Loading...
PhD Metka Stare

PhD Metka Stare
no.: 02880 source: ARRS

researcher – retired
Phone number 01 580 51 94
E-mail metka.stareat signguest.arnes.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.06.02  Social sciences  Political science  International relations 
Keywords
Development of services, international transactions in services, multilatiral trading system, producer services, European Union.
Points
354.9
A''
57.47
A'
138.42
A1/2
290.42
CI10
201
CImax
64
h10
7
A1
1.27
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on March 23, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 22  196  182  8.27 
Scopus 30  279  254  8.47 
Audiovisual sources
no. Title (with video link) Event Source
1.    
2.    
Education
source: ARRS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    International economic relations  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1980 
Master's degree  M. Sc.   Business and Organization  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1986 
Doctor's degree  Ph. D.   Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head
1. V5-1932  Monitoring and evaluation of impact of Strategic research and innovation partnerships   11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Maja Bučar  3,340 
2. V5-1646  Strategic development and innovation partnerships as a tool to strengthen innovation capability of Slovenian economy   10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Maja Bučar  3,880 
3. J5-6815  Determinants and effects of Slovenian firms' positioning in global value chains   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Jože Damijan  5,198 
4. V5-1009  Determinante neposrednih tujih investicij v in iz Slovenije in identifikacija ekonomsko-političnih ukrepov za pospeševanje vhodne in izhodne internacionalizacije Slovenije (Slovene)   10/1/2010 - 9/30/2012  PhD Matija Rojec  3,018 
5. V5-1011  Evalvacija izvajanja politike konkurenčnosti v obdobju 2004-2009 s predlogi sprememb in novih ukrepov in kazalnikov (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Andreja Jaklič  3,380 
6. V5-1005  Učinek vladnih protikriznih ukrepov na delovanje podjetij v pogojih gospodarske recesije (Slovene)   10/1/2010 - 3/31/2012  PhD Anže Burger  2,514 
7. V5-0223  Tehnološko predvidevanje in slovenske razvojne prioritete (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Peter Stanovnik  2,229 
8. V5-0208  Učinkovitost, konkurenca in ovire v tržnih storitvah (Slovene)   10/1/2006 - 3/31/2008  PhD Metka Stare  696 
9. V5-0794  Merjenje neposrednega in posrednega prispevka informacijsko-komunikacijskih dejavnosti h gospodarski rasti (Slovene)   10/1/2002 - 9/30/2005  PhD Metka Stare  2,767 
10. J5-7766  Majhne države v procesih preoblikovanja mednarodne skupnosti (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Marjan Svetličič  7,061 
11. J5-7787  Procesi in načini internacionalizacije v svetu in Slovenija (Slovene)   1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Matija Rojec  5,446 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
International projects
Views history
Favourite