Loading...
Groups source: ARIS

Spatial Planning

Research activity

Code Science Field Subfield
5.00.00  Social sciences     
5.08.00  Social sciences  Urbanism   

Code Science Field
S240  Social sciences  Town and country planning 
T260  Technological sciences  Physical planning 
T250  Technological sciences  Landscape design 
T240  Technological sciences  Architecture, interior design 
S170  Social sciences  Political and administrative sciences 
Keywords
spatial planning, regional development and planning, town planning, lendscape planning and architecture, participative planning, protected areas planning and conservation, strategic impact assessments, cultural heritage, urban design, urban morphology, (re)urbanization, sustainable development,
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
6,772.88
A''
1,286.41
A'
3,061.15
A1/2
3,362.36
CI10
1,392
CImax
328
h10
16
A1
23.12
A3
12.87
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 24, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 93  1,121  1,072  11.53 
Scopus 150  1,491  1,408  9.39 
Researchers (34)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  50172  PhD Mojca Balant  Urbanism  Researcher  77 
2.  21873  PhD Igor Bizjak  Urbanism  Researcher  187 
3.  19273  Boštjan Cotič  Urbanism  Researcher  168 
4.  54737  Manca Dremel  Urbanism  Researcher  21 
5.  24037  PhD Damjana Gantar  Urbanism  Researcher  125 
6.  20692  PhD Barbara Goličnik Marušić  Urbanism  Researcher  240 
7.  23665  Nina Goršič  Urbanism  Junior expert or technical associate  137 
8.  57758  Ines Grenc    Junior expert or technical associate 
9.  09803  MSc Andrej Gulič  Urbanism  Researcher  491 
10.  55584  Nada Hozjan    Junior expert or technical associate 
11.  54307  Andraž Hudoklin  Urbanism  Researcher  11 
12.  54217  Miriam Hurtado Monarres  Urbanism  Researcher  36 
13.  57756  Maja Jevnišek    Junior expert or technical associate 
14.  54951  Tilen Jurca  Urbanism  Researcher 
15.  23488  PhD Boštjan Kerbler  Urbanism  Researcher  381 
16.  50868  Simon Koblar  Urbanism  Researcher  91 
17.  51029  Jana Kozamernik  Urbanism  Researcher  75 
18.  29242  PhD Luka Mladenovič  Urbanism  Researcher  153 
19.  24753  PhD Sabina Mujkić  Urbanism  Researcher  169 
20.  29241  Barbara Mušič  Urbanism  Researcher  118 
21.  22631  PhD Matej Nikšič  Urbanism  Researcher  297 
22.  15509  PhD Aljaž Plevnik  Urbanism  Researcher  200 
23.  11296  Sergeja Praper Gulič  Urbanism  Junior expert or technical associate  222 
24.  52104  Živa Ravnikar  Urbanism  Researcher  21 
25.  53836  PhD Thomas Rye  Urbanism  Researcher  52 
26.  55583  Vesna Slabe    Junior expert or technical associate 
27.  57635  Ajda Šeme  Urbanism  Researcher  30 
28.  10532  MSc Ina Šuklje Erjavec  Urbanism  Researcher  247 
29.  21511  MSc Biba Tominc  Urbanism  Researcher  140 
30.  57757  Mateja turk    Junior expert or technical associate 
31.  20404  PhD Vlasta Vodeb  Urbanism  Researcher  110 
32.  06186  Franc Zakrajšek  Urbanism  Junior expert or technical associate  392 
33.  57760  Mojca Žlempergar    Junior expert or technical associate 
34.  51689  PhD Vita Žlender  Urbanism  Researcher  52 
Research projects (81) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V5-1919  Mobility of functionally hindered persons in the institutions of the judicial authorities  11/1/2019 - 6/30/2021  PhD Igor Bizjak  1,437 
2.  H5-8287  URBAN VERTICAL GREEN 2.0; Vertical greening for liveable cities - innovation to faciliate the breakthrough of an old concept  6/1/2018 - 5/31/2021  PhD Damjana Gantar  825 
3.  H5-8285  C3PLACES; using ICT for co-creation of inclusive public places  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Barbara Goličnik Marušić  655 
4.  J6-8266  Environmental effects and karst water sources: impacts, vulnerability and adaptation of land use  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,722 
5.  J5-8243  The Model of Quality Aging in Place in Slovenia  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Boštjan Kerbler  1,896 
6.  V5-1727  Integration of Sustainable urban mobility plans and Municipal spatial plans with comprehensive approach to accessibility in spatial planning  4/1/2018 - 10/31/2019  PhD Barbara Goličnik Marušić  1,371 
7.  V5-1723  Methodology for defining and gathering business zones and entities of an innovative environment in Slovenia  4/1/2018 - 9/30/2019  PhD Igor Bizjak  1,885 
8.  V5-1728  Review and analysis of development visions and potentials of Slovenian cities for defining key urban development measures  4/1/2018 - 3/31/2019  PhD Alenka Fikfak  2,552 
9.  J5-7178  INTEGRAL SYSTEM OF FLOOD SUSTAINABLE SPATIAL PLANNING  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,649 
10.  J5-7295  Urban renewal decision support system balancing energy efficiency and management of local resources in neighbourhoods in Slovenia  1/1/2016 - 12/31/2018  PhD Tadeja Zupančič  2,437 
11.  V5-1653  Development of process and proceedings of integral maritime spatial planning  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,665 
12.  V6-1629  Siting of farm buildings in the landscape context and solving spatial conflicts  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Nika Razpotnik Visković  1,931 
13.  J5-7323  The role of open space in urban neighbourhoods for the healthy childhood and active ageing  1/1/2016 - 12/31/2017  PhD Mojca Golobič  3,370 
14.  V5-1651  Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership  10/1/2016 - 9/30/2017  PhD Bojan Bugarič  3,633 
15.  J5-6824  Innovative Forms of Living Environments for Elderly People in Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Boštjan Kerbler  1,640 
16.  J5-4321  Model for the implementation of an efficient rental housing market in Slovenia  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Richard Sendi  1,072 
17.  J5-4271  The role of urban green areas for quality of life  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Mojca Golobič  1,043 
18.  V5-1029  Arhitektura šolskega prostora v funkciji prikritega kurikula (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Majda Cencič  2,996 
19.  L5-2408  Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Vlasta Vodeb  1,132 
20.  V5-1094  Prilagajanje podnebnim spremembam z orodji prostorskega načrtovanja (Slovene)  10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Mojca Golobič  1,449 
21.  V5-1093  Metodologija vrednotenja in medsebojne primerjave variant v postopkih priprave državnih prostorskih načrtov (Slovene)  10/1/2010 - 9/30/2011  PhD Mojca Šašek Divjak  678 
22.  Z5-2062  SISTEM TELENEGE ZA STAREJšE LJUDI: s posebnim poudarkom na oskrbi starejšega prebivalstva v perifernih podeželskih območjih Slovenije (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Boštjan Kerbler  381 
23.  L5-2381  Ukrepi za uresničevanje pravic invalidv do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih grajenih ovir v grajenem okolju in v pomembnih javnih objektih po Sloveniji (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Richard Sendi  2,046 
24.  V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Peter Stanovnik  2,259 
25.  V5-0504  Večnamenskost registra nepremičnin v podporo povečanja institucionalne učinkovitosti in izboljšanja kakovosti storitev (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2009  PhD Ivo Lavrač  5,365 
26.  L5-0012  Measures for the realisation of the rights of the disabled to barrier-free access  2/1/2008 - 1/30/2009  PhD Richard Sendi  1,873 
27.  Z5-9097  The analysis of behavioural maps and GIS as a relevant tool in urban design to promote planning and design as well as well being and quality of life  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Barbara Goličnik Marušić  240 
28.  V2-0373  Dnevna prometna migracija na delovno mesto in šolo (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Matej Gabrovec  5,285 
29.  V5-0299  Prenova mesta: metodološka orodja za določanje in vrednotenje prednostnih območij in tipov prenove (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Breda Mihelič  1,362 
30.  V5-0303  Preobrazba pokrajine zaradi posodabljanja kmetijstva in spreminjanja poselitvenega vzorca (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Lucija Ažman-Momirski  5,866 
31.  V5-0306  Presoja instrumentov in mehanizmov regionalne politike (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Drago Perko  4,181 
32.  V5-0307  Umestitev Luke Koper v trajnostni okvir razvoja obalne regije (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Branko Kontić  1,816 
33.  V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)  10/1/2006 - 6/30/2008  PhD Dejan Rebernik  2,878 
34.  V6-0277  Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost (Slovene)  10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Vlasta Vodeb  819 
35.  V5-0310  Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik (Slovene)  10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Mojca Golobič  1,697 
36.  M1-0176  Raziskava možnosti optimizacije v cestnem prometu glede na zgodovino prometa (Slovene)  6/1/2006 - 5/31/2008  PhD Tomaž Pisanski  6,393 
37.  V5-0300  Trajnostno urejanje prometa na lokalni ravni (Slovene)  10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Aljaž Plevnik  1,523 
38.  Z5-7235  Modelling Accessibility to Public Services in Urban Environment  9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  506 
39.  L5-6491  Measuring impacts on cultural heritage  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Jelka Pirkovič  1,216 
40.  L5-6500  RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Richard Sendi  1,398 
41.  J5-6029  Sustainable spatial development: of Slovenia: from central places to a network of localities  2/1/2004 - 1/30/2007  PhD Drago Kos  2,526 
42.  V4-0984  Analiza načrtovalskega sistema za gospodarjenje z gozdovi in razvoj celostnih metodologij za spremljanje stanja in usmerjanja razvoja gozdnih ekosistemov, skupin gozdnega drevja in prostostoječega gozdnega drevja zunaj ureditvenih naselij (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Milan Hočevar  1,198 
43.  V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Mojca Golobič  2,258 
44.  V5-0974  Ukrepi za izboljšanje bivalne kakovosti v mestih in drugih naseljih (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Mojca Šašek Divjak  1,954 
45.  V5-0976  Podrobnejša pravila urejanja javnih zelenih površin v mestih in naseljih (Slovene)  9/1/2004 - 5/31/2006  MSc Ina Šuklje Erjavec  544 
46.  V2-0956  Razvojne možnosti železniških prog za visoke hitrosti v RS (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Aljaž Plevnik  2,494 
47.  V5-0963  Določitev primerjalnih prednosti območja Alpe-Jadran v širšem evropskem prostoru (Slovene)  9/1/2004 - 10/31/2005  MSc Andrej Gulič  1,722 
48.  V5-0847  Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  2,243 
49.  V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Mojca Golobič  3,044 
50.  V5-0959  Razvoj orodij za oblikovanje in spremljanje politike regionalnega razvoja (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2005  PhD Damjan Kavaš  1,065 
51.  V5-0964  Raziskovalne podlage za strategijo gradnje stanovanj do leta 2020 (Slovene)  9/1/2004 - 4/30/2005  PhD Richard Sendi  1,094 
52.  Z5-5288  Regalp regionani razvoj in spremembe kulturne krajine: vrednotenje in prilagoditev politik eu in nac. politik za doseganje uravnotež... (slovene)  1/1/2003 - 12/31/2004  PhD Breda Mihelič  739 
53.  V2-0514  Informacijski modeli kulturne dediščine (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  Franc Zakrajšek  439 
54.  V2-0507  Model vzpostavitve participativnega prostorskega planiranja z uporabo internetnih tehnologij (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  MSc Zlatka Ploštajner  761 
55.  V2-0505  Prenova procesa planiranja urbaniziranega prostora v lokalnih skupnostih kot del priprav pri vključevanju Slovenije v globalne integracijske procese (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,198 
56.  V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)  1/1/2002 - 10/31/2004  MSc Andrej Gulič  901 
57.  V5-0854  Primerjalna analiza ukrepov zemljiške politike v regiji Alpe-Jadran (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  239 
58.  V5-0722  Krajina kot razvojni dejavnik: Regionalni razvoj in spremembe kulturne krajine (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Mojca Golobič  1,243 
59.  V5-0782  Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  Franc Zakrajšek  1,065 
60.  V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,076 
61.  V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Breda Mihelič  2,136 
62.  V5-0724  Analiza in model spremljanja trga stavbnih zemljišč (Slovene)  10/1/2002 - 6/30/2004  Franc Zakrajšek  1,123 
63.  V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)  10/1/2002 - 1/30/2004  PhD Drago Sever  4,814 
64.  V5-0608  Analiza in strokovne podlage za izboljšanje organiziranosti in načina delovanja služb za urejanje prostora (Slovene)  10/1/2002 - 11/30/2003  MSc Zlatka Ploštajner  102 
65.  V5-0486  Kriteriji za razglašanje spomenikov državnega pomena (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2003  PhD Breda Mihelič  711 
66.  V5-0669  Primerjava cen stanovanj v Republiki Sloveniji in tujini (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2003  PhD Richard Sendi  350 
67.  V5-0578  Kakovost stanovanjske oskrbe in tipologija bivalnega okolja (Slovene)  1/1/2002 - 11/30/2002  PhD Mojca Šašek Divjak  1,009 
68.  V5-0342  Koncept prostorskega razvoja Slovenije (Slovene)  8/1/2000 - 6/30/2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,367 
69.  L5-1580  Making of Modern Cities: Impact of Metropolitan Models on the Urban Planning of Slovenian Towns 1890-1945  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Breda Mihelič  280 
70.  L5-0489  Performance measurement of social service programs - the case of housing provision  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Srna Mandič  749 
71.  V5-0237  Načrtovanje in upravljanje urganega prostora (Slovene)  10/1/1999 - 3/31/2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,307 
72.  V5-0243  Problemi prostorskega planiranja (Slovene)  10/1/1999 - 12/31/2000  PhD Breda Mihelič  1,362 
73.  L5-0715  Competitiveness of Slovene cities and the role of Ljubljana within the network of capital cities in central Europe: marketing the city of Ljubljana  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Richard Sendi  940 
74.  L5-0893  Implementing the physical planning aspects of habitat agenda  7/1/1998 - 6/30/2000  PhD Mojca Šašek Divjak  1,188 
75.  V2-8565  Izhodišča za raznolikost stanovanjske gradnje in smernice za načrtovanje glede na razvojne spremembe v kakovosti bivalnega okolja (Slovene)  9/1/1996 - 8/31/1999    350 
76.  J5-8999  The Regeneration of Large Social Housing Estates: An International Comparison and Prospect for Slovenia  1/1/1997 - 6/30/1999  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,606 
77.  V5-8555  Sodobni trendi vprocesu urbanizacije in vprašanja zasnove sistema poselitve - koncentrirana gradnja - možnosti reurbanizacije in urgane (Slovene)  6/1/1996 - 9/30/1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,231 
78.  L5-7903  Metodološka ogrodja za usmerjanje in kontrolo kakovostnejšega razvoja urbanega prostora v pogojih tržne ekonomije (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  630 
79.  L5-7930  Možnosti razvoja turizma ob jezerih v Sloveniji in deželah Alpe-Jadran (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Branka Berce Bratko  166 
80.  L5-7931  Reforma sistema gospodarjenja z mestnimi zemljišči - institucionalna podpora prehodu v tržno gospodarstvo (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Ivo Lavrač  836 
81.  L5-7929  Strategija regionalnega razvoja Pomurja (Prekmurja in Prlekije) (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  MSc Andrej Gulič  491 
ARIS research and infrastructure programmes (6) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0100  Spatial Planning  1/1/2018 - 12/31/2027  PhD Barbara Goličnik Marušić  2,615 
2.  I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)  1/1/2015 - 12/31/2021  Boštjan Cotič  1,151 
3.  P5-0100  Spatial Planning  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Barbara Goličnik Marušić  3,304 
4.  P5-0100  Spatial planning  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,990 
5.  P5-0100  Spatial planning  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Breda Mihelič  3,734 
6.  P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Breda Mihelič  4,559 
Views history
Favourite