Loading...
PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews

PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews
no.: 09801 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
5.12.01  Social sciences  Architecture and Design  Architecture 
Keywords
spatial planning, town planning, urban design, urban morphology, aesthetic control, urbanization, reurbanization, urban environment, revitalisation, city marketing, urban development criteria, housing, housing estates, housing typology
Points
94.12
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
20
CImax
16
h10
2
A1
0.25
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 15, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus 24  22  4.4 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Damjana Gantar  Doctoral degree  10/1/2004 - 3/31/2009  24037 
2 PhD Matej Nikšič  Uniform doctoral studies  10/1/2003 - 3/31/2007  22631 
3 PhD Barbara Goličnik Marušić  Doctoral degree  1/1/2002 - 12/31/2004  20692 
4 Boštjan Cotič  Doctoral degree  11/1/1998 - 10/31/2002  19273 
5 MSc Nataša Pichler-Milanovič  Doctoral degree  11/1/1996 - 4/30/1999  16377 
6 PhD Aljaž Plevnik  Doctoral degree  11/1/1995 - 2/28/2000  15509 
7 MSc Jasna Koblar  Doctoral degree  10/1/1990 - 10/31/1997  09136 
8 MSc Ina Šuklje Erjavec  Doctoral degree  11/1/1988 - 10/14/1999  10532 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI University of Ljubljana, Faculty for Civil Engineering 1974 
Master's degree  M. Sc.   Urbanism  SI 1989 
Doctor's degree  Ph. D.   Architecture  SI University of Ljubljana, Faculty for Civil Engineering 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V6-0277  Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vlasta Vodeb  818 
2. Z5-7235  Modelling Accessibility to Public Services in Urban Environment   2005 - 2007  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  505 
3. L5-6491  Measuring impacts on cultural heritage   2004 - 2007  PhD Jelka Pirkovič  1,215 
4. L5-6500  RESTATE - Restructuring Large-scale Housing Estates in European Cities: Good Practices and New Visions for Sustainable Neighbourhoods and Cities   2004 - 2007  PhD Richard Sendi  1,397 
5. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)   2005 - 2006  PhD Mojca Golobič  2,256 
6. V5-0847  Podrobnejša pravila urejanja prostora v urbanih območjih (Slovene)   2003 - 2005  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  2,241 
7. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2003 - 2004  PhD Mojca Golobič  3,042 
8. V2-0505  Prenova procesa planiranja urbaniziranega prostora v lokalnih skupnostih kot del priprav pri vključevanju Slovenije v globalne integracijske procese (Slovene)   2002 - 2004  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,197 
9. V5-0782  Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine (Slovene)   2004  Franc Zakrajšek  1,064 
10. V5-0721  Prenova mestnih središč: metodologija za usmerjanje prenove in dolgoročni razvoj mestnih središč v slovenskih mestih (Slovene)   2004  PhD Breda Mihelič  2,133 
11. V5-0724  Analiza in model spremljanja trga stavbnih zemljišč (Slovene)   2004  Franc Zakrajšek  1,122 
12. V5-0342  Koncept prostorskega razvoja Slovenije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,366 
13. V5-0237  Načrtovanje in upravljanje urganega prostora (Slovene)   2000 - 2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,305 
14. L5-0893  Implementing the physical planning aspects of habitat agenda   1999 - 2000  PhD Mojca Šašek Divjak  1,187 
15. J5-8999  The Regeneration of Large Social Housing Estates: An International Comparison and Prospect for Slovenia   1998 - 1999  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,605 
16. V5-8555  Sodobni trendi vprocesu urbanizacije in vprašanja zasnove sistema poselitve - koncentrirana gradnja - možnosti reurbanizacije in urgane (Slovene)   1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,230 
17. L5-7903  Metodološka ogrodja za usmerjanje in kontrolo kakovostnejšega razvoja urbanega prostora v pogojih tržne ekonomije (Slovene)   1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  629 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial planning   2009 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,989 
2. P5-0100  Spatial planning   2004 - 2008  PhD Breda Mihelič  3,733 
3. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,557 
Views history
Favourite