Loading...
Organisations source: ARIS

Urban planning Institute of the Republic of Slovenia

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
5.08.00  Social sciences  Urbanism   

Code Science Field
S000  Social sciences   
S240  Social sciences  Town and country planning 
T260  Technological sciences  Physical planning 
T250  Technological sciences  Landscape design 

Code Description
Research 
Education 
Non commercial 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
8,137.79
A''
1,700.71
A'
3,643.04
A1/2
4,022.82
CI10
1,273
CImax
311
h10
15
A1
27.87
A3
24.63
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 1, 2023; A3 for period 2017-2021
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 89  1,001  957  10.75 
Scopus 152  1,361  1,281  8.43 
Research groups (1)
no. Code Name of group Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. 0505-001  Spatial Planning  PhD Igor Bizjak   2,904 
Researchers (34)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1. 50172  Mojca Balant  Urbanism  Researcher  76 
2. 21873  PhD Igor Bizjak  Urbanism  Researcher  181 
3. 19273  Boštjan Cotič  Urbanism  Researcher  167 
4. 54737  Manca Dremel  Urbanism  Researcher  21 
5. 24037  PhD Damjana Gantar  Urbanism  Researcher  120 
6. 20692  PhD Barbara Goličnik Marušić  Urbanism  Researcher  235 
7. 23665  Nina Goršič  Urbanism  Junior expert or technical associate  135 
8. 57758  Ines Grenc    Junior expert or technical associate 
9. 09803  MSc Andrej Gulič  Urbanism  Researcher  491 
10. 55584  Nada Hozjan    Junior expert or technical associate 
11. 54307  Andraž Hudoklin  Urbanism  Researcher  11 
12. 57756  Maja Jevnišek    Junior expert or technical associate 
13. 54951  Tilen Jurca  Urbanism  Researcher 
14. 23488  PhD Boštjan Kerbler  Urbanism  Researcher  358 
15. 50868  Simon Koblar  Urbanism  Researcher  86 
16. 51029  Jana Kozamernik  Urbanism  Researcher  71 
17. 29242  PhD Luka Mladenovič  Urbanism  Researcher  151 
18. 24753  PhD Sabina Mujkić  Urbanism  Researcher  167 
19. 29241  Barbara Mušič  Urbanism  Researcher  117 
20. 22631  PhD Matej Nikšič  Urbanism  Researcher  283 
21. 15509  PhD Aljaž Plevnik  Urbanism  Researcher  199 
22. 11296  Sergeja Praper Gulič  Urbanism  Junior expert or technical associate  221 
23. 52104  Živa Ravnikar  Urbanism  Researcher  21 
24. 53836  PhD Thomas Rye  Urbanism  Researcher  51 
25. 10488  PhD Richard Sendi  Urbanism  Researcher  336 
26. 55583  Vesna Slabe    Junior expert or technical associate 
27. 57635  Ajda Šeme  Urbanism  Researcher  18 
28. 10532  MSc Ina Šuklje Erjavec  Urbanism  Researcher  245 
29. 21511  MSc Biba Tominc  Urbanism  Researcher  140 
30. 57757  Mateja turk    Junior expert or technical associate 
31. 20404  PhD Vlasta Vodeb  Urbanism  Researcher  110 
32. 06186  Franc Zakrajšek  Urbanism  Junior expert or technical associate  392 
33. 57760  Mojca Žlempergar    Junior expert or technical associate 
34. 51689  PhD Vita Žlender  Urbanism  Researcher  49 
Research projects (95) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. V5-2358  Methodology for installing photovoltaic devices on heritage buildings and in residential heritage areas, and updating the Guidelines for Energy Renovation of Heritage Buildings  10/1/2023 - 9/30/2025  PhD Damjana Gantar   120 
2. J7-4641  Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo - HEI-TRANSFORM (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Sonja Ifko   8,133 
3. J7-4599  K ZDRAVJU NARAVNANO VEDENJE KOT KREATOR TRAJNOSTNEGA RAZVOJA GRAJENEGA OKOLJA (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2025  PhD Bojan Grum   3,391 
4. V5-2337  Housing provision in Slovenia: a social survey on the state and trends  10/1/2023 - 12/31/2024  PhD Mitja Hafner Fink   393 
5. V5-2258  Creating guidelines for the quality design of modern architecture of court premises  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Igor Bizjak   747 
6. V5-2232  Development of indicators for the assessment of the provision of settlements with green spaces for outdoor physical activity  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Vita Žlender   371 
7. V5-2255  Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Vlasta Vodeb   1,013 
8. Z5-4589  Kulturne ekosistemske storitve v obmestni krajini: Okvir vrednotenja za izboljšanje krajinskega načrtovanja in ukrepanja (Slovene)  10/1/2022 - 9/30/2024  PhD Vita Žlender   49 
9. V6-2251  Mobility poverty in the Republic of Slovenia  10/1/2022 - 5/31/2024  PhD Matej Gabrovec   1,827 
10. H5-8289  TAP for uncertain futures; Using Triple Access Planning to Enhance Urban Accessibility and Connectivity in the Face of Deep Uncertainty  5/1/2021 - 4/30/2024  PhD Aljaž Plevnik   364 
11. J5-2568  Public space for the needs of the elderly in large housing estates in Slovenia  9/1/2020 - 12/31/2023  PhD Boštjan Kerbler   2,158 
12. J5-2569  Quality of living in the housing estates of the socialist and post-socialist era: A comparative analysis between Slovenia and Croatia  9/1/2020 - 12/31/2023  PhD Richard Sendi   1,013 
13. V5-2111  Architectural typologies and architectural landscapes and regions of Slovenia  10/1/2021 - 9/30/2023  PhD Alenka Fikfak   1,886 
14. V5-1917  Accessibility of facilities in public use for the needs of the disabled  11/1/2019 - 10/31/2021  PhD Richard Sendi   833 
15. V5-1919  Mobility of functionally hindered persons in the institutions of the judicial authorities  11/1/2019 - 6/30/2021  PhD Igor Bizjak   1,407 
16. H5-8287  URBAN VERTICAL GREEN 2.0; Vertical greening for liveable cities - innovation to faciliate the breakthrough of an old concept  6/1/2018 - 5/31/2021  PhD Damjana Gantar   801 
17. H5-8285  C3PLACES; using ICT for co-creation of inclusive public places  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Barbara Goličnik Marušić   644 
18. J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Nataša Viršek Ravbar   5,656 
19. J5-8243  The Model of Quality Aging in Place in Slovenia  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Boštjan Kerbler   1,861 
20. V5-1727  Integration of Sustainable urban mobility plans and Municipal spatial plans with comprehensive approach to accessibility in spatial planning  4/1/2018 - 10/31/2019  PhD Barbara Goličnik Marušić   1,345 
21. V5-1723  Methodology for defining and gathering business zones and entities of an innovative environment in Slovenia  4/1/2018 - 9/30/2019  PhD Igor Bizjak   1,862 
22. V5-1728  Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures  4/1/2018 - 3/31/2019  PhD Alenka Fikfak   2,498 
23. J5-7178  INTEGRAL SYSTEM OF FLOOD SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Barbara Goličnik Marušić   2,588 
24. J5-7295  Urban renewal decision support system balancing energy efficiency and management of local resources in neighbourhoods in Slovenia  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Tadeja Zupančič   2,391 
25. V5-1653  Development of process and proceedings of integral maritime spatial planning  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Barbara Goličnik Marušić   2,608 
26. V6-1629  Siting of farm buildings in the landscape context and solving spatial conflicts  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Nika Razpotnik Visković   1,907 
27. J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Mojca Golobič   3,273 
28. V5-1651  Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership  10/1/2016 - 9/30/2017  PhD Bojan Bugarič   3,586 
29. J5-6824  Innovative Forms of Living Environments for Elderly People in Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Boštjan Kerbler   1,610 
30. J5-4321  Model for the implementation of an efficient rental housing market in Slovenia  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Richard Sendi   1,049 
31. J5-4271  The role of urban green areas for quality of life  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Mojca Golobič   1,031 
32. V5-1029  Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Majda Cencič   2,973 
33. L5-2408  Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Vlasta Vodeb   1,124 
34. V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Mojca Golobič   1,417 
35. V5-1093  Metodologija vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Mojca Šašek Divjak   660 
36. Z5-2062  SISTEM TELENEGE ZA STAREJšE LJUDI: s posebnim poudarkom na oskrbi starejšega prebivalstva v perifernih podeželskih območjih Slovenije (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Boštjan Kerbler   358 
37. L5-2381  Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Richard Sendi   1,997 
38. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Peter Stanovnik   2,248 
39. V5-0504  Večnamenskost registra nepremičnin v podporo povečanja institucionalne učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2009  PhD Ivo Lavrač   5,315 
40. L5-0012  Measures for the realisation of the rights of the disabled to barrier-free access  2/1/2008 - 1/30/2009  PhD Richard Sendi   1,828 
41. Z5-9097  The analysis of behavioural maps and GIS as a relevant tool in urban design to promote planning and design as well as well being and quality of life  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Barbara Goličnik Marušić   235 
42. V2-0373  Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Matej Gabrovec   5,248 
43. V5-0299  Prenova mesta: metodološka orodja za določanje in vrednotenje prednostnih območij in tipov prenove (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Breda Mihelič   1,347 
44. V5-0303  Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lucija Ažman-Momirski   5,824 
45. V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Drago Perko   4,158 
46. V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branko Kontić   1,797 
47. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik   2,840 
48. V6-0277  Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost (Slovene)  10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Vlasta Vodeb   818 
49. V5-0310  Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik (Slovene)  10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Mojca Golobič   1,686 
50. M1-0176  Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Tomaž Pisanski   6,355 
51. V5-0300  Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Aljaž Plevnik   1,509 
52. Z5-7235  Modelling Accessibility to Public Services in Urban Environment  9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   505 
53. L5-6491  Measuring impacts on cultural heritage  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jelka Pirkovič   1,211 
54. L5-6500  RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Richard Sendi   1,374 
55. J5-6029  Sustainable spatial development: of Slovenia: from central places to a network of localities  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Drago Kos   2,492 
56. V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Milan Hočevar   1,181 
57. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Mojca Golobič   2,249 
58. V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Mojca Šašek Divjak   1,931 
59. V5-0976  Podrobnejša pravila urejanja javnih zelenih površin v mestih in naseljih (Slovene)  9/1/2004 - 5/31/2006  MSc Ina Šuklje Erjavec   537 
60. V2-0956  Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v RS (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Aljaž Plevnik   2,465 
61. V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2005  MSc Andrej Gulič   1,691 
62. V5-0847  Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   2,223 
63. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mojca Golobič   3,021 
64. V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Damjan Kavaš   1,058 
65. V5-0964  Raziskovalne podlage za strategijo gradnje stanovanj do leta 2020 (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2005  PhD Richard Sendi   1,078 
66. Z5-5288  Regalp regionani razvoj in spremembe kulturne krajine: vrednotenje in prilagoditev politik eu in nac. politik za doseganje uravnotež... (slovene)  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Breda Mihelič   736 
67. V2-0514  Informacijski modeli kulturne dediščine (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  Franc Zakrajšek   439 
68. V2-0507  Model vzpostavitve participativnega prostorskega planiranja z uporabo internetnih tehnologij (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  MSc Zlatka Ploštajner   758 
69. V2-0505  Prenova procesa planiranja urbaniziranega prostora v lokalnih skupnostih kot del priprav pri vključevanju Slovenije v globalne integracijske procese (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   1,184 
70. V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  MSc Andrej Gulič   900 
71. V5-0854  Primerjalna analiza ukrepov zemljiške politike v regiji Alpe-Jadran (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič   239 
72. V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Mojca Golobič   1,240 
73. V5-0782  Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  Franc Zakrajšek   1,064 
74. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič   3,052 
75. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Breda Mihelič   2,130 
76. V5-0724  Analiza in model spremljanja trga stavbnih zemljišč (Slovene)  10/1/2002 - 6/30/2004  Franc Zakrajšek   1,108 
77. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2004  PhD Drago Sever   4,777 
78. V5-0608  Analiza in strokovne podlage za izboljšanje organiziranosti in načina delovanja služb za urejanje prostora (Slovene)  10/1/2002 - 11/30/2003  MSc Zlatka Ploštajner   102 
79. V5-0486  Kriteriji za razglašanje spomenikov državnega pomena (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Breda Mihelič   710 
80. V5-0669  Primerjava cen stanovanj v Republiki Sloveniji in tujini (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Richard Sendi   336 
81. V5-0578  Kakovost stanovanjske oskrbe in tipologija bivalnega okolja (Slovene)  1/1/2002 - 11/30/2002  PhD Mojca Šašek Divjak   993 
82. V5-0342  Koncept prostorskega razvoja Slovenije (Slovene)  8/1/2000 - 6/30/2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   1,365 
83. L5-1580  Making of Modern Cities: Impact of Metropolitan Models on the Urban Planning of Slovenian Towns 1890-1945  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Breda Mihelič   280 
84. L5-0489  Performance measurement of social service programs - the case of housing provision  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Srna Mandič   746 
85. V5-0237  Načrtovanje in upravljanje urganega prostora (Slovene)  10/1/1999 - 3/31/2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   1,305 
86. V5-0243  Problemi prostorskega planiranja (Slovene)  10/1/1999 - 12/31/2000  PhD Breda Mihelič   1,358 
87. L5-0715  Competitiveness of Slovene cities and the role of Ljubljana within the network of capital cities in central Europe: marketing the city of Ljubljana  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Richard Sendi   927 
88. L5-0893  Implementing the physical planning aspects of habitat agenda  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Mojca Šašek Divjak   1,184 
89. V2-8565  Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje glede na razvojne spremembe v kakovosti bivalnega okolja (Slovene)  9/1/1996 - 8/31/1999    336 
90. J5-8999  The Regeneration of Large Social Housing Estates: An International Comparison and Prospect for Slovenia  1/1/1997 - 6/30/1999  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   1,592 
91. V5-8555  Sodobni trendi vprocesu urbanizacije in vprašanja zasnove sistema poselitve - koncentrirana gradnja - možnosti reurbanizacije in urgane (Slovene)  6/1/1996 - 9/30/1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   1,228 
92. L5-7903  Metodološka ogrodja za usmerjanje in kontrolo kakovostnejšega razvoja urbanega prostora v pogojih tržne ekonomije (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews   629 
93. L5-7930  Možnosti razvoja turizma ob jezerih v Sloveniji in deželah Alpe-Jadran (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Branka Berce Bratko   165 
94. L5-7931  Reforma sistema gospodarjenja z mestnimi zemljišči - institucionalna podpora prehodu v tržno gospodarstvo (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Ivo Lavrač   836 
95. L5-7929  Strategija regionalnega razvoja Pomurja (Prekmurja in Prlekije) (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  MSc Andrej Gulič   491 
ARIS research and infrastructure programmes (8) Legend
no. Code Title Period Responsible person No. of publicationsNo. of publications
1. I0-0016  UIRS Infrastructure programme  1/1/2022 - 12/31/2027  Boštjan Cotič   682 
2. P5-0100  Spatial Planning  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Barbara Goličnik Marušić   2,571 
3. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)  1/1/2015 - 12/31/2021  Boštjan Cotič   1,129 
4. P5-0100  Spatial Planning  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Barbara Goličnik Marušić   3,249 
5. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2014  PhD Igor Bizjak   1,140 
6. P5-0100  Spatial planning  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Barbara Goličnik Marušić   4,920 
7. P5-0100  Spatial planning  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Breda Mihelič   3,679 
8. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Breda Mihelič   4,531 
International projects (16) source: SICRIS
no. Code Title Period Responsible person
1. HORIZON-DISTENDER-241836  DevelopIng STratEgies by integrating mitigatioN, aDaptation and participation to climate changE Risks  6/1/2022 - 11/30/2025   
2. H2020-Park4SUMP-215998  Actions demonstrate how Park4SUMP will lead to achieve sustainable transport in urban areas by strategically integrating innovative parking management solutions into SUMP policies.  9/1/2018 - 8/31/2022   
3. H2020-CONNECTING Nature-210512  COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance  6/1/2017 - 5/31/2022   
4. ALPINE-ASTUS  ASTUS - Alpine Smart Transport and Urbanism Strategies  11/1/2016 - 10/31/2019   
5. ALPINE-PlurAlps  PlurAlps - Enhancing capacities for a pluralistic Alpine Space  11/1/2016 - 10/31/2019   
6. H2020-EU.3.4-Prosperity-204145  Prosperity through innovation and promotion of Sustainable Urban Mobility Plans  9/1/2016 - 8/31/2019   
7. H2020-EU.3.5.2-INSPIRATION-193905  INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION  3/1/2015 - 2/28/2018   
8. CIP-191946  Smart UrbaN ServIces for Higher eNergy Efficiency  2/1/2013 - 1/31/2016   
9. CIP-191933  Partage Plus – Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana  3/1/2012 - 4/30/2014   
10. FP7-ELAN-91310  CIVITAS ELAN Mobilising citizens for vital cities Ljubljana - Gent - Zagreb - Brno - Porto  6/15/2008 - 9/14/2012  PhD Viktor Jejčič  
11. FP6-POLICIES-LIVINGALL-84111  Free movement and equal living opportunities for all  3/1/2007 - 2/28/2009   
12. FP5-EESD-RE URBAN MOBIL-64950  Mobilizing re-urbanisation on condition of demographic change  11/1/2002 - 10/31/2005   
13. FP5-EESD-RESTATE-64932  Restructuring large-scale housing estates in european cities : good practices and new visions for sustainable neighbourhoods and cities  11/1/2002 - 10/31/2005   
14. FP5-EESD-URBS PANDENS-60385  Urban sprawl: european patterns, environmental degradation and sustainable development  1/1/2002 - 3/31/2005   
15. FP5-LIFE QUALITY-REGALP-59055  Regional development and cultural landscape change: the example of the alps. evaluating and adjusting eu and national policies to manage a balanced change  9/1/2001 - 8/31/2004   
16. FP4-TRANSPORT-44693  Legal and regulatory measures for sustainable transport in citiesat   1/1/1998 - 9/1/1999   
Research equipment (1)
no. Equipment name Year of purchase Purchase price (€) Responsible for equipment Classification Source of co-financing
1. PPGIS research system  2018  125983  Boštjan Cotič   Research facilities  Package 17 
Mentors for junior researchers (18)
no. Code Name and surname Research area Status
1. 00158  PhD Zvonimir Bohte  Mathematics  Researcher 
2. 00281  PhD ALOJZIJ GOSAR  Landscape design  Researcher 
3. 00475  MSc Vladimir Mušič  Urbanism  Researcher 
4. 00629  PhD Andrej Kirn  Sociology  Researcher 
5. 01231  PhD Vladimir Brezar  Architecture and Design  Researcher 
6. 03058  PhD Ivo Lavrač  Economics  Researcher 
7. 04244  PhD Ivan Svetlik  Sociology  Researcher 
8. 05929  PhD Matjaž Jeršič  Geography  Researcher 
9. 06350  PhD Rudolf Rizman  Culturology  Researcher 
10. 08125  PhD Branka Berce Bratko  Urbanism  Researcher 
11. 08830  PhD Breda Mihelič  Urbanism  Researcher 
12. 09801  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  Urbanism  Researcher 
13. 10393  PhD MILAN NAPRUDNIK  Control and care of the environment  Researcher 
14. 10488  PhD Richard Sendi  Urbanism  Researcher 
15. 11695  PhD Mojca Šašek Divjak  Urbanism  Researcher 
16. 11735  PhD FEDOR KRITOVAC    Researcher 
17. 16378  PhD Mojca Golobič  Urbanism  Researcher 
18. 20692  PhD Barbara Goličnik Marušić  Urbanism  Researcher 
Description
The Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia is the central national research institute for spatial planning, urban design and related disciplines. It was established 24th May 1955 by the Executive Council of the Assembly of Slovenia. Since 1962 the Institute is an independent research institution. Its activities include research and expert development work in the fields of urban and regional planning and related disciplines. In 1993 the Urban Planning Institute became a public research organisation, recognised and partly financially supported by the Slovene government. The basic objectives of the Urban Planning Institute as the central national research institute dealing with physical planning and spatial management are: - Advancement of theoretical research in planning and design - Development and evaluation of planning methods and techniques - Development and application of planning information systems - Development of new activities related to institution building support - Education and training of planning students and professionals - Implementation of applied research in design projects - Publishing, information exchange and documentation of planning literature - Transfer of knowledge through consultation activities The basic research field of the Urban planning institute is general development of methods of regional and urban research and the methods of researching instruments of physical and urban planning and design. We also believe, that it is extremely important for the quality of research to establish direct transfer of results into everyday life and to have an in-depth knowledge about physical circumstances – the basis for recognising new research challenges. In the frame of wider urban, regional and spatial planning the following specific fields can be listed: methodology of programming urban development; methodology of shaping urban form; urban geography and sociology, regional economics; applied demography with regard to town-planning forecasting; comprehensive traffic studies; planning of residential areas; planning of tourist regions; urban renewal, preservation and landscape design, etc. The Institute is involved in publishing and trains design and planning professionals. In this way it is able to offer the public an insight into the theoretical and practical findings of its research staff and also a connection between domestic and foreign research and practice in the fields of urban and regional planning and design. In the field of professional development, the Institute elaborates model plans, standards, norms and planning criteria; it maintains a data-bank, provides information and documentation services; works on terminology and maintains a rich planning library. In short the main research topics are: - Systematic monitoring of development of all spatial structures in the country, especially towns and other settlements, as well as documenting spatial development; - Development of methods of spatial planning, urban planning and urban design; - Publishing of manuals, the scientific journal Urbani izziv and other publications, with emphasis on method development, as well as critique of present conditions and development trends; - Participation in spatial planning on the national, regional and local level; - Conducting pilot urban projects and spatial plans for settlements and typical regions; - Participation in preparation of laws and by-laws in all fields of spatial management and environmental protection; - Participation in evaluation of natural and cultural heritage and respect for their inclusion in spatial planning acts and implementation; - Maintaining international links with consultancy, expert and review activities; - Participation in the teaching process and independent organisation of scientific conferences, expert workshops, as well as continuing and specialist courses; - Development of research equipment and other institutional research infr...
Views history
Favourite