response of pedunculate oak (Quercus robur L.) and european larch (Larix decidua Mill.) to environmental changes   7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Tomislav Levanič  4,607 
27. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Hojka Kraigher  3,441 
28. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Dušan Jurc  5,586 
29. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   8/1/2007 - 7/31/2009  PhD Boštjan Pokorny  9,882 
30. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Tine Grebenc  4,480 
31. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Robert Brus  7,817 
32. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,722 
33. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,198 
34. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Maja Jurc  6,590 
35. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Nives Ogrinc  6,266 
36. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Miha Humar  13,022 
37. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Boštjan Pokorny  4,819 
38. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  16,443 
39. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Primož Simončič  5,461 
40. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Boštjan Pokorny  3,181 
41. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Hojka Kraigher  6,694 
42. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,687 
43. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Aleksander Golob  3,470 
44. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   7/1/2002 - 6/30/2005  PhD Hojka Kraigher  4,716 
45. V4-0703  Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Dušan Jurc  2,128 
46. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   11/1/2001 - 10/31/2003  MSc Franc Ferlin  3,219 
47. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   9/1/2000 - 9/30/2003  PhD Hojka Kraigher  3,085 
48. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Primož Simončič  3,864 
49. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Hojka Kraigher  5,840 
50. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  4,974 
51. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1/1/1995 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher  2,322 
52. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Hojka Kraigher  3,669 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,108 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,110 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,821 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,078 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,781 
Biography
Dr. Hojka Kraigher is the Head of Department for Forest Physiology and Genetics and of the Research Program Forest Biology, Ecology and Technology at the Slovenian Forestry Institute. Her expertise is in physiology and ecology of forest trees and their symbionts, and in conservation of forest genetic resources. She is at present coordinating a LIFE+ implementation project on development of a system for forest genetic monitoring “LIFEGENMON”. She is the authorized person by the Ministry for Agriculture, Forestry and Food responsible for conservation of forest genetic resources and certification of the forest reproductive material, and has been the national coordinator EUFORGEN since 1997 (1995). She serves as the President of the Scientific Council for Biotechnical Sciences at the Slovenian Research Agency, is the Vice Chair of the WG Tree Biology and Biotechnology at EPSO, was a member of LIFE sciences committee at Science Europe, and is the Scientific Advisor to the Slovenian Academy of Sciences and Arts for the field of forestry.
Views history
Favourite