Loading...
PhD Peter Stanovnik

PhD Peter Stanovnik
no.: 02393 source: ARRS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
technology, industrial and scientific policy, innovations, innovation management, research and development, transfer of technology, international economic relations
Points
17.65
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
28
CImax
26
h10
1
A1
0.05
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 1, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 34  34  17 
Scopus 63  63  21 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
3.    
Mentoring junior researchers
source: ARRS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Nika Murovec  Uniform doctoral studies  1/1/2003 - 6/30/2007  23544 
2 MSc Sonja Uršič  Master's degree  11/1/2000 - 4/30/2003  21498 
3 MSc Klemen Koman  Master's degree  11/1/1997 - 4/30/2000  18431 
4 PhD Damjan Kavaš  Doctoral degree  11/1/1995 - 4/30/2001  15636 
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.   International management  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1970 
Master's degree    Economic  HR University of Zagreb, Faculty of Economics and Business 1974 
Doctor's degree    Economic  HR University of Zagreb, Faculty of Economics and Business 1990 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships   2019 - 2022  PhD Maja Bučar  3,367 
2. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016 - 2019  PhD Maja Bučar  3,912 
3. V5-1052  Migracije v Sloveniji kot razvojni dejavnik države in njenih regij (Slovene)   2011 - 2013  PhD Milena Bevc  969 
4. V5-1008  Raziskava možnosti za vzpostavitev Tehnološko-razvojnega centra 'Japonski hub' v Sloveniji za tehnološki področji napredne energetske tehnologije in tehnologije vodenja procesov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Peter Stanovnik  1,826 
5. V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)   2008 - 2011  PhD Milena Bevc  3,274 
6. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,216 
7. V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Renata Slabe Erker  1,288 
8. V5-0448  Učinkovitost ukrepov Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za spodbujanje inovacij in tehnološkega razvoja v slovenskih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Maja Bučar  1,899 
9. J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT   2007 - 2008  PhD Peter Stanovnik  1,275 
10. V5-0274  Merjenje in vrednotenje razvojne politike IER (Slovene)   2008  PhD Renata Slabe Erker  2,533 
11. L5-7351  Slovenian GEM-E3 module for the analysis of economic consequences of GHG emissions abatement   2005 - 2008  PhD Peter Stanovnik  934 
12. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Stanovnik  2,232 
13. V5-0224  Sistem financiranja terciarnega izobraževanja, njegova pravičnost in ekonomska učinkovitost (Slovene)   2006 - 2007  PhD Milena Bevc  2,718 
14. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2002 - 2006  PhD Peter Stanovnik  2,991 
15. V5-0946  Potencialni odliv človeških virov iz slovenske RRD v tujino in v druge dejavnosti v Sloveniji ter primerjava s stanjem sredi 90. let (Slovene)   2005  PhD Milena Bevc  883 
16. V5-0633  Dejavniki in indikatorji razvoja na znanju temelječe (slovenske) družbe (Slovene)   2004 - 2005  PhD Milena Bevc  2,441 
17. V5-0811  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)   2004 - 2005  PhD Mateja Drnovšek  1,742 
18. L5-5158  Sistematisation and evaluation of the eco-industries market in Slovenia   2003 - 2005  PhD Peter Stanovnik  786 
19. V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)   2003 - 2005  PhD Peter Stanovnik  747 
20. V5-0515  Spremljanje nacionalne konkurenčnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Marko Jaklič  3,253 
21. V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,187 
22. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,197 
23. L5-3086  Dependance Analysis of the Components of Sustainable Development in the Process of Slovenia's EU Accession   2002 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,164 
24. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,081 
25. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,777 
26. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,534 
27. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   1996 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,279 
28. V5-0383  Sistem indikatorjev nacionalne konkurenčnosti (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  494 
29. V5-0216  Tehnološki razvoj kot ravzojni dejavnik v pogojih notranjega trga EU (Slovene)   2000  PhD Peter Stanovnik  602 
30. V5-6918  Slovenija in Evropska unija (Slovene)   1998  PhD Peter Stanovnik  1,309 
31. V2-9138  Ukrepi približevanja zahtevam okoljske zakonodaje Evropske Unije (Slovene)   1997 - 1998  PhD Viktor Grilc  4,256 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2009 - 2012  PhD Boris Majcen  5,430 
2. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2004 - 2008  PhD Boris Majcen  4,753 
3. P0-0501-0502  Objectives and methodology   2001 - 2003  PhD Peter Stanovnik  1,307 
Views history
Favourite