Loading...
PhD Katarina Rudolf Pilih

PhD Katarina Rudolf Pilih
no.: 20164 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail katarina.rudolfpilihat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.06.00  Biotechnical sciences  Biotechnology   
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
Plant biotechnology, plant breeding, genetics, molecular biology
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
312.75
A''
266.67
A'
289.58
A1/2
289.58
CI10
45
CImax
29
h10
3
A1
1.39
A3
2.12
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 18, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 54  49  12.25 
Scopus 74  68  13.6 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Agronomy  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2002 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (120%, RD:49%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Agrobiotechnology  5/1/2014  Assistant  Researcher  Assistant professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2006  Analysis of vegetable seed production in Slovenia and establishment of hybrid and non-hybrid cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) seed production   2020 - 2023  PhD Katarina Rudolf Pilih  1,889 
2. J4-4126  Response to water stress in common bean (Phaseolus vulgaris L.): proteomic analysis and QTL mapping   2011 - 2014  PhD Vladimir Meglič  3,345 
3. V4-1073  Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnjenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah (Slovene)   2010 - 2013  PhD Vladimir Meglič  2,889 
4. L4-2400  Raziskave mehanizmov razvoja nekroz na gomoljih krompirja po okužbi z Y virusom (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  2,833 
5. V4-0482  Uporaba genskega potenciala tradicionalnih slovenskih vrst kmetijskih rastlin za žlahtnjenje novih sort prilagojenih spremenjenim klima (Slovene)   2008 - 2011  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,759 
6. V4-0532  Vpliv prenosa genov, genske raznovrstnosti in raznolikosti ter tehnologije pridelovanja oljne ogrščice na soobstoj in izpolnjevanje pog (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vladimir Meglič  4,763 
7. V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)   2007 - 2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,144 
8. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2007  PhD Jana Žel  9,577 
9. Z4-5216  Morphological and genetic characterization of doubled haploid lines and hybrids of cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.)   2005 - 2006  PhD Vladimir Meglič  935 
10. V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)   2004 - 2005  PhD Vladimir Meglič  4,134 
11. V4-0882  Priprava podlag za izdelavo nacionalne strategije za zagotavljanje koeksistence genetsko spremenjenih rastlin s konvencionalno in biološko pridelavo kmetijs (Slovene)   2003 - 2004  PhD Vladimir Meglič  2,767 
12. V4-0393  Pridelava česna iz pravega semena, genetska opredelitev vrste in ugotovitev uporabne vrednosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Borut Bohanec  4,029 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2019 - 2024  PhD Jernej Jakše  3,242 
2. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2017 - 2018  PhD Jernej Jakše  4,908 
3. P4-0072  Agrobiodiversity   2013 - 2014  PhD Vladimir Meglič  5,114 
4. P4-0072  Agrobiodiversity   2009 - 2012  PhD Vladimir Meglič  3,450 
5. P0-0513-0481  Genetics and Plant Biotechnology   2002 - 2003  PhD Branka Javornik  2,857 
Views history
Favourite