Loading...
PhD Branka Javornik

PhD Branka Javornik
no.: 05994 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 320 32 60
E-mail branka.javornikat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
4.06.05  Biotechnical sciences  Biotechnology  Plant biotechnology 
Keywords
genetics, genomics, plants, fungi, biotic stress, pathogenesis, molecular markers, genetic variability, diagnostics of plant pathogens,
Points
178.76
A''
0
A'
78.04
A1/2
96.36
CI10
1,657
CImax
82
h10
22
A1
0.59
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 21, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 122  2,526  2,017  16.53 
Scopus 126  2,838  2,302  18.27 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1. Genetics and modern technologies of agricultural plants    Research programme video presentation 
2.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Kristina Marton  Bologna doctoral studies  10/1/2013 - 7/10/2018  36372 
2 PhD Vasja Progar  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 9/19/2017  35365 
3 PhD Marko Flajšman  Bologna doctoral studies  11/1/2011 - 4/30/2016  34332 
4 Tina Svetek  Bologna doctoral studies  10/1/2009 - 7/31/2015  32017 
5 PhD Olja Bregar  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 2/27/2013  29471 
6 PhD Stanislav Mandelc  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 7/20/2010  26537 
7 PhD Sebastjan Radišek  Doctoral degree  12/1/1999 - 5/31/2004  20162 
8 PhD Andreja Čerenak  Doctoral degree  11/1/1998 - 11/30/2004  18828 
9 PhD Jernej Jakše  Doctoral degree  11/1/1996 - 3/31/2003  16379 
10 PhD Bojka Kump  Doctoral degree  6/1/1992 - 6/30/1997  12673 
11 MSc SIMONA SVETEK  Doctoral degree  4/2/1990 - 10/31/1996  11406 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Food Science and Technology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Food Science and Technology 1976 
Master's degree    Agriculture  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1980 
Doctor's degree  Ph. D.   Agricultural Sciences  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1985 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-8220  Functional and structural analysis of Verticillium effector proteins and their targets in hop and model plants   2017 - 2020  PhD Sabina Berne  2,539 
2. L4-6809  Plant response analysis in multiple viroid infections and identification of plant resistance   2014 - 2017  PhD Sebastjan Radišek  3,529 
3. V4-1405  Development of technologies for preventing new viroid diseases of hop   2014 - 2016  PhD Sebastjan Radišek  3,461 
4. J4-4153  Combination of next generation sequencing and metagenomic analysis in the diagnostics of severe hop stunting   2011 - 2014  PhD Jernej Jakše  3,325 
5. J4-2296  Transkriptom plodu oljke ? razvoj oznak izraženih zaporedij (EST) oljčnega plodu za študije tkivno specifičnih metabolnih poti (Slovene)   2009 - 2012  PhD Jernej Jakše  3,230 
6. V4-0340  Razvoj in vpeljava sodobnih tehnologij za sanacijo tal na izkrčenih hmeljiščih zaradi okužb s karantensko boleznijo hmeljevo uvelostjo (Verticillium spp.) (Slovene)   2007 - 2008  PhD Sebastjan Radišek  3,324 
7. M1-0152  Varstvo pred nenadzorovanim sprožanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje (Slovene)   2006 - 2008  PhD Jana Žel  9,620 
8. L4-7179  Identification of defence proteins in xylem sap of Verticillium- infected hop   2005 - 2007  PhD Sebastjan Radišek  1,960 
9. L4-6346  Genetic origin and diversity of Slovenian autochtonous lettuce collection   2004 - 2007  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,244 
10. V4-0749  Uvajanje novih metod za vzgojo kultivarjev hmelja, odpornih na Verticilium sp. (Slovene)   2002 - 2005  PhD Branka Javornik  3,369 
11. V4-0449  Dopolnjevanje ampelografskih osnov pridelave grozdja sorte Refošk v Sloveniji (Slovene)   2002 - 2004  PhD Valentina Usenik  3,113 
12. V4-0754  Razvoj metode za določevanje viroida in uvajanje metod za rutinsko določanje viroida in virusov v hmelju (Slovene)   2002 - 2004  PhD Branka Javornik  2,501 
13. L4-3317  Adaptation strategies of hop plants (Humulus lupulus L.) in drought stress protection and AFLP analysis associated with resistance to damson hop aphid (Phorodon humuli Schrank)   2002 - 2004  PhD Dušica Majer  2,646 
14. V4-0393  Pridelava česna iz pravega semena, genetska opredelitev vrste in ugotovitev uporabne vrednosti (Slovene)   2000 - 2003  PhD Borut Bohanec  4,035 
15. V4-0295  Razvoj metod in orodij za odkrivanje,kontrolo, nadzor in eradikcalijo karantenskega organizma Verticillium spp. V Sloveniji (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andrej Simončič  3,773 
16. V4-0294  Žlahtnenje hmelja-vzgoja kultivarjev z visoko vsebnostjo alfa kislin (Slovene)   2000 - 2001  MSc Nataša Ferant  3,876 
17. L4-1530  Somaklonska variabilnost v žlahtnjenju hmelja in optimizacija regeneracije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Dušica Majer  3,974 
18. L4-1429  Aplikacija biotehnoloških metod za žlahtnjenje zelja, čebule in paprike (Slovene)   1999 - 2001  PhD Borut Bohanec  2,557 
19. L4-0702  Karakterizacija genotipov ajde in hmelja (Slovene)   1999 - 2001  PhD Branka Javornik  1,876 
20. J4-0726  Biochemical markers of resistance to hop powdery mildew   1998 - 2001  PhD Jelka Šuštar Vozlič  3,078 
21. J4-7429  Molecular markers and transformation techniques in crops   1998 - 2001  PhD Branka Javornik  2,064 
22. J4-8998  Model za kvantitativno evalvacijo sekundarnih metabolitov hmelja (Slovene)   1998 - 1999  PhD Milica Kač  3,280 
23. J4-7040  Raziskave indukcije haploidnih rastlin čebule ter genetska analiza regenerantov (Slovene)   1998  PhD Borut Bohanec  2,237 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0077  Genetics and Modern Technologies of Crops   2015 - 2018  PhD Jernej Jakše  4,920 
2. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2009 - 2014  PhD Branka Javornik  5,517 
3. P4-0077  Genetics and modern technologies of agricultural plants   2004 - 2008  PhD Branka Javornik  5,862 
4. P0-0513-0481  Genetics and Plant Biotechnology   2002 - 2003  PhD Branka Javornik  2,860 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. SEE-ERA.NET PLUS-Vitis WBC_1  Towards the preservation of autochtonous grapevine Vitis Vinifera L. varieties in WBC: Vitis WBC   1/1/2010 - 12/31/2012  Branka Javornik   
2. COST-FA0603  Plant proteomics in Europe (EUPP)   3/28/2007 - 3/27/2011  Branka Javornik   
Views history
Favourite