Loading...
PhD Ana Gregorčič

PhD Ana Gregorčič
no.: 06059 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.04.05  Natural sciences and mathematics  Chemistry  Analytical chemistry 
4.03.01  Biotechnical sciences  Plant production  Agricultural plants 
Keywords
Pesticides, analytical chemistry
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
264
CImax
59
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 25  528  465  18.6 
Scopus 23  444  398  17.3 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 Janez Sušin  Master's degree  10/1/1997 - 9/30/1999  17757 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology 1974 
Master's degree    Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology 1977 
Doctor's degree    Chemistry  SI University of Ljubljana, Faculty for Chemistry and Chemical Technology 1982 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1055  Presoja učinkovitosti ukrepov kmetijske politike z vidika uresničevanja ciljev varovanja okolja in narave (Slovene)   2010 - 2012  PhD Jože Verbič  7,658 
2. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2011  PhD Franc Čuš  8,175 
3. J4-0838  Influence of interactions between yeasts on wine fermentation and maturation   2008 - 2011  PhD Peter Raspor  5,024 
4. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2010  PhD Borut Vrščaj  6,103 
5. V4-0518  Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (Slovene)   2008 - 2010  PhD Franc Čuš  2,360 
6. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008 - 2009  PhD Borut Vrščaj  8,653 
7. L4-9667  The use of oxygen in the new vinification technologies of the white and red   2007 - 2009  PhD Mitja Kocjančič  2,184 
8. V4-0517  Opredelitev prehranske vrednosti tradicionalno prirejenega mleka (Slovene)   2008  PhD Jože Verbič  3,257 
9. V4-0323  Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina (Slovene)   2006 - 2008  PhD Ana Gregorčič  1,771 
10. L4-6368  Improvement of the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen in diets containing grass silages   2004 - 2007  PhD Jože Verbič  2,395 
11. V4-0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006' (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mitja Kocjančič  3,832 
12. V4-0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (Slovene)   2005 - 2006  PhD Kristina Ugrinović  8,150 
13. V4-0885  Izdelava podlag, priprava podatkov ter izdelava scenarija za modele FOCUS za namen ocenjevanja tveganja za okolje pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Andrej Simončič  4,759 
14. V4-0884  Ostanki ditiokarbamatov v krompirju slovenskih tržnih pridelovalcev v odvisnosti od načina pridelave (Slovene)   2003 - 2006  PhD Ana Gregorčič  3,792 
15. V1-0912  Vpeljava modelov FOCUS v Sloveniji za namen ocenjevanja tveganja za onesnaževanje vode pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Slovene)   2005 - 2006  PhD Andrej Simončič  3,103 
16. V4-0591  Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode (Slovene)   2002 - 2005  PhD Peter Raspor  4,071 
17. V5-0863  Kodeks dobre kmetijske prakse (Slovene)   2003 - 2005  PhD Jože Verbič  8,860 
18. V4-0473  Sekundarni metabiliti hmelja - tradicionalna in potencialna uporaba (Slovene)   2003 - 2004  PhD Milica Kač  2,432 
19. V4-0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž (Slovene)   2002 - 2004  PhD Jože Verbič  2,052 
20. V4-0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2003  PhD Mitja Kocjančič  5,458 
21. V4-0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov (Slovene)   2001 - 2003  Janez Sušin  5,394 
22. V4-0394  Ocena obsega gospodarske škode zaradi okužbe breskev z virusom šarke in izdelava strategije za omejevanje posledic okužbe (Slovene)   2001 - 2003  PhD Mojca Viršček Marn  3,767 
23. V4-0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami za uradn (Slovene)   2001 - 2003  PhD Vekoslava Stibilj  7,192 
24. V4-0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami (Slovene)   2000 - 2001  PhD Mitja Kocjančič  4,790 
25. L4-1196  Metabolism of protein from grassland forage in ruminants   2000 - 2001  PhD Jože Verbič  2,082 
26. L4-0731  Field crop nutrition with nitrogen in sustainable agriculture   1999 - 2001  PhD Matej Kmetič  1,369 
27. L4-1217  Genetic variability of Slovenian phaseous populations and influence of specific genotypes on Dithylencus dipsaci(KUHN, 1857) FILIPJEV, 1936 and Colletotrichum Lindemuthianum (Sacc. et magn.) Bri. et Cav. population growth   1999 - 2001  PhD Gregor Urek  2,182 
28. J1-1661  Razgradnja nekaterih organofosfatnih spojin (Slovene)   1999 - 2001  PhD Polonca Trebše  1,918 
29. J4-1240  Digestion of maize starch and protein in the rumen   1999 - 2000  PhD Drago Babnik  1,814 
30. L4-8849  Analiza razprostranjenosti avtohtonih vinskih kvasovk v Sloveniji in njihova karakterizacija (Slovene)   1998 - 1999  PhD Peter Raspor  3,908 
31. J4-8596  The influence of pesticides and other chemical substances on soil nematopopulation of apple orchards   1998 - 1999  PhD Ana Gregorčič  1,573 
32. V4-9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Mitja Kocjančič  3,221 
33. L4-7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže (Slovene)   1998  PhD Drago Babnik  1,678 
34. L4-7354  Vpliv listne površine, fotosintetske aktivnosti in hormonskega stanja plodičev na redno rodnost jablane po uporabi sredstev za redčenje (Slovene)   1998  PhD Franc Batič  4,354 
35. L4-7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo nmr (Slovene)   1996 - 1998  PhD Ana Gregorčič  1,658 
36. L4-7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin (Slovene)   1996 - 1998    1,771 
37. L4-7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort (Slovene)   1996 - 1998  PhD Julij Nemanič  1,832 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0133  Sustainable Agriculture   2009 - 2012  PhD Matej Stopar  9,860 
2. P4-0133  Sustainable Agriculture   2004 - 2008  PhD Matej Stopar  10,309 
3. P0-0502-0401  Plant protection, environment and agricultural area   2001 - 2003  PhD Gregor Urek  3,077 
Views history
Favourite