Loading...
Franc Zakrajšek

Franc Zakrajšek
no.: 06186 source: ARIS

expert or technical associate – active in research organisation
Phone number (01) 420 13 16
E-mail franc.zakrajsekat signuirs.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
information system, methods, models, computer support, geographical information systems, urban planning, regional planning, central government, local communitis
Points
73.36
A''
67.36
A'
67.36
A1/2
67.36
CI10
9
CImax
6
h10
1
A1
0.32
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 2.33 
Scopus 13 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Math.sci.  SI University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Technology 1976 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Urban planning Institute of the Republic of Slovenia  Spatial Planning  2/20/1978  consultant  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2255  Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov (Slovene)   2022 - 2024  PhD Vlasta Vodeb  1,035 
2. L5-2408  Informacijska orodja za vključevanje kulturne dediščine v urbanistično planiranje (Slovene)   2009 - 2012  PhD Vlasta Vodeb  1,132 
3. V6-0277  Prostorsko integrirani kulturni sistemi kot lokalna razvojna priložnost (Slovene)   2007 - 2008  PhD Vlasta Vodeb  819 
4. L5-6491  Measuring impacts on cultural heritage   2004 - 2007  PhD Jelka Pirkovič  1,216 
5. V5-0975  Sodobne metode in orodja prostorskega načrtovanja in odločanja s poudarkom na inovativnosti procesa planiranja in urejanja prostora (Slovene)   2005  PhD Mojca Golobič  2,258 
6. V5-0848  Prostorski vplivi sektorskih politik - pričakovane spremembe prostora in napoved posledične preobrazbe mestnega in podeželskega prostora (Slovene)   2003 - 2005  PhD Mojca Golobič  3,043 
7. V2-0514  Informacijski modeli kulturne dediščine (Slovene)   2002 - 2004  Franc Zakrajšek  439 
8. V5-0782  Modeli dostopnosti in razvojnih možnosti kulturne dediščine (Slovene)   2002 - 2004  Franc Zakrajšek  1,065 
9. V5-0724  Analiza in model spremljanja trga stavbnih zemljišč (Slovene)   2002 - 2004  Franc Zakrajšek  1,123 
10. V5-0237  Načrtovanje in upravljanje urganega prostora (Slovene)   2000 - 2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,307 
11. L5-0893  Implementing the physical planning aspects of habitat agenda   1998 - 2000  PhD Mojca Šašek Divjak  1,188 
12. V5-8555  Sodobni trendi vprocesu urbanizacije in vprašanja zasnove sistema poselitve - koncentrirana gradnja - možnosti reurbanizacije in urgane (Slovene)   1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,231 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0100  Spatial Planning   2014 - 2016  PhD Barbara Goličnik Marušić  3,304 
2. I0-0016  Infrastrukturna dejavnost UI (Slovene)   2013 - 2014  PhD Igor Bizjak  1,148 
3. P5-0100  Spatial planning   2011 - 2012  PhD Barbara Goličnik Marušić  4,990 
4. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,559 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. INTERREG-Green Scape  GreenScape CENTRAL EUROPE Interreg VI-B 2021-2027   3/1/2023 - 2/28/2026  Vlasta Vodeb   
Views history
Favourite