Loading...
Groups source: ARIS

Management Research Institute

Research activity

Code Science Field Subfield
5.04.00  Social sciences  Administrative and organisational sciences   
5.02.00  Social sciences  Economics   
5.05.00  Social sciences  Law   

Code Science Field
S270  Social sciences  Pedagogy and didactics 
S180  Social sciences  Economics, econometrics, economic theory, economic systems, economic policy 
S170  Social sciences  Political and administrative sciences 
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S260  Social sciences  Psychology 
Keywords
Management, economics, production, inovation, accounting, marketing, entrepreneuriality, leadership, law, electronic business
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
26,784.57
A''
4,068.78
A'
11,901.3
A1/2
13,554.44
CI10
7,759
CImax
465
h10
36
A1
85.16
A3
8.25
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 21, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 662  6,900  6,052  9.14 
Scopus 798  9,311  8,278  10.37 
Researchers (52)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  30051  PhD Ana Arzenšek  Psychology  Researcher  244 
2.  32194  PhD Jasna Auer Antončič  Administrative and organisational sciences  Researcher  131 
3.  55222  PhD Tine Bertoncel  Administrative and organisational sciences  Researcher  30 
4.  29781  PhD Andrej Bertoncelj  Economics  Researcher  186 
5.  35021  PhD Patricia Blatnik  Economics  Researcher  75 
6.  05677  PhD Štefan Bojnec  Economics  Researcher  1,770 
7.  26365  MSc Danijel Bratina  Economics  Researcher  104 
8.  21888  PhD Dubravka Celinšek  Linguistics  Researcher  70 
9.  38178  Nejc Cvörnjek  Economics  Researcher 
10.  26111  PhD Žiga Čepar  Economics  Researcher  133 
11.  30141  PhD Maša Černelič Bizjak  Psychology  Researcher  262 
12.  24567  PhD Armand Faganel  Economics  Researcher  796 
13.  23005  PhD Ajda Fošner  Mathematics  Researcher  383 
14.  53526  PhD Jan Frančeškin  Economics  Researcher  18 
15.  23221  PhD Dušan Gošnik  Administrative and organisational sciences  Researcher  374 
16.  50687  PhD Ana Grdović Gnip  Economics  Researcher  53 
17.  35502  PhD Jana Hojnik  Administrative and organisational sciences  Researcher  140 
18.  26373  PhD Tatjana Horvat  Administrative and organisational sciences  Researcher  585 
19.  28686  PhD Aleksander Janeš  Administrative and organisational sciences  Researcher  222 
20.  29776  PhD Mateja Jerman  Economics  Researcher  165 
21.  39728  Alen Ježovnik    Junior expert or technical associate 
22.  29719  PhD Igor Karnjuš  Educational studies  Researcher  287 
23.  25050  PhD Borut Kodrič  Administrative and organisational sciences  Researcher  59 
24.  31001  Blaž Korent    Junior expert or technical associate 
25.  30667  Mihaela Kosančič    Junior expert or technical associate 
26.  20223  PhD Simona Kustec  Political science  Researcher  471 
27.  32173  PhD Suzana Laporšek  Economics  Researcher  226 
28.  06165  PhD Dušan Lesjak  Administrative and organisational sciences  Researcher  720 
29.  29717  PhD Sabina Ličen  Public health (occupational safety)  Researcher  312 
30.  28685  Matevž Malej  Economics  Researcher  29 
31.  21890  PhD Mirko Markič  Administrative and organisational sciences  Researcher  707 
32.  29847  PhD Bojan Mevlja  Administrative and organisational sciences  Researcher  46 
33.  19327  PhD Franko Milost  Economics  Researcher  387 
34.  59308  Leon Pavlič    Junior expert or technical associate 
35.  38097  PhD Andreja Pegan  Political science  Researcher  75 
36.  29222  PhD Melita Peršolja  Public health (occupational safety)  Researcher  272 
37.  34671  PhD Mirko Prosen  Human reproduction  Researcher  530 
38.  28768  PhD Igor Rižnar  Administrative and organisational sciences  Researcher  189 
39.  28257  PhD Mitja Ruzzier  Administrative and organisational sciences  Researcher  267 
40.  24667  Suzana Sedmak  Political science  Researcher  167 
41.  17808  PhD Rok Strašek  Mathematics  Researcher  142 
42.  30479  PhD Igor Stubelj  Economics  Researcher  187 
43.  28765  PhD Klemen Širok  Economics  Researcher  301 
44.  18827  PhD Primož Šterbenc  Sociology  Researcher  234 
45.  32172  PhD Peter Štrukelj  Administrative and organisational sciences  Researcher  90 
46.  55944  Barbara Švagan  Economics  Researcher  10 
47.  23078  PhD Anita Trnavčević  Educational studies  Researcher  278 
48.  21897  PhD Nada Trunk Širca  Administrative and organisational sciences  Researcher  575 
49.  24635  PhD Tina Vukasović  Economics  Researcher  768 
50.  21918  PhD Elizabeta Zirnstein  Law  Researcher  242 
51.  59309  Leon Žunec    Junior expert or technical associate 
52.  24930  PhD Boštjan Žvanut  Computer science and informatics  Researcher  279 
Research projects (79) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J5-8232  The impact of labour market events on health status  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Milan Vodopivec  2,084 
2.  V5-1706  Analysis of the efficiency of investments in research and development in Slovenia (AEI-R&D-SLO)  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Dušan Lesjak  2,929 
3.  V5-1741  MAPA: Multidisciplinary Analysis of the PrecArious work - legal, economic, social and health protection aspects  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Grega Strban  6,367 
4.  V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Maja Bučar  4,130 
5.  J5-7588  Personality and sociological background of entrepreneurs and start-ups, internationalization and growth of small and medium-sized enterprises  3/1/2016 - 2/28/2019  PhD Boštjan Antončič  2,411 
6.  V5-1511  Total quality program in tourism  10/1/2015 - 9/30/2017  PhD Doris Gomezelj Omerzel  1,824 
7.  J5-5542  The role of characteristics of managers of small and medium sized enterprises and their networking in technological development, innovativeness and growth  8/1/2013 - 7/31/2016  PhD Boštjan Antončič  2,198 
8.  V5-1425  Evaluation of the research groups in the field of agriculture, forestry, fisheries and food industry in Slovenia and in comparable countries  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Primož Južnič  5,215 
9.  Z5-5541  The impact of the entrepreneur, network, technological development, and environment to innovations as a key success factor SMEs - Development of a model, empirical analysis and international comparative study on the sample of companies in the tourism industry  10/1/2013 - 9/30/2015  PhD Doris Gomezelj Omerzel  243 
10.  J5-4143  Theoretical Aspects and Empirical Analysis of Labour Market Impact of Flexicurity  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Milan Vodopivec  4,061 
11.  L5-4282  Mathematical modeling of processes and computerization of the logistics system of postal services  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Vladimir Batagelj  3,870 
12.  V5-1147  Comparative analysis of the legal status of Slovenian farmers in fields of labor law and social security law  10/1/2011 - 9/30/2012  PhD Rado Bohinc  2,585 
13.  V5-1043  Analiza povpraševanja po delu v Sloveniji v okviru modela strateškega prestrukturiranja podjetij (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Polona Domadenik Muren  3,753 
14.  V5-1029  Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Majda Cencič  3,020 
15.  V5-1042  Ekonomski in pravni vidiki vzpostavitve in izvedbe prožne varnosti na trgu dela (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Pahor  4,490 
16.  V5-1041  Instutucionalna evalvacija Zavoda RS za zaposlovanje (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Milan Vodopivec  1,302 
17.  V5-1044  Upravljanje z raznolikostjo v slovenskih podjetjih: raziskovalna analiza (Slovene)  10/1/2010 - 5/31/2012  PhD Boštjan Antončič  3,158 
18.  V5-1034  Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema (Slovene)  1/1/2010 - 5/31/2012  PhD Mirko Gradišar  4,052 
19.  L5-2313  Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko inštituta mladih raziskovalcev (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Nada Trunk Širca  2,207 
20.  J5-2288  Osebnostne značilnosti podjetnikov, ustanovitve in rast slovenskih podjetij (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Boštjan Antončič  2,769 
21.  J5-2130  STRUKTURNE SPREMEMBE, TRENDI SPECIALIZACIJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Štefan Bojnec  3,280 
22.  L5-2369  Marketinška kultura kot orodje strateškega načrtovanja v post-tranzicijskem gospodarstvu (Slovene)  1/1/2009 - 4/30/2012  PhD Roberto Biloslavo  2,349 
23.  V5-1025  Deregulacija poklicev - med javnim interesom in konkurenčnostjo (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Valentina Franca  2,875 
24.  V4-0533  Internacionalizacija slovenskega kmetijskega in živilskega sektorja in njegova konkurenčnost na mednarodnih trgih (Slovene)  1/1/2008 - 9/30/2011  PhD Darja Majkovič  3,023 
25.  L5-2329  Identifikacija ključnih kazalnikov v poslovnem modelu odličnosti (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Slavko Dolinšek  1,095 
26.  L5-2006  Razvoj modela za monitornig stroškovne učinkovitosti avtomatizirane proizvodnje (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Matjaž Novak  3,730 
27.  V5-0402  Anatomija gospodarskih ciklov in šokov ter optimalni odziv fiskalne politike: diskrecijska politika, avtomatični stabilizatorji ali fis (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2011  PhD Sašo Polanec  1,314 
28.  V5-0556  Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na oblikovanje relativnih maloprodajnih cen in kakovost ponudbe (Slovene)  1/1/2009 - 1/30/2011  PhD Štefan Bojnec  2,942 
29.  L7-0242  Model aimed at providing technical and economic optimization of a logistic system  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Rok Strašek  6,080 
30.  J5-0425  Reference Innovation Model – a model of comprehensive management of innovation proccesses in companies  2/1/2008 - 1/30/2011  PhD Borut Likar  2,863 
31.  V5-0450  Analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Boštjan Antončič  1,973 
32.  V5-0468  Analiza institucionalne strukture trga dela v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Milan Vodopivec  3,966 
33.  V5-0442  Didaktični pristopi k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Justina Erčulj  1,158 
34.  V5-0467  PDI model gospodarske rasti - sektorska realokacija dela in gospodarske rast (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Matjaž Novak  4,501 
35.  V5-0432  Razvoj inštrumenta za priznavanje znanja na postsekundarni ravni (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Dejan Hozjan  2,533 
36.  V5-0458  Slovensko pravosodje skozi številke: primerjalna analiza in predlogi sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Katarina Zajc  1,159 
37.  V5-0403  Vzpostavitev sistemov merjenja učinkovitost in uspešnost javnega sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Aleksander Aristovnik  4,257 
38.  V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)  9/1/2008 - 6/30/2010  PhD Rok Strašek  6,846 
39.  J5-9156  Legal aspects and information technology support in the process of democratization of governance of public and private legal entities and industrial relations  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Rado Bohinc  2,653 
40.  V5-0444  Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis) (Slovene)  9/1/2008 - 4/30/2010  PhD Nada Trunk Širca  3,454 
41.  V5-0420  Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (Slovene)  9/1/2008 - 4/30/2010  PhD Zvone Vodovnik  4,996 
42.  V5-0418  Model za management znanja v visokem šolstvu (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Vlado Dimovski  5,273 
43.  M4-0226  Krepitev skupne evropske obrambne tehnološke in industrijske baze (Slovene)  8/1/2007 - 12/31/2009  PhD Štefan Bojnec  2,799 
44.  J5-9265  The role of the entrepreneur's human capital in innovativeness, growth and international advancement of Slovenian small and medium entreprises.  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Boštjan Antončič  2,769 
45.  M4-0204  Sistem samozaposlitev odhajajočih vojakov v SV v lastnem podjetju (Slovene)  8/1/2007 - 10/31/2009  PhD Boštjan Antončič  1,525 
46.  J5-9316  Lifelong learning and the quality of life in later life periods  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Milan Vodopivec  1,983 
47.  L7-9773  Model for simultaneous measurement of production costs in highly automated production  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Slavko Dolinšek  1,679 
48.  Z5-9355  The role of the entrepreneur's human capital in innovativeness, growth and international advancement of Slovenian small and medium entreprises.  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Mitja Ruzzier  267 
49.  V5-0289  Analiza neenakosti plač v slovenski predelovalni industriji za obdobje 1994-2004 ter učinkovitosti programov zaposlovanja na zaposlitev (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Sašo Polanec  352 
50.  V5-0252  Politika inoviranja v slovenskih gospodarskih družbah (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Mirko Markič  2,819 
51.  V5-0284  Posodobitev socialnega zavarovanja in izboljšanje zaposljivosti starejših (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Milan Vodopivec  1,026 
52.  V5-0228  Sistemske možnosti razvijanja poklicne orientacije v gimnazijah (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Anita Trnavčević  2,374 
53.  V5-0240  Vključevanje elementov trajnostnega razvoja v šolski kurikul (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Justina Erčulj  1,160 
54.  M5-0184  Sektorska analiza ekonomske povezanosti Slovenske vojske in gospodarstva (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Egon Žižmond  3,506 
55.  V5-0225  Abstraktna struktura kot izdelani oz. optimalni model mreže visokega šolstva (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Rok Strašek  1,728 
56.  V5-0226  Razvoj sistema kakovosti v terciarnem izobraževanju (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Zdravko Pečar  4,191 
57.  V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Milena Bevc  2,792 
58.  V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Peter Stanovnik  2,262 
59.  M5-0182  Model Terciarnega Izobraževanja za Vojsko - MoTIV (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Nada Trunk Širca  615 
60.  M2-0181  Sodobni didaktični koncepti, razvoj standardizacije in upravljanje znanja v e-izobraževanju Slovenske vojske (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Janez Bešter  3,513 
61.  J5-6666  Impact of charesteristics networks of enterpreneurs and managers on business performance of firms in Slovenia  10/1/2004 - 9/30/2007  PhD Boštjan Antončič  1,812 
62.  L5-7120  Accreditation of Non-Formal and Informal Learning at Higher-Education  9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Milan Vodopivec  2,364 
63.  L5-6287  Human capital as factor of regional growth disparities  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Štefan Bojnec  2,609 
64.  L5-6296  Managerial discourse and post-socialist transition, ethical, political and ideological implication  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Ante Tonči Kuzmanić  1,274 
65.  L5-6652  The legal position of management  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Zvone Vodovnik  3,430 
66.  M5-0179  Domovinska in patriotska vzgoja v RS (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2007  PhD Miro Haček  3,827 
67.  V5-0910  Oblikovanje in verifikacija empiričnega modela za merjenje povezav med ekonomsko kulturo in ekonomsko uspešnostjo (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Vito Bobek  1,287 
68.  V5-0945  Razvoj koncepta regionalnih centrov vseživljenjskega učenja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Nada Trunk Širca  3,716 
69.  L5-6656  Uvajanje e-izobraževanja v luči kakovostne prenove terciarnega izobraževanja (eIQ) (Slovene)  7/1/2004 - 7/31/2006  PhD Dušan Lesjak  2,493 
70.  V5-0940  Evalvacija naložb v izobrazbeni kapital in mladinski trg delovne sile (Slovene)  9/1/2004 - 6/30/2006  PhD Darka Podmenik  1,051 
71.  J5-5150  The Dynamics of Competition, Mobility of Firms and Labour  6/1/2004 - 6/30/2006  PhD Štefan Bojnec  1,770 
72.  V5-0928  Analiza mobilnosti dela in fleksibilnosti sistema plač (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2005  PhD Milan Vodopivec  1,681 
73.  V5-0810  Vzpostavitev modela za spremljanje globalne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Vito Bobek  3,403 
74.  V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Metka Stare  2,858 
75.  V2-0500  Možnosti in ekonomski učinki on-line študija na daljavo v Sloveniji (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Dušan Lesjak  720 
76.  V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Peter Stanovnik  1,212 
77.  V5-0797  Učinki deregulacije cen in analiza relativnih maloprodajnih cen v Sloveniji (Slovene)  1/1/2003 - 8/31/2004  PhD Egon Žižmond  1,951 
78.  V5-0612  Vpliv necarinskih trgovinskih ovir na obseg in konkurenčnost slovenskega izvoza v EU (Slovene)  10/1/2002 - 3/31/2004  PhD Vito Bobek  2,173 
79.  L5-3548  Survey of oceanographic data requirements in Slovenia and eastern Adriatic  7/1/2001 - 6/30/2003  PhD Damijan Mumel  2,740 
ARIS research and infrastructure programmes (6) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P2-0266  Advanced Manufacturing Technologies for High Quality and Sustainable Production  1/1/2015 - 12/31/2021  PhD Franci Pušavec  5,005 
2.  P5-0049  Management of education and emloyment in knowledge society  1/1/2015 - 12/31/2018  PhD Dušan Lesjak  9,145 
3.  P2-0266  Management izdelovalnih Tehnologij za trajnostni razvoj (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Janez Kopač  5,255 
4.  P5-0049  Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Dušan Lesjak  9,522 
5.  P5-0049  Management, education, informatisation and employment  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Dušan Lesjak  7,076 
6.  P2-0266  Technology management-foresight, brokering, transfer and acquisition capability of inovative technologies at Primorska industrial environment  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janez Kopač  4,250 
Views history
Favourite