Loading...
PhD Damir Josipovič

PhD Damir Josipovič
no.: 20195 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail damir.josipovicat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.00  Humanities  Geography   
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 
Keywords
Demogeography, demography, feltility, political geography, ethnic question, migration, minorities
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
874
A''
112.72
A'
313.99
A1/2
473.99
CI10
46
CImax
8
h10
4
A1
2.94
A3
0.14
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 17, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  14 
Scopus 12  53  46  3.83 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Martina Bofulin  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2011  26502 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Ethnic Studies  Institute for Ethnic Studies 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. BI-HR/23-24-050  Ethnic minorities in the Slovenian-Croatian borderland   2023 - 2024  PhD Damir Josipovič  327 
2. J5-3118  Assessing Ethnic Vitality in the Border Area Along the Slovene-Croatian Border: Selected Spaces of Minority Populations   2021 - 2024  PhD Damir Josipovič  2,386 
3. J5-8246  Social, economic and cultural history of Slovenian emigration 1945–2015   2017 - 2020  PhD Marinka Lukšič-Hacin  2,838 
4. J6-6839  Ethnographies of Land and Water Routes: A Comparative Approach to (Im)mobility   2014 - 2017  PhD Nataša Gregorič Bon  2,421 
5. J6-4132  History of Administrative Borders and Boundaries: Slovenian-Croatian Border 1800 - 1991   2011 - 2014  PhD Marko Zajc  4,149 
6. J6-4234  Imagined material culture. Reflection on the spread of the nationalism in the company of material culture   2011 - 2014  PhD Jernej Mlekuž  1,897 
7. J5-4200  SLOVENIAN LABOUR MIGRATION TO THE COUNTRIES OF FORMER YUGOSLAVIA: FROM SETTLERS TO TRANSMIGRANTS   2011 - 2014  PhD Marjan Drnovšek  3,119 
8. J6-2396  Slovenski Judje v Prekmurju in na štajerskem: preživetje, spomin in revitalizacija (Slovene)   2009 - 2012  PhD Irena Šumi  1,598 
9. J6-0825  Constitution of new national and ethnic identities in the Alps-Adria region with special regard to border areas and the city of Trieste, and to the “community-making” aspects of contemporary media   2008 - 2011  PhD Marija Jurič Pahor  1,278 
10. V5-0428  Spolnost, nasilje, vzgoja: Vloga javnega izobraževalnega sistema v celoviti vzgoji osebnosti (Slovene)   2009  PhD Irena Šumi  713 
11. M4-0223  Demografska, etična in migracijska dinamika v Sloveniji in njen vpliv na Slovensko vojsko (Slovene)   2009  PhD Janja Žitnik Serafin  2,620 
12. Z6-9817  ETHNIC BELONGING AND FERTILITY IN SLOVENIA: THE FACTOR OF THIRD AND HIGHER BIRTH ORDER IN THE REPRODUCTION OF RESIDENT POPULATION   2007 - 2008  PhD Damir Josipovič  327 
13. J6-6360  Evaluation   2004 - 2005  PhD Marjan Ravbar  2,797 
14. V5-0903  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 po vzorčnih podeželskih območjih (Slovene)   2004  PhD Maja Topole  4,271 
15. V5-0533  Slovenija in nadaljni razvoj Evropske unije (Slovene)   2001  PhD Jernej Zupančič  3,379 
16. J6-0332  Čezmejno povezovanje narodnih manjšin v procesih evropskega združevanja (Slovene)   1998 - 2001  PhD Jernej Zupančič  1,691 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0081  Ethnic and minority studies and the Slovene studies (Slovene national question)   2020 - 2024  PhD Sonja Novak-Lukanović  6,018 
2. P5-0081  Ethnic and minority studies and the Slovene studies (Slovene national question)   2015 - 2019  PhD Sonja Novak-Lukanović  5,094 
3. P5-0081  Manjšinske in etnične študije ter slovensko narodno vprašanje (Slovene)   2009 - 2014  PhD Sonja Novak-Lukanović  5,858 
4. P5-0081  Ethnic and minority studies and the Slovene national question   2007 - 2008  PhD Mitja Žagar  7,066 
5. P6-0101  Geography of Slovenia   2004  PhD Marjan Ravbar  8,066 
6. P0-0502-0618  Socialna geografija (Slovene)   2003  PhD Marjan Ravbar  3,330 
7. P0-0501-0506  Social geography   2001 - 2003  PhD Marjan Ravbar  4,610 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. FP7-SSH-INSPIRES-106759  Innovative Social and Employment Policies for Inclusive and Resilient Labour Markets in Europe   1/1/2013 - 6/30/2016     
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite