Loading...
PhD Lučka Kajfež-Bogataj

PhD Lučka Kajfež-Bogataj
no.: 09593 source: ARIS

researcher – retired
Phone number (01) 423 11 61
E-mail lucka.kajfez.bogatajat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
1.02.04  Natural sciences and mathematics  Physics  Meteorology and oceanography 
Keywords
agrometeorology, biometeorology, micrometeorology, climatology, climate change, impacts of climate change, phenology
Points
466.9
A''
25.53
A'
91.28
A1/2
103.24
CI10
792
CImax
74
h10
17
A1
1.4
A3
1.81
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 35  764  669  19.11 
Scopus 63  1,146  962  15.27 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
3.    
4.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Andrej Ceglar  Uniform doctoral studies  11/1/2006 - 4/30/2011  28494 
2 PhD Klemen Bergant  Doctoral degree  10/15/1997 - 10/31/2003  17764 
3 Marko Zmrzlak  Master's degree  6/1/1993 - 6/30/1995  13142 
4 PhD Zalika Črepinšek  Doctoral degree  9/1/1989 - 10/14/1996  11062 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    Meteorology  SI University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics 1980 
Master's degree    Biometeorology  SI 1987 
Doctor's degree  Ph. D.   Biometeorology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Agronomy 1989 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V7-2128  Climate change and sustainable tourism development in Slovenia   2021 - 2023  PhD Maja Turnšek  4,545 
2. J7-1822  Preventing heat stress in urban systems under climate change   2019 - 2022  PhD Danijel Ivajnšič  4,256 
3. L4-2625  Integrated management of small water retention and soil erosion prevention measures in agricultural catchments - CeVoTak   2020 - 2021  PhD Marina Pintar  7,979 
4. J4-5519  Paleoclimate data enhances drought predicition in the W Balkan region   2013 - 2016  PhD Tomislav Levanič  5,135 
5. V1-1426  Climate information as an additional criteria for evaluation of less favoured areas (LFA)   2014 - 2016  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  4,098 
6. V4-1065  Presoja učinkovitosti umetnega vpliva na vreme z letali (Slovene)   2011 - 2012  PhD Marjan Lep  5,298 
7. J1-0913  Development of propability models of predicted climate change influence on slope mass movements´ occurrence in Slovenia   2008 - 2011  PhD Marko Komac  4,686 
8. V4-0499  Dinamično modeliranje spremenjene rasti in razvoja kmetijskih rastlin v Sloveniji na osnovi regionalnih scenarijev bodočega podnebja (Slovene)   2008 - 2010  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,094 
9. M2-0220  Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah (Slovene)   2008 - 2009  PhD Borut Vrščaj  8,572 
10. V4-0487  Ocena vodnih perspektiv na območju Slovenije in možnosti rabe vode v kmetijski pridelavi (Slovene)   2008  PhD Marina Pintar  8,308 
11. V4-0358  Agrometeorološki scenariji bodočega podnebja v Sloveniji kot podlaga prilagoditvam in blaženju podnebnih sprememb (Slovene)   2006 - 2008  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,191 
12. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004 - 2007  PhD Hojka Kraigher  6,965 
13. V4-0109  Trajnostni tehnološki ukrepi za izboljšanje vodno retenzijskih lastnosti tal z namenom zmanjševanja tveganja v poljedelski pridelavi zaradi suše (Slovene)   2005 - 2006  PhD Rok Mihelič  5,483 
14. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  8,953 
15. M4-0038  Podnebne spremembe in nacionalna varnost v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2006  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,521 
16. V4-0767  Vpliv klimatskih sprememb na rastlinsko pridelavo v Sloveniji - primer Vipavske doline (Slovene)   2002 - 2005  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,691 
17. V4-0856  Scenariji podnebnih sprememb v Sloveniji kot temelj za oceno ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti (Slovene)   2003 - 2004  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  2,926 
18. V4-0422  Oblikovanje osnov in vzpostavitev enotnega agrometeorološkega sistema za napovedi in signalizacijo za potrebe varstva rastlin pred bole (Slovene)   2001 - 2003  PhD Andrej Simončič  6,289 
19. J4-7425  Time and space variability of climate and its influence on agroecosystems of slovenia   1999 - 2001  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  3,078 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0085  Agroecosystems   2020 - 2023  PhD Domen Leštan  6,685 
2. P4-0085  Agroecosystems   2015 - 2019  PhD Domen Leštan  7,718 
3. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2009 - 2014  PhD Franc Batič  9,797 
4. P4-0085  Applied Botany, Genetics and Ecology   2004 - 2008  PhD Franc Batič  9,756 
5. P0-0516-0481  Aplikativna fizika in statistika v kmetijstvu (Slovene)   2002 - 2003  PhD Lučka Kajfež-Bogataj  5,010 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. H2020-EU.3.1-HEAT-SHIELD-200678  Integrated inter-sector framework to increase the thermal resilience of European workers in the context of global warming   1/1/2016 - 12/31/2020  Lučka Kajfež-Bogataj   
2. FP7-ENVIRONMENT-EUROGEOSS-92593  European approach to GEOSS   5/1/2009 - 4/30/2012  Lučka Kajfež-Bogataj   
3. COST-734  Impacts of Climate Change and Variability on European Agriculture: CLIVAGRI   11/16/2006 - 5/15/2011  Lučka Kajfež-Bogataj   
Views history
Favourite