Loading...
PhD Marjan Ravbar

PhD Marjan Ravbar
no.: 07114 source: ARIS

researcher – retired
E-mail marjan.ravbarat signzrc-sazu.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.02  Humanities  Geography  Social geography 
6.12.04  Humanities  Geography  Regional geography 
Keywords
Geography of settlements, urban geography, regional geography, regional planning, demogeography
Points
152.94
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
88
CImax
19
h10
5
A1
0.41
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 35  31  4.43 
Scopus 25  137  121  4.84 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Nika Razpotnik Visković  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 6/20/2012  28438 
2 PhD David Bole  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2008  24301 
3 PhD Janez Nared  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2006  23513 
4 PhD Damir Josipovič  Doctoral degree  12/1/1999 - 5/31/2004  20195 
5 Boštjan Gradišar  Master's degree  11/1/1998 - 12/31/2001  19283 
6 MSc Igor Šebenik  Master's degree  4/1/1991 - 2/29/1996  12007 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Faculty degree  Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Geography 1971 
Master's degree    Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1977 
Doctor's degree  Ph. D.   Geography  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-2135  GEOGRAFIJA čLOVEšKIH VIROV SLOVENIJE (Geografija ustvarjalnosti) (Slovene)   2009 - 2012  PhD Marjan Ravbar  1,938 
2. L6-4038  Terraced Landscapes in Slovenia as Cultural Values   2011  PhD Drago Kladnik  9,379 
3. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,265 
4. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)   2007 - 2008  PhD Drago Perko  4,193 
5. V5-0305  Učinkovitost in vplivi investicij na regionalni in prostorski razvoj (ekonomsko-geografska analiza investicijskih aktivnosti v obdobju 2004 - 2006) (Slovene)   2006 - 2008  PhD Marjan Ravbar  2,219 
6. J6-6116  Conflicts of interests in use of groundwater and possible resolution   2004 - 2007  PhD Irena Rejec Brancelj  3,748 
7. J6-6360  Evaluation   2004 - 2007  PhD Marjan Ravbar  2,803 
8. V6-0977  Terminološki slovar urejanja prostora (Slovene)   2005  PhD Drago Perko  5,040 
9. V5-0960  Metodologija integracije razvojnega in prostorskega načrtovanja ter varstva okolja (Slovene)   2005  PhD Andrej Pogačnik  2,602 
10. V5-0843  Terminološki slovar urejanja prostora (Slovene)   2004 - 2005  PhD Anton Prosen  9,765 
11. V5-0488  Spremljanje regionalnega razvoja (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Ravbar  490 
12. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)   2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,089 
13. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever  4,833 
14. V6-0628  Dejavniki skladnega regionalnega razvoja v predvideni pokrajinski ureditvi Slovenije (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marjan Ravbar  3,815 
15. V6-0607  Sistem urejanja prostora (Slovene)   2002 - 2003  PhD Marjan Ravbar  490 
16. V5-0344  Krajina in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Slovene)   2001  PhD Ivan Marušič  3,035 
17. J6-0234  Geografska analiza Ljubljane in njene razvojne možnosti (Slovene)   1998 - 2001  PhD Mirko Pak  4,184 
18. V5-0343  Poselitev in prostorski razvoj Slovenije - zasnova (Slovene)   2000 - 2001  PhD Marjan Ravbar  1,539 
19. J6-7810  Models of geographical investigation of sustainable regional development   1996 - 2000  PhD Marjan Ravbar  5,581 
20. V5-0219  Prostor in gospodarski razvoj (Slovene)   2000  PhD Marjan Ravbar  2,030 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P6-0101  Geography of Slovenia   2009 - 2014  PhD Blaž Komac  7,176 
2. P6-0101  Geography of Slovenia   2004 - 2008  PhD Marjan Ravbar  8,076 
3. P0-0502-0618  Socialna geografija (Slovene)   2003  PhD Marjan Ravbar  3,336 
4. P0-0501-0506  Social geography   2001 - 2003  PhD Marjan Ravbar  4,619 
Views history
Favourite