Loading...
PhD Sabina Mujkić

PhD Sabina Mujkić
no.: 24753 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
6.62
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
1
CImax
1
h10
1
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 0.2 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Urban planning Institute of the Republic of Slovenia  Spatial Planning 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V2-2390  Development of methods and tools for geographical analysis and GIS modelling using modern technologies to support spatial planning and spatial development planning and monitoring   2023 - 2024  PhD Domen Mongus  3,955 
2. V5-2358  Methodology for installing photovoltaic devices on heritage buildings and in residential heritage areas, and updating the Guidelines for Energy Renovation of Heritage Buildings   2023 - 2024  PhD Damjana Gantar  2,491 
3. V5-2258  Creating guidelines for the quality design of modern architecture of court premises   2022 - 2024  PhD Igor Bizjak  773 
4. V5-2255  Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov (Slovene)   2022 - 2024  PhD Vlasta Vodeb  1,035 
5. V5-1917  Accessibility of facilities in public use for the needs of the disabled   2019 - 2021  PhD Richard Sendi  861 
6. V5-1919  Mobility of functionally hindered persons in the institutions of the judicial authorities   2019 - 2021  PhD Igor Bizjak  1,437 
7. V5-1723  Methodology for defining and gathering business zones and entities of an innovative environment in Slovenia   2018 - 2019  PhD Igor Bizjak  1,885 
8. V5-1728  Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures   2018 - 2019  PhD Alenka Fikfak  2,552 
9. V5-1651  Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership   2016 - 2017  PhD Bojan Bugarič  3,633 
10. L5-2381  Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji (Slovene)   2009 - 2011  PhD Richard Sendi  2,046 
11. L5-0012  Measures for the realisation of the rights of the disabled to barrier-free access   2008 - 2009  PhD Richard Sendi  1,873 
12. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dejan Rebernik  2,878 
13. M1-0176  Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa (Slovene)   2006 - 2007  PhD Tomaž Pisanski  6,393 
14. V5-0964  Raziskovalne podlage za strategijo gradnje stanovanj do leta 2020 (Slovene)   2005  PhD Richard Sendi  1,094 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0016  UIRS Infrastructure programme   2022 - 2024  Boštjan Cotič  742 
2. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2015 - 2021  Boštjan Cotič  1,151 
3. P5-0100  Spatial planning   2010 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,990 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite