Loading...
MSc Nataša Pichler-Milanovič

MSc Nataša Pichler-Milanovič
no.: 16377 source: ARIS

researcher – not employed in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.12.04  Humanities  Geography  Regional geography 
5.08.00  Social sciences  Urbanism   
Keywords
urban and regional planning-development, housing studies-housing policy-housing market, political economy of EU integration,eulargement
Points
8.9
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
46
CImax
13
h10
5
A1
0.02
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on July 14, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 40  38  7.6 
Scopus 45  45  7.5 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
    Land use planning  CS 1987 
    Geography  CS 1988 
Master's degree  M. Sc.     GB 1991 
Master's degree  M. Sc.   Land use planning  CS 1992 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V2-0507  Analiza razvojnih virov in scenarijev za modeliranje funkcionalnih regij (Slovene)   2008  PhD Andrej Pogačnik  3,784 
2. J6-9632  Sustainable development of urban ecosystems   2007 - 2008  PhD Dušan Plut  3,346 
3. V5-0301  Pomen majhnih in srednje velikih mest za razvoj urbanih območij (Slovene)   2007 - 2008  PhD Anton Prosen  2,173 
4. V5-0302  Povezovanje kriterijev in ukrepov za doseganje trajnostnega prostorskega razvoja mest in drugih naselij v širšem mestnem območju (Slovene)   2007 - 2008  PhD Dejan Rebernik  2,885 
5. J6-6004  Traffic and tourism and their environmental impacts   2005 - 2007  PhD Metka Špes  4,433 
6. J5-6029  Sustainable spatial development: of Slovenia: from central places to a network of localities   2004 - 2007  PhD Drago Kos  2,536 
7. V5-0841  Pomen in vloga razvoja mest in drugih naselij za prostorski razvoj Slovenije (Slovene)   2005  PhD Metka Sitar  3,444 
8. V5-0855  Regionalna primerjava spreminjanja poselitvene rabe zemljišč med statističnimi regijami v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (Slovene)   2005  PhD Marko Krevs  1,533 
9. V5-0971  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi? (Slovene)   2005  PhD Andreja Cirman  1,730 
10. V2-0503  Prostorski vidiki razvoja informacijske družbe (Slovene)   2002 - 2004  MSc Andrej Gulič  901 
11. V5-0854  Primerjalna analiza ukrepov zemljiške politike v regiji Alpe-Jadran (Slovene)   2003 - 2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  239 
12. V5-0723  (Ne)planirano širjenje urbanih območij - izziv za trajnostni razvoj, urejanje in načrtovanje prostora (Slovene)   2002 - 2004  MSc Nataša Pichler-Milanovič  3,089 
13. V2-0692  Razvojne možnosti JPP in poselitve v RS (Slovene)   2004  PhD Drago Sever  4,835 
14. V5-0578  Kakovost stanovanjske oskrbe in tipologija bivalnega okolja (Slovene)   2002  PhD Mojca Šašek Divjak  1,009 
15. V5-0342  Koncept prostorskega razvoja Slovenije (Slovene)   2000 - 2001  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  1,367 
16. L5-0715  Competitiveness of Slovene cities and the role of Ljubljana within the network of capital cities in central Europe: marketing the city of Ljubljana   1998 - 2000  PhD Richard Sendi  940 
17. L5-7903  Metodološka ogrodja za usmerjanje in kontrolo kakovostnejšega razvoja urbanega prostora v pogojih tržne ekonomije (Slovene)   1998  PhD Kaliopa Dimitrovska Andrews  630 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P0-0501-0505  Prostorsko planiranje (Slovene)   2001 - 2003  PhD Breda Mihelič  4,566 
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. ETC-LUMASEC  Land Use Management for Sustaineble European Cities   1/1/2008 - 12/31/2010  Nataša Pichler-Milanovič   
2. INTERREG-REPUS  STRATEGY FOR A REGIONAL POLYCENTRIC URBAN SYSTEM IN CENTRAL-EASTERN ECONOMIC INTEGRATIN ZONE   1/1/2006 - 12/31/2008  Nataša Pichler-Milanovič   
Views history
Favourite