Loading...
PhD Andreja Ferreira

PhD Andreja Ferreira
no.: 15492 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail andreja.ferreiraat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Environmental impact assessment, environmental vulnerability, protection of the environment, remote sensing
Points
11.76
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
28
CImax
11
h10
3
A1
0.03
A3
1.69
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 27, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 23  18  3.6 
Scopus 34  28  3.5 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Geographer and Ethnologist, B. A.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1995 
Master's degree  M. Sc.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  5/15/1995  Professional Callaborator  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V1-2141  Identification, assessment and mapping of ecosystem services in valuable nature conservation areas in Slovenia - NatGuidES   2022 - 2023  PhD Mateja Šmid Hribar  2,146 
2. N4-0146  Samonikla hrana: izboljševanje vrednostnih verig užitne samonikle hrane v Sredozemlju (Slovene)   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  1,246 
3. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   2016 - 2019  PhD Hojka Kraigher  4,884 
4. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   2014 - 2017  PhD Marko Kovač  3,203 
5. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   2011 - 2013  PhD Janez Pirnat  2,201 
6. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2009 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,993 
7. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,268 
8. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   2008  PhD Mirko Medved  2,876 
9. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2008  PhD Gregor Božič  4,984 
10. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2007 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,427 
11. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   2007  PhD Nike Krajnc  7,726 
12. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,110 
13. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   2005  MSc Aleksander Golob  3,594 
14. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora (Slovene)   2005  PhD Tomislav Levanič  1,993 
15. V4-0183  Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor (Slovene)   2000  PhD Marko Kovač  1,040 
16. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   2000  PhD Milan Hočevar  1,182 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,623 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,891 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2013  PhD Hojka Kraigher  11,643 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2007 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,714 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,176 
Views history
Favourite