Loading...
PhD Maja Zalaznik

PhD Maja Zalaznik
no.: 15496 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number (01) 589 24 00
E-mail maja.makovecat signef.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
International business, international marketing, marketing management, international economics
Points
246.8
A''
95.62
A'
95.62
A1/2
152.28
CI10
1,383
CImax
438
h10
13
A1
0.88
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: NO)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  1,028  1,017  59.82 
Scopus 25  1,516  1,502  60.08 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. A. in Economics  International Business  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1993 
Master's degree    International Business  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1996 
Doctor's degree  Ph. D.   Business administration  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2000 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (116.59%, RD:16.59%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  10/18/1993  Full professor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2344  The impact of major international sports events on GDP and other key socio-economic and financial indicators   2023  PhD Maja Zalaznik  2,324 
2. V5-2246  Impact of sports / physical activity on economic and social health costs   2022 - 2023  PhD Daša Farčnik  2,716 
3. V5-2130  Lifelong learning of adults for sustainable development and digital breakthrough   2021 - 2023  PhD Jurka Lepičnik Vodopivec  4,514 
4. V5-0413  Oblikovanje modela merjenja uspešnosti poslovanja hotelskih podjetij (Slovene)   2008 - 2009  PhD Tanja Mihalič  5,349 
5. V5-0412  Zasnova metodologije za management odnosov z odjemalci na ravni hotela in razvoj ustreznih instrumentov za merjenje obstoja in uspešnos (Slovene)   2008 - 2009  PhD Maja Zalaznik  8,162 
6. V5-0206  Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov (Slovene)   2006 - 2007  PhD Maja Zalaznik  8,775 
7. J5-6065  An examination of firms marketing processes and their sustainable competitive advantages   2004 - 2007  PhD Irena Vida  5,388 
8. V5-0837  Šport kot element razvoja turizma v Sloveniji - valorizacija športa v turistične namene, športno-turistični proizvodi, trženje in strategija (Slovene)   2003 - 2005  PhD Tanja Mihalič  11,809 
9. V5-0920  Oblikovanje modela za povezovanje turističnih produktov v širšo mednarodno turistično območje. Povezovanje turističnih destinacij na območju Severnega Jadra (Slovene)   2005  PhD Janez Prašnikar  3,628 
10. L5-3462  New entry and economic performance of Slovenian' firms on SouthEast markets (markets of former Yugoslavia)   2002 - 2004  PhD Irena Vida  12,003 
11. J5-3308  Role of Entrepreneurship in Economic Development of Slovenia   2002 - 2004  PhD Boštjan Antončič  6,227 
12. V5-0519  Analiza obnašanja slovenskih podjetij v obdobju 1996-2005 (Slovene)   2001 - 2003  PhD Janez Prašnikar  3,213 
13. J5-7863  Slovenian Economy in Transition and Behavior of Firms and Financial Institutions   1999 - 2000  PhD Janez Prašnikar  14,828 
14. V5-0212  Slovenska industrija v pogojih notranjeg trga EU (Slovene)   2000  PhD Janez Prašnikar  5,661 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. LLP-COBEREN  COBEREN - COnsumer BEhaviour Research Erasmus Network   1/1/2009 - 12/31/2012  Maja Zalaznik   
Views history
Favourite