Loading...
PhD Metka Stare

PhD Metka Stare
no.: 02880 source: ARIS

researcher – retired
Phone number 01 580 51 94
E-mail metka.stareat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
Development of services, international transactions in services, multilatiral trading system, producer services, European Union.
Points
362.26
A''
64.74
A'
146
A1/2
298
CI10
221
CImax
69
h10
8
A1
1.31
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  201  187  8.5 
Scopus 30  302  277  9.23 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    International economic relations  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1980 
Master's degree  M. Sc.   Business and Organization  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1986 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships   2019 - 2022  PhD Maja Bučar  3,458 
2. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   2016 - 2019  PhD Maja Bučar  4,024 
3. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   2014 - 2017  PhD Jože Damijan  5,645 
4. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   2010 - 2012  PhD Matija Rojec  3,099 
5. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   2011 - 2012  PhD Anže Burger  2,582 
6. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Jaklič  3,472 
7. V5-0208  Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah (Slovene)   2006 - 2008  PhD Metka Stare  721 
8. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   2006 - 2007  PhD Peter Stanovnik  2,249 
9. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   2002 - 2005  PhD Metka Stare  2,825 
10. J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)   1998 - 2001  PhD Marjan Svetličič  7,161 
11. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1996 - 2001  PhD Matija Rojec  5,498 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. FP7-SSH-88567  The Contribution of Public and Private Services to European Growth and Welfare, and the Role of Public-Private Innovation Networks   2/1/2008 - 1/31/2011  Metka Stare   
Views history
Favourite