Loading...
PhD Mario Lešnik

PhD Mario Lešnik
no.: 13492 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Phone number 02 250 58 00
E-mail mario.lesnikat signum.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.05  Biotechnical sciences  Plant production  Phytomedicine 
Keywords
Plant protection, phytopathology, entomology, weed research
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Points
558.6
A''
0
A'
197.76
A1/2
224.43
CI10
327
CImax
47
h10
11
A1
1.77
A3
1.66
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 26, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 21.05.2024 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 29  303  273  9.41 
Scopus 31  372  340  10.97 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
      SI 1990 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1995 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1999 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Role Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research grup for biology and plant physiology  8/2/1993    Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2214  Inputs in organic agriculture   2022 - 2024  PhD Martina Bavec  3,958 
2. V4-2226  Measures to reduce the use of chemical plant protection products in viticulture   2022 - 2024  PhD Mario Lešnik  2,124 
3. V4-2002  Management of brown marmorated stink bug in Slovenia   2020 - 2023  PhD Stanislav Trdan  5,209 
4. V4-1813  Establishment of a reference agricultural holdings system for the purpose of permanent monitoring of indicators of sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Andrej Simončič  11,405 
5. V4-1815  Reducing of draught stress and increasing of soil fertility by introducing conservation (conservation) soil tillage into sustainable agriculture   2018 - 2021  PhD Denis Stajnko  8,354 
6. V4-1801  Review and selection of the most appropriate non-chemical methods for weed control as a substitute for the use of glyphosate and other herbicides in Slovenian conditions   2018 - 2021  PhD Robert Leskovšek  4,135 
7. V4-1601  Assessment of the state of pesticide resistance in Slovenia   2016 - 2019  PhD Andrej Simončič  5,723 
8. V4-1612  TECHNOLOGIES FOR COMPETITIVE APPLE FRUIT PRODUCTION   2016 - 2019  PhD Matej Stopar  4,722 
9. N1-0041  Influence of feeding silkmoth (Bombyx mori L.) hybrid larvae with leaves of old local Hungarian and Slovenian mulberry (Morus alba L.) genotypes on the development and health status of larvae   2016 - 2018  PhD Andreja Urbanek Krajnc  1,494 
10. V4-1406  Control of apple proliferation disease in the mother-tree plantations   2014 - 2017  PhD Marina Dermastia  4,246 
11. V4-1409  Production technology of cherry and pear   2014 - 2017  PhD Tatjana Unuk  7,556 
12. V4-1404  Quality enhancement of pesticide application and drift reduction using nozzles and equipment to minimise impact to the environment   2014 - 2016  PhD Matej Stopar  7,461 
13. V4-1134  Building of national sistem of variable buffer zones for water bodies, protected areas and urban areas   2011 - 2014  PhD Miran Lakota  3,150 
14. V4-1115  New technological measures for growing fruits without phytopharmaceutical residues   2011 - 2013  PhD Janez Hribar  6,017 
15. V4-1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (Slovene)   2010 - 2013  PhD Franc Čuš  8,240 
16. V1-1090  Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andrej Simončič  6,265 
17. V4-1019  Vseživljenjsko e-izobraževanje na področju ekološkega kmetijstva (Slovene)   2010 - 2012  PhD Franc Bavec  5,892 
18. V4-1074  Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2012  PhD Gregor Urek  4,421 
19. V4-0475  Določitev optimalne tehnologije pridelave grozdja glede na napovedane klimatske spremembe in prihodnost slovenskega vinogradništva (Slovene)   2008 - 2011  PhD Stanislav Vršič  1,480 
20. V4-0527  Presoja okoljske in ekonomske sprejemljivosti novih metod kemičnega in biotičnega zatiranja bakterije (Erwinia amylovora Burr.) povzroč (Slovene)   2008 - 2011  PhD Mario Lešnik  764 
21. V4-0473  Ocena tveganja vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v Slovenijo kot posledica vpliva podnebnih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Andrej Simončič  4,873 
22. V4-0515  Tehnologije pridelave sadja 'brez ostankov fitofarmacevtskih sredstev' (Slovene)   2008 - 2009  PhD Stanislav Tojnko  3,289 
23. L4-9577  Investigation of some indefinite aspects of growth, development and composition seeds of alternative oil crops   2007 - 2009  PhD Franc Bavec  3,704 
24. V4-0332  Intercropping - alternativa za zmanjšanje inputov v pridelavi zelenjave in poljščin (Slovene)   2007 - 2009  PhD Martina Bavec  3,614 
25. V4-0339  Razvoj novega okoljskega sadjarskega pridelovalnega sistema na osnovi povezovanja načel integrirane in ekološke pridelave sadja (Slovene)   2007 - 2009  PhD Stanislav Tojnko  4,391 
26. V4-0739  Biološki način zatiranja trtne uši s podlago 'Brner' in njen vpliv na rast in rodnost vinske trte ter kompatibilnost z nekaterimi sortami (Slovene)   2004 - 2006  PhD Stanislav Vršič  1,657 
27. V4-0104  Ekološka pridelava zelenjave (Slovene)   2005 - 2006  PhD Martina Bavec  3,381 
28. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2006  PhD Franc Bavec  3,978 
29. V4-0870  Razvoj metod za tehnično in zakonodajno obravnavo pojavov zanašanja (drifta) pri aplikaciji fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji (Slovene)   2003 - 2006  PhD Mario Lešnik  4,439 
30. Z4-3290  The effect of various techniques of planting material production and cultivation practices on the pathogenesis of apple proliferation phytoplasma in infected apple trees (Malus domestica Borkh.)   2002 - 2004  PhD Mario Lešnik  1,757 
31. V4-0406  Oživitev travniških sadovnjakov v Sloveniji (Slovene)   2001 - 2003  PhD Stanislav Tojnko  2,464 
32. V4-0388  Vzpostavljanje računalniške informacijske podpore za spremljanje tehnoloških odločitev pri integriranem varstvu poljšin pred pleveli (Slovene)   2000 - 2003  PhD Mario Lešnik  1,308 
33. V4-0365  Škodljivci in bolezni v gozdovih Slovenije ter varstvo gozdov (Slovene)   2001 - 2003  PhD Božidar Krajnčič  2,495 
34. V4-0297  Prilagajanje meril za izvajanje nadzirane pridelave sadja po pravilih SIPS zahtevam EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Tojnko  2,382 
35. V4-0278  Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU (Slovene)   2000 - 2001  PhD Stanislav Vršič  2,416 
36. V4-9123  Zmanjšanje obremenitve tal in pridelkov z racionalnejšimi načini tehnične uporabe pesticidov (Slovene)   2000  PhD Stane Berčič  2,473 
37. V4-9121  Biološko pridelovanje sadja (Slovene)   1999 - 2000  PhD Franci Štampar  3,855 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2024  PhD Dejan Škorjanc  10,923 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,307 
3. P0-0502-0482  Rastlinska pridelava (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Turk  4,207 
Views history
Favourite