Loading...
Groups source: ARIS

Agrobiotechnology

Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
plants, genetics, breedins, molecural markers, tissue culture, maploids, genetic variability, gene transfer, biosafety of GMO, gene banks
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
5,826.83
A''
2,675.06
A'
4,009.25
A1/2
4,492.08
CI10
2,713
CImax
116
h10
27
A1
22.99
A3
6.95
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 26, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 210  3,438  2,843  13.54 
Scopus 235  3,892  3,266  13.9 
Researchers (19)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  21407  PhD Sabina Berne  Biotechnology  Researcher  165 
2.  55852  Luka Bitežnik  Plant production  Researcher 
3.  50811  Tjaša Cesar  Plant production  Researcher  12 
4.  17787  Viktorija Dolenc    Junior expert or technical associate 
5.  58147  Primož Fabjan  Biotechnology  Researcher 
6.  34332  PhD Marko Flajšman  Plant production  Researcher  159 
7.  31143  Nataša Hren    Junior expert or technical associate 
8.  54733  Kristina Ilnikar  Plant production  Researcher 
9.  16379  PhD Jernej Jakše  Plant production  Researcher  684 
10.  56904  Katja Jamnik  Biotechnology  Researcher 
11.  37427  PhD Taja Jeseničnik  Plant production  Researcher  36 
12.  05083  PhD Zlata Luthar  Biotechnology  Researcher  374 
13.  57117  PhD Vanja Miljanić  Plant production  Researcher  18 
14.  24413  PhD Jana Murovec  Biotechnology  Researcher  168 
15.  54401  Adriana Podržaj    Junior expert or technical associate 
16.  20164  PhD Katarina Rudolf Pilih  Biotechnology  Researcher  94 
17.  38120  PhD Ester Stajič  Plant production  Researcher  42 
18.  54400  Sinja Svetik  Biotechnology  Researcher 
19.  37428  PhD Helena Volk  Biotechnical sciences  Researcher  59 
Research projects (21) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J4-9307  Genome editing of selected Brassica species with CRISPR/Cas9  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Jana Murovec  1,984 
2.  J4-8220  Functional and structural analysis of Verticillium effector proteins and their targets in hop and model plants  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Sabina Berne  2,515 
3.  Z4-8223  Studies of drought stress response in common bean at the level of subcellular proteomics  5/1/2017 - 9/30/2018  PhD Tanja Zadražnik  42 
4.  L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Sebastjan Radišek  3,475 
5.  V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Borut Bohanec  10,629 
6.  V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop  7/1/2014 - 12/31/2016  PhD Sebastjan Radišek  3,427 
7.  V5-1425  Evaluation of the research groups in the field of agriculture, forestry, fisheries and food industry in Slovenia and in comparable countries  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Južnič  5,159 
8.  V4-1116  Breeding of oil-seed pumpkins  10/1/2011 - 9/30/2014  PhD Borut Bohanec  1,339 
9.  J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jernej Jakše  3,288 
10.  V4-1072  Kombinacijske sposobnosti genotipov koruze iz genske banke na gospodarsko pomembne lastnosti (Slovene)  10/1/2010 - 1/30/2013  PhD Ludvik Rozman  3,691 
11.  Z4-2225  MOLEKULSKA ANALIZA REGIJE KROMOSOMA, ODGOVORNE ZA RAZVOJ SPOLA PRI HMELJU (Humulus lupulus L.) (Slovene)  3/1/2009 - 8/31/2012  PhD Suzana Škof  45 
12.  J4-2296  Transkriptom plodu oljke ? razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Jernej Jakše  3,141 
13.  V4-0480  Vpeljava metod in postavitev strategij za obvladovanje izbruhov škodljivih organizmov v hmeljarstvu nastalih zaradi podnebnih sprememb (Slovene)  1/1/2008 - 8/31/2010  PhD Sebastjan Radišek  2,490 
14.  V4-0335  Genetsko izboljšanje kvalitativnih in kvantitativnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin za konkurenčno in trajnostno prid (Slovene)  1/1/2006 - 3/31/2009  PhD Jelka Šuštar Vozlič  4,118 
15.  M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Jana Žel  9,506 
16.  L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,201 
17.  V4-0752  Genetsko izboljšanje funkcionalnih lastnosti ekonomsko pomembnih kmetijskih rastlin: krompir, zelje, fižol (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Vladimir Meglič  4,103 
18.  V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Branka Javornik  2,475 
19.  V4-0416  Preizkušanje odpornosti priporočenih kultivarjev koruze za Slovenijo na koruzne bolezni z umetnim okuževanjem (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Ludvik Rozman  1,269 
20.  V4-0393  Pridelava česna iz pravega semena, genetska opredelitev vrste in ugotovitev uporabne vrednosti (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Borut Bohanec  4,007 
21.  V1-0485  Ocena sprejemljivosti potencialno škodljivih vplivov pri sproščanju Bt koruze v okolje (Slovene)  1/1/2002 - 2/28/2002  PhD Ludvik Rozman  1,269 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Jernej Jakše  4,872 
2.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Branka Javornik  5,471 
3.  P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Branka Javornik  5,825 
4.  P0-0513-0481  Genetics and Plant Biotechnology  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Branka Javornik  2,844 
Views history
Favourite