Loading...
PhD Matjaž Koman

PhD Matjaž Koman
no.: 18441 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
Microeconomics, microeconometrics, behaviour of firms, investment, labor, industrial organization
Points
538.92
A''
26.9
A'
104.37
A1/2
267.7
CI10
186
CImax
110
h10
5
A1
1.71
A3
0.09
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on November 30, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 12  117  113  9.42 
Scopus 16  192  187  11.69 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A. in Economics    SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1997 
Master's degree  Master of Arts  Economics  US 2002 
Doctor's degree      US 2009 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  10/15/1997  Associate Professor   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-4575  Investicije kot ključ do izgradnje trajnostnega podjetja: izgradnja teoretičnega modela in multi-metodološka empirična analiza (Slovene)   2022 - 2023  PhD Tanja Istenič  5,324 
2. V5-2122  Conceptualization and application of an analytical model for increasing well-being in Slovenia   2021 - 2023  PhD Polona Domadenik Muren  3,534 
3. V5-2121  Digital transformation, Industry 4.0 and the structure of Slovenian economy with the impact of the digitalization and new technology implementation on long-term economic growth and public finances in Slovenia   2021 - 2023  PhD Tjaša Redek  2,755 
4. J5-8231  When is blockholding growth enhanced?   2017 - 2020  PhD Janez Prašnikar  2,478 
5. J5-5536  Comparative analysis of enterprises’ reactions to external shocks in countries of Southeast Europe, PIGS, and »core European countries«   2013 - 2016  PhD Janez Prašnikar  7,113 
6. J5-4169  Analysis of firm-level investment in tangible and intangible capital from the perspective of future competitive advantages of Slovene firms   2011 - 2012  PhD Janez Prašnikar  7,862 
7. V5-1004  Uvajanje zelene davčne reforme v Sloveniji in ocena njenih makroekonomskih učinkov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Matjaž Koman  3,718 
8. J5-2227  Vpliv lastništva in participacije zaposlenih v kapitalu, dobičku ter v upravljanju podjetij na ekonomske rezultate podjetij v državah bivše Jugoslavije (Slovene)   2009 - 2012  PhD Janez Prašnikar  1,623 
9. V5-0406  Tržne strukture in njihov vpliv na konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter inflacijo (Slovene)   2008 - 2010  PhD Aljoša Feldin  786 
10. V5-0468  Analiza institucionalne strukture trga dela v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2009  PhD Milan Vodopivec  3,870 
11. V5-0606  Primerjalna analiza investicijskega obnašanja slovenskih podjetij z vidika kratkoročnih in dolgoročnih vplivov na gospodarsko rast (Slovene)   2004  PhD Janez Prašnikar  1,863 
12. L5-3462  New entry and economic performance of Slovenian' firms on SouthEast markets (markets of former Yugoslavia)   2002 - 2004  PhD Irena Vida  11,996 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite