Loading...
PhD Filip Vučajnk

PhD Filip Vučajnk
no.: 23589 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.06  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural technics 
Keywords
Agricultural engineering, soil cultivation, technology of grain, potato, sugar beet production
Points
373.48
A''
66.67
A'
97.63
A1/2
109.31
CI10
88
CImax
21
h10
5
A1
1.18
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 15  85  77  5.13 
Scopus 19  78  69  3.63 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:29%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Agricultural Engineering 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-50135  The significance of volatile compounds of selected vegetables in the indirect defense of plants against slugs   2023 - 2024  PhD Žiga Laznik  1,836 
2. L4-4554  Investigation of the synergism between different environmentally friendly control methods for field and vegetable crop pests   2022 - 2024  PhD Stanislav Trdan  2,643 
3. J1-4412  Use of the non-invasive GPR method and remote sensing for determining groundwater vulnerability due to anthropogenic impacts   2022 - 2024  PhD Marjana Zajc  3,583 
4. J4-3090  Significance of volatile compounds released by roots of cultivated plants for indirect defence against soil pests   2022 - 2024  PhD Žiga Laznik  2,205 
5. L4-3178  Development and optimization of non-chemical methods of plant pest control with a view to their implementation in sustainable agriculture systems   2021 - 2024  PhD Stanislav Trdan  2,822 
6. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia   2020 - 2023  PhD Stanislav Trdan  5,224 
7. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions   2018 - 2021  PhD Robert Leskovšek  4,155 
8. V4-1413  Preservation and suitability of use, establishment of maintenance selection and production of seed material of maize landraces and important field crops in sustainable agriculture   2014 - 2017  PhD Borut Bohanec  10,779 
9. V4-1104  Optimization and implementation of methods and measures for reducing the damage caused by larvae of common cockchafer in Slovenia   2011 - 2014  PhD Stanislav Trdan  4,079 
10. V4-1072  Kombinacijske sposobnosti genotipov koruze iz genske banke na gospodarsko pomembne lastnosti (Slovene)   2010 - 2013  PhD Ludvik Rozman  3,730 
11. V4-1067  Razvoj alternativnih načinov zatiranja rastlinskih škodljivcev s poudarkom na njihovi uporabnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanislav Trdan  6,768 
12. L4-1013  Development, optimization and implementation of sustainable control methods against plant pests   2009 - 2011  PhD Stanislav Trdan  4,030 
13. V4-0524  Razvoj, optimizacija in implementacija tehnologij za okoljsko sprejemljivo zatiranje rastlinskih škodljivcev (Slovene)   2008 - 2010  PhD Stanislav Trdan  5,796 
14. V4-0499  Dinamično modeliranje spremenjene rasti in razvoja kmetijskih rastlin v Sloveniji na osnovi regionalnih scenarijev bodočega podnebja (Slovene)   2008 - 2009  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,155 
15. V4-0358  Agrometeorološki scenariji bodočega podnebja v Sloveniji kot podlaga prilagoditvam in blaženju podnebnih sprememb (Slovene)   2007  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,247 
16. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2004 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,848 
17. V4-0737  Nove, podnebnim spremembam in zahtevam trga prilagojene tehnologije pridelovanja krompirja in primerjava njihove ekonomske učinkovitosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Rajko Bernik  3,505 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite