Loading...
PhD Milan Pogačnik

PhD Milan Pogačnik
no.: 01644 source: ARIS

researcher – retired
E-mail Milan.Pogacnikat signvf.uni-lj.si
URL http://www.vf.uni-lj.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.04.02  Biotechnical sciences  Veterinarian medicine  Animal pathology and epizootiology 
Keywords
Veterinary medicine, patology, epizoothiology, forensic and administrative veterinary medicine, sheep disease
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
73.79
A''
0
A'
46.44
A1/2
46.44
CI10
269
CImax
16
h10
10
A1
0.26
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 52  400  346  6.65 
Scopus 54  464  406  7.52 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Mojca Cerovšek  Bologna doctoral studies  10/1/2008 - 4/8/2013  30712 
2 PhD Jan Antonić  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2010  26568 
3 MSc Lucija Strmšnik  Master's degree  10/1/1997 - 3/31/2000  18134 
4 MSc LEA ŽNIDERŠIČ  Master's degree  11/1/1995 - 4/30/1998  15632 
5 PhD Metka Pislak Ocepek  Doctoral degree  12/1/1994 - 12/31/1999  15315 
6 PhD Dragica Ornik  Doctoral degree  11/1/1992 - 11/30/1997  13327 
7 MSc ZORAN KOVAČ  Doctoral degree  11/1/1990 - 9/30/1996  11653 
8 PhD Aleš Curk  Doctoral degree  10/1/1990 - 9/30/1993  10184 
9 MSc BERNARDA GODEŠA  Master's degree  12/1/1989 - 11/30/1992  11235 
10 MSc KATARINA ŠTRAUS  Doctoral degree  5/1/1989 - 4/30/1992  10912 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  Doctor of Veterinary Medicine    SI University of Ljubljana, Veterinary Faculty 1971 
Master's degree    Pathology  SI 1978 
Doctor's degree  Ph. D.   Veterinary Medicine  SI University of Ljubljana, Veterinary Faculty 1984 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-1402  Factors which influence on bacterial and viral infections in mussels   2014 - 2016  PhD Andrej Kirbiš  3,734 
2. V4-1105  FLORFENICOL, LASALOCID AND COUMAPHOS USE IN ANIMAL HEALTH CARE, FROM THE ASPECT OF ENVIRONMENT PROTECTION   2011 - 2014  PhD Silvestra Kobal  2,979 
3. V4-0478  Vpliv sonaravne reje domačih in divjih živali na biodiverziteto kraškega travinja in izboljšanje rodovitnosti tal (Slovene)   2008 - 2010  PhD Marjan Kosec  3,613 
4. J4-0176  Ugotavljanje povezave med bakterijo Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis pri živalih in Crohnovo boleznijo pri ljudeh (Slovene)   2008  PhD Matjaž Ocepek  3,332 
5. V4-0477  Rezervoarji in vektorji, sistemi preprečevanja pojava in načini širjenja Coxiella burnetii pri živalih (Slovene)   2008  PhD Gorazd Vengušt  5,242 
6. L3-6006  Prionske bolezni in njihova diagnostika (Slovene)   2004 - 2007  PhD Vladka Čurin Šerbec  5,074 
7. V4-0867  Sistemi sobivanja domačih in divjih živali (Slovene)   2003 - 2006  PhD Milan Pogačnik  4,974 
8. V4-0758  Živalske prenosljive spongiformne encefalopatije (TSE) - dovzetnost in diagnostika pri malih in divjih prežvekovalcih (Slovene)   2004 - 2005  PhD Polona Juntes  3,082 
9. L3-3435  Prion diseases and their diagnostics   2002 - 2004  PhD Vladka Čurin Šerbec  5,216 
10. V4-0476  Ekotoksikološki, rezidualni in ekonomski vidiki uporabe avermektinskih zdravil pri drobnici (Slovene)   2002 - 2003  PhD Vesna Cerkvenik Flajs  4,891 
11. V4-0390  Možnosti in modeli rabe zaraščajočih kraških in hribovitih površin (Slovene)   2000 - 2003  PhD Milan Pogačnik  8,243 
12. V4-9127  Prilagajanje slovenske živinoreje zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milena Kovač  15,908 
13. L4-1292  Patologija prehrane, bolezni živali in varstvo okolja z vidika veterinarske medicine (Slovene)   2000 - 2001  PhD Janko Žust  3,808 
14. L4-1301  Proučevanje aktualnih kužnih bolezni pri živalih z uporabo sodobnih imunoloških, biokemijskih in molekularnih metod (Slovene)   1999 - 2001  PhD Darja Barlič Maganja  8,862 
15. V4-0307  Uporaba grmišč za pašo drobnice na Krasu (Slovene)   2000 - 2001  PhD Milan Pogačnik  3,711 
16. L4-9012  Ivermectin residues in sheep plasma, milk and milk products after subcutaneous administration   1998 - 1999  PhD Darinka-Zdenka Doganoc  1,270 
17. J4-8991  Prions, causative agents of spongiform encephalopathy in animals   1997 - 1999  PhD Jože Grom  2,411 
18. L4-7399  Pomembne kužne bolezni živali in zoonoze v Sloveniji (Slovene)   1996 - 1998    4,048 
19. V4-6583  Rekultiviranje opuščenih hribovitih kraških zemljišč z okolju prilagojenimi tehnologijami reje in zdravja drobnice (Slovene)   1998  PhD Milan Pogačnik  2,650 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2015 - 2019  PhD Matjaž Ocepek  10,918 
2. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2009 - 2014  PhD Matjaž Ocepek  10,553 
3. P4-0092  Animal health, environment and food safety   2004 - 2008  PhD Milan Pogačnik  9,738 
4. P0-0502-0406  Raziskave o epizootiološkem stanju v Sloveniji, uvajanje sodobnih diagnostičnih metod (Slovene)   2001 - 2003  PhD Aleš Gregorc  5,265 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-INTERREG III/A_1  Models of sustainable development of agriculture and animal farming systems in alpine areas for landscape preservation and valorisation of local products   1/1/2003 - 12/31/2006  Milan Pogačnik   
Views history
Favourite