Loading...
PhD Katarina Rudolf Pilih

PhD Katarina Rudolf Pilih
no.: 20164 source: ARRS

researcher – active in research organisation
E-mail katarina.rudolfpilihat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Plant biotechnology, plant breeding, genetics, molecular biology
Bibliography Representative | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
229.38
A''
166.67
A'
189.58
A1/2
189.58
CI10
37
CImax
26
h10
3
A1
0.98
A3
2.5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on January 29, 2023; A3 for period 2016-2020 (update for tender in 2021: YES)
Data for ARRS tenders ( 23.05.2022 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 50  45  11.25 
Scopus 66  60  12 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Dissertations and Theses Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:49%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Agrobiotechnology  5/1/2014  Assistant  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V4-2006  Analysis of vegetable seed production in Slovenia and establishment of hybrid and non-hybrid cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) seed production   11/1/2020 - 10/31/2023  PhD Katarina Rudolf Pilih  1,774 
2. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Vladimir Meglič  3,130 
3. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2013  PhD Vladimir Meglič  2,752 
4. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Vladimir Meglič  2,647 
5. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   9/1/2008 - 8/31/2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,558 
6. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   9/1/2008 - 12/31/2010  PhD Vladimir Meglič  4,509 
7. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   1/1/2006 - 3/31/2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,961 
8. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,127 
9. Z4-5216  Morphological and genetic characterization of doubled haploid lines and hybrids of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)   1/1/2005 - 3/31/2006  PhD Vladimir Meglič  874 
10. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vladimir Meglič  3,952 
11. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   10/1/2003 - 9/30/2004  PhD Vladimir Meglič  2,636 
12. V4-0393  Pridelava česna iz pravega semena, genetska opredelitev vrste in ugotovitev uporabne vrednosti (Slovene)   10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Borut Bohanec  3,892 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   1/1/2019 - 12/31/2024  PhD Jernej Jakše  3,041 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Jernej Jakše  4,676 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Vladimir Meglič  4,750 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Vladimir Meglič  3,187 
5. P0-0513-0481  Genetics and Plant Biotechnology   1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Branka Javornik  2,743 
Views history
Favourite