Loading...
MSc Klemen Koman

MSc Klemen Koman
no.: 18431 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 530 38 70
E-mail komankat signier.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
ecology, waste management, questionnaires, enterprise learning, EU accession strategy
Points
67.97
A''
0
A'
57.78
A1/2
57.78
CI10
25
CImax
18
h10
2
A1
0.26
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on September 23, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  22  11 
Scopus 25  25  12.5 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A.   Management  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1997 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute for Economic Research  Research group for economic development  11/1/1997  research fellow  Senior Research Associate 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-2287  Evaluation of regional policy measures in Slovenia in the programming period 2014-2020   2022 - 2023  PhD Janez Nared  1,330 
2. V6-1945  INTERSECTORAL COORDINATION OF PROBLEM BORDER AREAS DEVELOPMENT   2019 - 2021  PhD Janez Nared  3,085 
3. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,363 
4. V6-1652  Model of joined physical and development planning at the regional level   2016 - 2018  PhD Janez Nared  3,052 
5. V5-1020  Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mateja Drnovšek  917 
6. V2-0501  Slovenija - nizkoogljična družba (Slovene)   2008 - 2011  PhD Stanko Hočevar  5,454 
7. V5-0443  Beg možganov med raziskovalci v Sloveniji s posebnim ozirom na absolvente 'programa mladih raziskovalcev' in 'programa mladih raziskova (Slovene)   2008 - 2011  PhD Milena Bevc  3,314 
8. V5-0510  Izvajanje regionalne politike v spremenjenih pogojih upravljanja z razvojem zaradi uvedbe novih teritorialnih ravni (Slovene)   2008 - 2010  PhD Peter Stanovnik  2,227 
9. V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Stropnik  2,049 
10. V5-0414  Uvajanje eko-tehnologij v slovenskih podjetjih (Slovene)   2008 - 2010  PhD Renata Slabe Erker  1,299 
11. L5-7351  Slovenian GEM-E3 module for the analysis of economic consequences of GHG emissions abatement   2008  PhD Peter Stanovnik  947 
12. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2008  PhD Peter Stanovnik  2,238 
13. V5-0924  Vpliv lastništva in načina upravljanja na konkurenčnost in rezultate poslovanja slovenskih podjetij ter predlogi institucionalnih sprememb (Slovene)   2005 - 2006  PhD Jože Damijan  8,183 
14. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  3,004 
15. V5-0922  Investicijske prioritete v Sloveniji za obdobje 2007-2013 (Slovene)   2005 - 2006  PhD Damjan Kavaš  3,107 
16. V5-0815  Tehnološko predvidevanje (Slovene)   2003 - 2004  PhD Peter Stanovnik  752 
17. V5-0526  Tehnološki razvoj v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2004  PhD Peter Stanovnik  1,193 
18. V5-0814  Mehanizmi in ukrepi za prenos znanja iz akademske in raziskovalne sfere v gospodarstvo v luči novih inovacijskih paradigem - stanje in trendi razvoja v Slov (Slovene)   2004  PhD Franc Mali  2,206 
19. V5-0611  Načrtovanje, ocenjevanje, spremljanje in vrednotenje državnih investicij ter razvojnih programov (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  1,183 
20. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2004  PhD Breda Mihelič  2,120 
21. V5-0808  Priprava metodologije za dolgoročne projekcije ekonomskega razvoja Slovenije (Slovene)   2003 - 2004  PhD Boris Majcen  961 
22. V5-0517  Analiza konkurenčnosti po dejavnostih glede na slovensko povprečje in v primerjavi z deželami EU (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Bešter  1,088 
23. J5-7786  Ekonomske posledice članstva Slovenije v EU (Slovene)   1996 - 2001  PhD Tine Stanovnik  3,289 
24. V5-0376  Izračunljiv model spolšnega ravnovesja za Slovenijo (Slovene)   2001  PhD Boris Majcen  2,588 
25. V5-0217  Priprava strokovnih podlag za strategijo regionalnega razvoja Slovenije (Slovene)   2000  PhD Boris Majcen  756 
26. V5-0220  Znanje in izobraževanje v Sloveniji v luči priključitve v EU (Slovene)   2000  PhD Milena Bevc  806 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0014  Infrastructural program of IER   2022 - 2023  MSc Klemen Koman  335 
2. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2015 - 2021  MSc Klemen Koman  1,138 
3. I0-0014  Infrastrukturna dejavnost IER (Slovene)   2009 - 2014  MSc Klemen Koman  607 
Views history
Favourite