Loading...
PhD Andreja Ferreira

PhD Andreja Ferreira
no.: 15492 source: ARRS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 423 13 43
E-mail andreja.ferreiraat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
Keywords
Environmental impact assessment, environmental vulnerability, protection of the environment, remote sensing
Points
23.53
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
27
CImax
10
h10
3
A1
0.06
A3
3.13
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  17  3.4 
Scopus 33  27  3.38 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  Geographer and Ethnologist, B. A.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1995 
Master's degree  M. Sc.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2000 
Doctor's degree  Ph. D.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  5/15/1995  Professional Callaborator   
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. N4-0146    6/1/2020 - 5/31/2023  PhD Anže Japelj  911 
2. V4-1616  Estimation of the system for conservation of forest genetic resources and of the state of forest seed husbandary including new systems for production of seedlings   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Hojka Kraigher  4,680 
3. V1-1429  Development of a methodology for the assessment and mapping of forest ecosystem services in Slovenia   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Marko Kovač  2,979 
4. V4-1144  Criteria for evaluation of deforestation assessment   10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Janez Pirnat  2,092 
5. V4-0521  Nove poti za razvoj trajnostnega pridobivanja in rabe lesa v Sloveniji (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Mirko Medved  2,770 
6. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   1/1/2008 - 8/31/2011  PhD Tine Grebenc  5,739 
7. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Hojka Kraigher  6,026 
8. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lado Kutnar  2,334 
9. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič  4,757 
10. V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)   10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc  7,278 
11. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Dušan Jurc  8,753 
12. V4-0986  Vrednotenje ohranitvenega stanja gozdnih habitatnih tipov, habitatov in genskih virov za potrebe monitoringa biotske pestrosti v izbranem 'natura' območju ter razvoj gozdarskih ukrepov za njihovo ohranjanje (Slovene)   9/1/2004 - 11/30/2006  MSc Aleksander Golob  3,485 
13. V4-0440  Trajnostni razvoj slovenskega alpskega prostora (Slovene)   11/1/2001 - 2/28/2005  PhD Tomislav Levanič  1,950 
14. V4-0183  Izdelava modelov za presojo vplivov različnih vrst posegov na gozd in gozdni prostor (Slovene)   10/1/1998 - 12/31/2000  PhD Marko Kovač  1,011 
15. V4-0176  Razvoj večnamenskega gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)   9/1/1998 - 12/31/2000  PhD Milan Hočevar  1,142 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   1/1/2020 - 12/31/2025  PhD Hojka Kraigher  10,316 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2015 - 12/31/2019  PhD Hojka Kraigher  11,211 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Hojka Kraigher  10,926 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Hojka Kraigher  11,171 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Hojka Kraigher  8,843 
Views history
Favourite