Loading...
MSc Vladimir Lavrač

MSc Vladimir Lavrač
no.: 03571 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
Keywords
international finance, international monetary system, european integration process, EMU, monetary policy
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A.   Medicine  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1973 
Master's degree    Economic development  HR University of Zagreb, Faculty of Economics and Business 1976 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boris Majcen  1,435 
2. J5-9320  ENHANCING QUALITY OF LIFE IN SLOVENIA IN GLOBALISED CONTEXT   2007 - 2008  PhD Peter Stanovnik  1,304 
3. V5-0286  Položaj seniorjev - ekonomske in socialne posledice staranja prebivalstva (Slovene)   2008  PhD Jože Damijan  3,795 
4. J5-6483  Theory of optimum currency areas and economic effects of inclusion in emu   2004 - 2007  PhD Boris Majcen  3,175 
5. V5-0542  Izračunljiv model splošnega ravnotežja za slovensko gospodarstvo (Slovene)   2001 - 2006  PhD Boris Majcen  3,418 
6. V5-0913  Možnosti in mehanizmi za vodenje makroekonomskih politik v razmerah vključitve Slovenije v Evropsko monetarno unijo (Slovene)   2004 - 2006  MSc Vladimir Lavrač  455 
7. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  1,197 
8. L5-3086  Dependance Analysis of the Components of Sustainable Development in the Process of Slovenia's EU Accession   2002 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,190 
9. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   2000 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,940 
10. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   2000 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,577 
11. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   1998 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,319 
12. V5-6918  Slovenija in Evropska unija (Slovene)   1998  PhD Peter Stanovnik  1,332 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2013 - 2014  MSc Klemen Koman  632 
2. P0-0502-0502  Zunanjeekonomski odnosi - evropske integracije (Slovene)   2001 - 2003  PhD Boris Majcen  3,679 
Views history
Favourite