Loading...
PhD Boris Majcen

PhD Boris Majcen
no.: 09110 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 10
E-mail majcenbat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
foreign trade, international economics, economics integrations, econometric models, general equilibrium models
Points
541.66
A''
132.72
A'
214.28
A1/2
234.28
CI10
393
CImax
116
h10
10
A1
1.83
A3
5
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 12, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 18  301  263  14.61 
Scopus 23  570  508  22.09 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tjaša Bartolj  Bologna doctoral studies  11/1/2010 - 7/13/2015  33234 
2 PhD Marko Ogorevc  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 5/20/2013  30812 
3 PhD Matjaž Črnigoj  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2010  27501 
4 PhD Miroslav Verbič  Doctoral degree  11/1/2004 - 4/30/2007  24563 
5 PhD Saša Knežević  Uniform doctoral studies  11/1/2003 - 4/30/2006  24425 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A.   Economics of international trade  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1979 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1988 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for international economics  11/3/1979  Director  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-50157  Overcoming Transport Poverty in the Era of Green Transition: A Mixed Methods Approach   2023 - 2024  PhD Miha Dominko  1,244 
2. V5-2345  Further development and updating of the generational accounting model   2023 - 2024  PhD Boris Majcen  596 
3. J5-4576  AN INTEGRATED POLICY APPROACH TO SIMULTANEOUSLY ADDRESS THE ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC CRISIS   2022 - 2024  PhD Renata Slabe Erker  3,814 
4. V5-2333  Comparative analysis of methodologies for calculating the minimum cost of living   2023 - 2024  PhD Barbara Kalar  1,090 
5. V5-2291  Analysis of causes for prolonging waiting times at the primary, secondary and tertiary levels of health care over the last 10 years   2023  PhD Tit Albreht  1,446 
6. V5-2120  The establishment and development of model infrastructure for the economic evaluation of the effects of climate and energy measures on the economy and society   2021 - 2023  PhD Boris Majcen  1,718 
7. V5-1933  Entrepreneurial path to a low-carbon circular economy: an analysis of the situation and proposals for incentives, financing and monitoring of progress   2019 - 2021  PhD Kaja Primc  896 
8. J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria   2017 - 2020  PhD Valentina Hlebec  3,827 
9. V2-1734  Evaluation of greenhouse gasses mitigation measures in industry   2018 - 2020  PhD Matevž Pušnik  2,606 
10. V5-1644  Development of the modelling platform for the estimation of the effects of particular measures and structural reforms   2016 - 2019  PhD Boris Majcen  1,501 
11. J5-7292  In search of sustainable and responsible consumption (SRC)   2016 - 2018  PhD Vesna Žabkar  5,855 
12. J5-7447  Public spending and fiscal multipliers under various economic policy mixes: A quarterly macroeconometric approach   2016 - 2017  PhD Miroslav Verbič  3,590 
13. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   2014 - 2017  PhD Jože Damijan  5,988 
14. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL   2011 - 2014  PhD Boris Majcen  2,684 
15. V5-1001  Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih oseb (Slovene)   2011 - 2013  PhD Miroslav Verbič  1,631 
16. V2-0501  Slovenija - nizkoogljična družba (Slovene)   2008 - 2011  PhD Stanko Hočevar  5,554 
17. J5-0340  RESEARCH AND DEVELOPMENT, EDUCATION AND ECONOMIC GROWTH: A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH WITH ENDOGENOUS GROWTH   2008 - 2011  PhD Boris Majcen  1,096 
18. V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boris Majcen  1,436 
19. V5-0286  Položaj seniorjev - ekonomske in socialne posledice staranja prebivalstva (Slovene)   2008  PhD Jože Damijan  3,903 
20. V5-0291  Intervencije na trgu dela (Slovene)   2007 - 2008  PhD Nada Stropnik  1,630 
21. V5-0205  Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Bešter  2,070 
22. Z5-7185  MEASURING THE SUSTAINABLE COMPETITIVENESS AND DEVELOPMENT OF TOOLS FOR MONITORING SELECTED POLICIES   2005 - 2007  PhD Boris Majcen  616 
23. J5-6483  Theory of optimum currency areas and economic effects of inclusion in emu   2004 - 2007  PhD Boris Majcen  3,283 
24. V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jože Damijan  8,590 
25. V5-0542  Izračunljiv model splošnega ravnotežja za slovensko gospodarstvo (Slovene)   2001 - 2006  PhD Boris Majcen  3,527 
26. V5-0918  Ocenjevanje proizvodne vrzeli ter uporaba ocene za ugotavljanje strukturne/ciklične javnofinančne pozicije, napovedovanje inflacije in ugotavljanje obratov v gospodarskem ciklu (Slovene)   2004 - 2006  PhD Boris Majcen  4,458 
27. V5-0915  Uporaba razširjenega modela OLG za simuliranje vplivov davčne strukture na konkurenčnost slovenskega gospodarstva (Slovene)   2004 - 2006  PhD Boris Majcen  4,352 
28. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2005 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,148 
29. V5-0813  Strokovna podpora pogajanjem za novo finančno perspektivo 2007-2013 (Slovene)   2003 - 2005  PhD Damjan Kavaš  1,994 
30. V5-0808  Priprava metodologije za dolgoročne projekcije ekonomskega razvoja Slovenije (Slovene)   2003 - 2004  PhD Boris Majcen  986 
31. V5-0610  Ekonomske posledice spreminjanja demografske strukture slovenskega prebivalstva (Slovene)   2002 - 2004  PhD Boris Majcen  4,322 
32. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2002 - 2004  PhD Boris Majcen  1,198 
33. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,979 
34. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   1999 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,320 
35. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   1998 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,578 
36. V5-0376  Izračunljiv model spolšnega ravnovesja za Slovenijo (Slovene)   2000 - 2001  PhD Boris Majcen  2,933 
37. V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)   2000  PhD Boris Majcen  769 
38. J4-8603  Developing analytical tools for the coherent economic analysis of agricultural markets in slovenia   1999  PhD Jernej Turk  2,767 
39. V5-6918  Slovenija in Evropska unija (Slovene)   1998  PhD Peter Stanovnik  1,332 
40. L5-7875  Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo (Slovene)   1998  PhD Milan Lapornik  550 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. LIFE-CLIMATEPATH2050  LIFE Climate Path 2050 - Slovenian Path Towards the Mid-Century Climate Target   6/15/2017 - 12/14/2021  Andreja Urbančič   
Views history
Favourite