Loading...
PhD Hojka Kraigher

PhD Hojka Kraigher
no.: 07127 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail hojka.kraigherat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 

Code Science Field
B430  Biomedical sciences  Sylviculture, forestry, forestry technology 
Keywords
Physiology of forest trees, mycorrhiza, molecular ecology, ecological genetics, physiology of growth & development of forest seeds & seedlings, conservation of forest genetic resources, forest genetic monitoring, seed certification & EU
Points
730.52
A''
39.39
A'
248.45
A1/2
315.75
CI10
2,317
CImax
226
h10
23
A1
2.36
A3
4.9
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 91  2,679  2,425  26.65 
Scopus 91  2,997  2,734  30.04 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Ines Štraus  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 4/28/2015  32771 
2 PhD Boštjan Mali  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 4/11/2012  29237 
3 PhD Peter Železnik  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 4/29/2012  28401 
4 PhD Marjana Westergren  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 2/28/2010  24343 
5 PhD Tine Grebenc  Doctoral degree  12/1/2000 - 11/30/2004  21242 
6 PhD Gregor Božič  Doctoral degree  11/1/1997 - 4/30/2000  14869 
7 PhD Sašo Žitnik  Doctoral degree  11/1/1996 - 4/30/2002  16330 
8 PhD Mirko Medved  Doctoral degree  6/1/1994 - 11/30/1996  07890 
9 PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  Master's degree  12/1/1991 - 1/31/1996  12031 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1983 
Bachelor's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources 1985 
Master's degree    Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Agricultural Sciences  SI 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  10/1/1984  Research counsellor   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-4542  Naravni procesi obnove v bukovih gozdovih po motnjah (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tanja Mrak  3,633 
2. J4-4541  Hrasti za gozdove in gozdarstvo v prihodnosti: Quercus robur versus Quercus petraea (Slovene)   2022 - 2023  PhD Jožica Gričar  5,331 
3. J4-4547  Klimatske spremembe in ektomikorizne glive - v kakšne razmere še lahko uspešno sadimo gomoljike (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tine Grebenc  4,696 
4. V4-2222  Measures for conservation of biodiversity in forest ecosystems   2022 - 2023  PhD Hojka Kraigher  5,874 
5. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2023  PhD Tine Grebenc  8,026 
6. V4-2015  Business opportunities in forests seed and nurseries production   2020 - 2023  PhD Hojka Kraigher  5,138 
7. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2020 - 2023  PhD Nikica Ogris  6,851 
8. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   2020 - 2023  PhD Mitja Ferlan  4,980 
9. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   2019 - 2022  PhD Tine Grebenc  5,391 
10. J4-9297  The agreement and synchrony between woody carbon sequestration and eddy covariance estimates of net ecosystem productivity in a heterogeneous open woodland ecosystem   2018 - 2022  PhD Jožica Gričar  5,675 
11. V4-1819  Assessment of the success of reafforestation with sawing and planting in Slovenia   2018 - 2021  PhD Hojka Kraigher  5,278 
12. V4-1818  Suitability of Douglas Fir and other non-native tree species in the restoration of forests through planting and sowing in Slovenia   2018 - 2021  PhD Robert Brus  10,777 
13. L4-9315  EcoFAR: Food security and climate change mitigation by means of ecological farming development - conservation tillage, bioeffectors and sustainable weed management   2018 - 2021  PhD Klemen Eler  5,200 
14. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   2016 - 2019  PhD Hojka Kraigher  4,782 
15. L4-7552  Optimisation of barley and buckwheat processing for sustainable use in high quality functional foods   2016 - 2019  PhD Ivan Kreft  5,688 
16. L4-7547  Performance of wood and lignocelulosic composites in outdoor applications   2016 - 2019  PhD Miha Humar  8,541 
17. J4-7052  From hazardous waste to living soils ? microbial communities and plant-soil feedbacks in heavy metal contaminated soil before and after remediation   2016 - 2018  PhD Irena Maček  3,228 
18. J4-7203  Short- and long-term responses of oak in Submediterranean region to extreme weather events using a tree-anatomical analysis and ecophysiological measurements   2016 - 2018  PhD Jožica Gričar  4,975 
19. V4-1422  Ice storm effects on forests in relation to stand and soil characteristics   2014 - 2017  PhD Andrej Kobler  7,239 
20. V4-1438  Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes   2014 - 2017  PhD Hojka Kraigher  5,334 
21. J4-5526  Response of plant roots and mycorrhizal fungi to soil hypoxia   2013 - 2016  PhD Irena Maček  3,956 
22. L4-5517  Water exclusion efficacy, measure for prediction of wood performance against wood decay fungi   2013 - 2016  PhD Miha Humar  7,791 
23. V4-1140  Designation of measures to ensure genetic-based forest protection   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  3,410 
24. L4-4318  Carbon dynamics in forest soils and the rhizosphere   2011 - 2014  PhD Hojka Kraigher  10,075 
25. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,828 
26. L4-2265  Klimatske spremembe ter vplivi antropogenih motenj na primarno produkcijo v gozdnih tleh (Slovene)   2009 - 2012  PhD Hojka Kraigher  5,458 
27. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2008 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,846 
28. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,135 
29. L4-9653  Growth response of pedunculate oak (Quercus robur L.) and european larch (Larix decidua Mill.) to environmental changes   2007 - 2010  PhD Tomislav Levanič  4,781 
30. L7-2393  Vpliv klimatskih sprememb na trajnost, stabilnost in biodiverziteto sestojev bukve in črnega bora na Balkanu (Slovene)   2009  PhD Jožica Gričar  5,431 
31. L4-9647  Development of guidelines for dynamic conservation of forest genetic resources   2007 - 2009  PhD Hojka Kraigher  3,502 
32. M3-0213  Pehotna strelišča kot dejavnik tveganja za okolje s poudarkom na ekološki sanaciji pehotnega strelišča na vojaškem poligonu Poček (Slovene)   2007 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  10,102 
33. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2008  PhD Gregor Božič  4,852 
34. V1-0296  Opredelitev stanja biotske raznovrstnosti gozdnih talnih ekosistemov - vzpostavitev in standardizacija metodologije ter baz podatkov in aplikacija na izbranih gozdnih raziskovalnih ploskvah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Tine Grebenc  4,721 
35. V4-0351  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje ohranjevanja genofonda gozdnih drevesnih vrst ob uporabi gensko spremenjenih dreves v kmetijstvu (Slovene)   2007 - 2008  PhD Robert Brus  8,008 
36. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nike Krajnc  7,532 
37. V4-0352  Škodljivi dejavniki za gozd v sodobnem času: metode spremljanja, ekološko modeliranje, vpliv gpspodarjenja ter načini ukrepanja (Slovene)   2007 - 2008  PhD Maja Jurc  6,899 
38. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2005 - 2008  PhD Nives Ogrinc  6,470 
39. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2008  PhD Miha Humar  13,510 
40. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   2005 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  4,906 
41. L4-9585  Invasive fungi and isects harmful to forests   2007  PhD Dušan Jurc  5,941 
42. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,782 
43. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,572 
44. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   2004 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  3,262 
45. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004 - 2007  PhD Hojka Kraigher  6,960 
46. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  8,946 
47. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   2005 - 2006  MSc Aleksander Golob  3,535 
48. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2005  PhD Hojka Kraigher  4,822 
49. V4-0703  Seznam vrst in razširjenost makromicet v Sloveniji z analizo stopnje ogroženosti (Slovene)   2004  PhD Dušan Jurc  2,171 
50. V1-0483  Razvoj mednarodno primerljivih kazalcev biotske pestrosti v Sloveniji (Slovene)   2003  MSc Franc Ferlin  3,287 
51. V4-0372  Izvor, proizvodnja in raba gozdnega reprodukcijskega materiala in ohranjanje gozdnih genskih virov (Slovene)   2000 - 2003  PhD Hojka Kraigher  3,167 
52. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   2000 - 2001  PhD Hojka Kraigher  5,938 
53. L4-1261  Podnebne spremembe in gozd (Slovene)   1999 - 2001  PhD Primož Simončič  3,939 
54. V4-6912  Populacijsko genetske in ekofiziološke raziskave gospodarsko pomembnih drevesnih vrst ter rastin in razvoja gozdnega semenja in sadik (Slovene)   1998 - 1999  PhD Hojka Kraigher  2,369 
55. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1997 - 1999  PhD Hojka Kraigher  5,009 
56. L4-7402  Raziskave gozdnih tal in rizosfere, njihov vpliv na fiziološke parametre gozdnega drevja v izbranih gozdnih ekosistemih (Slovene)   1998  PhD Hojka Kraigher  3,724 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2023  PhD Hojka Kraigher  11,270 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,597 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,364 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,494 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2001 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,035 
Biography
Dr. Hojka Kraigher is the Head of Department for Forest Physiology and Genetics and of the Research Program Forest Biology, Ecology and Technology at the Slovenian Forestry Institute. Her expertise is in physiology and ecology of forest trees and their symbionts, and in conservation of forest genetic resources. She is at present coordinating a LIFE+ implementation project on development of a system for forest genetic monitoring “LIFEGENMON”. She is the authorized person by the Ministry for Agriculture, Forestry and Food responsible for conservation of forest genetic resources and certification of the forest reproductive material, and has been the national coordinator EUFORGEN since 1997 (1995). She serves as the President of the Scientific Council for Biotechnical Sciences at the Slovenian Research Agency, is the Vice Chair of the WG Tree Biology and Biotechnology at EPSO, was a member of LIFE sciences committee at Science Europe, and is the Scientific Advisor to the Slovenian Academy of Sciences and Arts for the field of forestry.
Views history
Favourite