Loading...
Mihaela Kosančič

Mihaela Kosančič
no.: 30667 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  University of Primorska, Faculty of management  Management Research Institute 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-3106  Eco innovation and circular economy – a path toward a more sustainable and inclusive future: the role of demographic changes and digitalization   2021 - 2023  PhD Jana Hojnik  1,170 
2. J5-8232  The impact of labour market events on health status   2017 - 2020  PhD Milan Vodopivec  2,016 
3. V5-1425  Evaluation of the research groups in the field of agriculture, forestry, fisheries and food industry in Slovenia and in comparable countries   2014 - 2016  PhD Primož Južnič  5,114 
4. J5-4143  Theoretical Aspects and Empirical Analysis of Labour Market Impact of Flexicurity   2012 - 2014  PhD Milan Vodopivec  4,000 
5. V5-1147  Comparative analysis of the legal status of Slovenian farmers in fields of labor law and social security law   2011 - 2012  PhD Rado Bohinc  2,517 
6. L5-2313  Analiza učinkovitosti prepleta teorije in prakse preko inštituta mladih raziskovalcev (Slovene)   2012  PhD Nada Trunk Širca  2,138 
7. L5-2369  Marketinška kultura kot orodje strateškega načrtovanja v post-tranzicijskem gospodarstvu (Slovene)   2012  PhD Roberto Biloslavo  2,293 
8. J5-2288  Osebnostne značilnosti podjetnikov, ustanovitve in rast slovenskih podjetij (Slovene)   2012  PhD Boštjan Antončič  2,724 
9. J5-2130  STRUKTURNE SPREMEMBE, TRENDI SPECIALIZACIJE IN TRAJNOSTNI RAZVOJ (Slovene)   2012  PhD Štefan Bojnec  3,223 
10. V5-0556  Deregulacija cen, tržne strukture in učinki na oblikovanje relativnih maloprodajnih cen in kakovost ponudbe (Slovene)   2009 - 2011  PhD Štefan Bojnec  2,895 
11. V5-0450  Analiza in predlog ukrepov za spodbujanje in večjo učinkovitost znanstveno-raziskovalne dejavnosti (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boštjan Antončič  1,959 
12. V5-0468  Analiza institucionalne strukture trga dela v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Milan Vodopivec  3,870 
13. V5-0442  Didaktični pristopi k vzgoji in izobraževanju za trajnostni razvoj (Slovene)   2008 - 2010  PhD Justina Erčulj  1,144 
14. V5-0432  Razvoj inštrumenta za priznavanje znanja na postsekundarni ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Dejan Hozjan  2,484 
15. V5-0458  Slovensko pravosodje skozi številke: primerjalna analiza in predlogi sprememb (Slovene)   2008 - 2010  PhD Katarina Zajc  1,144 
16. V5-0403  Vzpostavitev sistemov merjenja učinkovitost in uspešnost javnega sektorja v Sloveniji na mikro in makro nivoju (Slovene)   2008 - 2010  PhD Aleksander Aristovnik  4,197 
17. V5-0445  Financiranje visokega šolstva za tretje tisočletje (Slovene)   2008 - 2010  PhD Rok Strašek  6,706 
18. V5-0444  Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis) (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Trunk Širca  3,361 
19. V5-0420  Nacionalno ogrodje visokošolskih kvalifikacij (Slovene)   2008 - 2010  PhD Zvone Vodovnik  4,916 
20. V5-0418  Model za management znanja v visokem šolstvu (Slovene)   2008 - 2010  PhD Vlado Dimovski  5,138 
21. M4-0226  Krepitev skupne evropske obrambne tehnološke in industrijske baze (Slovene)   2009  PhD Štefan Bojnec  2,751 
22. V5-0467  PDI model gospodarske rasti - sektorska realokacija dela in gospodarske rast (Slovene)   2008 - 2009  PhD Matjaž Novak  4,463 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0049  Management of education and employability in knowledge society   2019 - 2022  PhD Dušan Lesjak  8,636 
2. P5-0049  Management of education and emloyment in knowledge society   2015 - 2018  PhD Dušan Lesjak  9,007 
3. P5-0049  Management izobraževanja in zaposlovanja v družbi znanja (Slovene)   2009 - 2014  PhD Dušan Lesjak  9,394 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. EEA & Norway Grants ATP140  Think XR   7/1/2022 - 4/30/2024  Borut Likar   
2. INTERREG-V-A Italija-Slovenija 2014-2020-CAB  A cross-border business accelerator for Smart Specialisation Strategies   10/2/2017 - 6/30/2020  Mitja Ruzzier   
3. INTERREG-V-A Italija-Slovenija 2014-2020-NUVOLAK2  Innovative marketing tools for the global competitiveness of the SMEs in the cross-border area   10/1/2017 - 6/30/2020  Mitja Ruzzier   
4. IPA Slovenija-Italija 2007-2013-SHARTEC  SHARTEC - Izmenjava inovativnih proizvodnih tehnologij v obmejnih regijah   9/1/2012 - 3/31/2015  Borut Likar   
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite