Loading...
PhD Emil Erjavec

PhD Emil Erjavec
no.: 10890 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 721 78 52
E-mail emil.erjavecat signbf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
4.02.00  Biotechnical sciences  Animal production   

Code Science Field
S187  Social sciences  Agricultural economics 
Keywords
agricultural policy and economics, european integration
Points
950.66
A''
277.21
A'
483.03
A1/2
564.38
CI10
378
CImax
95
h10
9
A1
3.42
A3
1.01
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 3, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 50  400  337  6.74 
Scopus 67  511  424  6.33 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Tanja Šumrada  Bologna doctoral studies  10/1/2017 - 9/30/2021  50530 
2 PhD Jaka Žgajnar  Uniform doctoral studies  10/1/2008 - 3/31/2011  29649 
3 PhD Darja Regoršek  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2010  27548 
4 PhD Maja Kožar  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2010  24297 
5 PhD Aleš Kuhar  Doctoral degree  12/1/1999 - 5/31/2002  19316 
6 PhD Stanko Kavčič  Doctoral degree  6/1/1994 - 1/31/1999  13487 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1988 
Doctor's degree  Ph. D.     AT 1993 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title ecris.org.employ_rolegroup
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Institute of Animal Breeding  2/1/1989  Associate professor  Full professor  Researcher 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2020  Improving the processes of knowledge transfer and monitoring in the field of environmental and nature protection in agriculture   2020 - 2023  PhD Luka Juvančič  3,234 
2. J4-2541  Impacts of climate change on production and properties of beech and spruce wood biomass in Slovenia and the evaluation of related potentials for bioeconomy growth   2020 - 2023  PhD Peter Prislan  5,306 
3. V4-2019  Sustainable farming models in the Natura 2000 areas   2020 - 2023  PhD Urban Šilc  2,650 
4. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,524 
5. V4-1433  Identifying cost-effective conservation strategies for animal genetic resources   2014 - 2017  PhD Luka Juvančič  3,374 
6. V5-1119  Analysis of price setting mechanism and the price monitoring tool for the food supply chain   2011 - 2014  PhD Igor Masten  3,767 
7. V4-1117  Development of an integrated system for coping with production and income risks in agriculture and fisheries in Slovenia   2011 - 2013  PhD Luka Juvančič  5,131 
8. V4-1064  Presoja razvojnih možnosti slovenskega kmetijstva do leta 2020 (Slovene)   2010 - 2012  PhD Stanko Kavčič  3,227 
9. V4-1002  Slovenska oskrbna veriga z živili v luči strukturnih sprememb v trgovini na drobno (Slovene)   2010 - 2012  PhD Aleš Kuhar  3,528 
10. V4-0534  Optimiranje sistema spremljanja politike razvoja podeželja v Sloveniji (Slovene)   2008 - 2010  PhD Luka Juvančič  6,256 
11. V4-0409  Optimiranje proizvodnih postopkov za povečevanje dodane vrednosti v kmetijstvu (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanko Kavčič  3,525 
12. V4-0486  Presoja ukrepov kmetijske politike z vidika podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tinca Volk  3,198 
13. V4-0361  Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev (Slovene)   2008 - 2009  PhD Miroslav Rednak  3,491 
14. V4-0362  Spletni informacijski sistem za podporo odločanju na kmetijskih gospodarstvih (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanko Kavčič  2,545 
15. V4-0514  Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmeti (Slovene)   2008  PhD Jurij Pohar  2,308 
16. V4-0410  Oskrbne verige rdečega mesa v Sloveniji - analiza stanja in oblikovanje razvojnih modelov za doseganja konkurenčnosti (Slovene)   2008  PhD Aleš Kuhar  3,329 
17. V4-0745  Slovensko kmetijstvo in skupna kmetijska politika (Slovene)   2002 - 2006  PhD Emil Erjavec  4,011 
18. V5-0862  Konkurenčnost in ekonomski položaj živilsko-predelovalne industrije Slovenije (Slovene)   2003 - 2006  PhD Aleš Kuhar  2,378 
19. V4-0456  Delovna sila v slovenskem kmetijstvu: značilnosti, mobilnostni dejavniki in razvojne možnosti (Slovene)   2002 - 2004  PhD Luka Juvančič  3,677 
20. V4-0451  Konkurenčnost in ekonomski položaj slovenskega kmetijstva (Slovene)   2001 - 2004  PhD Stanko Kavčič  3,513 
21. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1999 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,921 
22. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   1998 - 2001  PhD Milena Kovač  15,877 
23. V4-9135  Zaraščanje kmetijskih zemljišč in ukrepi za preprečevanje opuščanja pridelave (Slovene)   2000 - 2001  Tomaž Cunder  3,798 
24. V4-0306  Programi razvoja podeželje v okviru regionalne politike Slovenije v EU (Slovene)   2000  PhD Luka Juvančič  2,709 
25. J4-8603  Developing analytical tools for the coherent economic analysis of agricultural markets in slovenia   1997 - 1999  PhD Jernej Turk  2,748 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2018 - 2023  PhD Emil Erjavec  4,512 
2. P4-0022  Agro-food and natural resources economics   2014 - 2017  PhD Emil Erjavec  4,125 
3. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2009 - 2013  PhD Emil Erjavec  4,551 
4. P4-0022  Competitiveness of the agri-food sector   2004 - 2008  PhD Emil Erjavec  4,403 
5. P0-0517-0481  Agricultural Economics and Policy   2002  PhD Matija Kovačič  3,622 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. HORIZON-Tools4CAP  Innovative Toolbox empowering effective CAP governance towards EU ambitions   1/1/2023 - 12/31/2026  Emil Erjavec   
2. HORIZON-RUSTIK  Rural Sustainability Transitions through Integration of Knowledge for improved policy processes   9/1/2022 - 8/31/2026  Ilona Rac   
3. H2020-SHERPA  Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors   1/1/2019 - 9/30/2023  Emil Erjavec   
4. FP7-KBBE-AGRICISTRADE-612755  Exploring the potential for agricultural and biomass trade in the Commonwealth of Independent States   1/1/2014 - 12/31/2016  Emil Erjavec   
5. FP7-KBBE-89478  Common Agricultural Policy Regionalised Impact - The Rural Development Dimension   3/1/2009 - 4/30/2013  Emil Erjavec   
6. FP7-AgriPolicy-88396  Enlargement Network for Agripolicy Analysis   6/1/2008 - 5/31/2010  Emil Erjavec   
7. FP6-POLICIES-AGMEMOD 2020-89276  Agricultural member state modelling for the EU and Eastern European countries   1/1/2006 - 12/31/2008  Emil Erjavec   
8. TEMPUS-PR11754  BASIC: Balkan Agri-Sector Initiative for Capacity   1/1/2005 - 12/31/2008  Emil Erjavec   
Views history
Favourite