Loading...
PhD Cvetka Ribarič Lasnik

PhD Cvetka Ribarič Lasnik
no.: 08604 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail cvetka.ribaricat signiop.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.00  Biotechnical sciences  Plant production   
Keywords
forest, biochemistry, plant physiology
Points
0
A''
0
A'
0
A1/2
0
CI10
130
CImax
28
h10
8
A1
0
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 20, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: NO)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 17  220  191  11.24 
Scopus 16  288  249  15.56 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Nadja Romih  Uniform doctoral studies  12/1/2006 - 3/15/2013  28327 
2 PhD Erika Glasenčnik  Doctoral degree  11/1/1998 - 10/31/2001  19122 
3 PhD Boštjan Pokorny  Doctoral degree  10/1/1997 - 3/31/2001  18112 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1987 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Biology  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1996 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Institute of Environmental and Spatial Planning  Oddelek za raziskave in razvoj (Slovene)  5/3/2006  Director  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J4-1766  Methodology approaches in genome-based diversity and ecological plasticity study of truffles from their natural distribution areas   2019 - 2022  PhD Tine Grebenc  5,489 
2. J4-8216  Mortality of lowland oak forests - consequence of lowering underground water or climate change?   2017 - 2020  PhD Tomislav Levanič  4,001 
3. V4-1614  Adaptive management in spruce forests in Slovenia   2016 - 2019  PhD Tomislav Levanič  4,828 
4. L2-7633  Design of Sustainable and Energy Self-Sufficient Processes Based on Renewable Resources   2016 - 2019  PhD Zdravko Kravanja  5,202 
5. V4-1407  Soybean   2014 - 2017  PhD Franc Bavec  5,303 
6. L2-4124  Processing of polymers using sustainable technology   2011 - 2014  PhD Željko Knez  5,314 
7. V4-1133  Models of plant production on degraded areas   2011 - 2013  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,380 
8. V1-1051  Onesnaženost okolja in naravni viri kot omejitveni dejavnik trajnostnega razvoja - modelni pristop na primeru Celjske kotline (Slovene)   2010 - 2012  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  6,014 
9. V4-0483  Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh (Slovene)   2009 - 2011  PhD Barbara Čeh  4,664 
10. V4-0488  Determiniranje uporabnega potenciala kmetijske biomase in definiranje okolju prijaznih tehnologij za njeno izrabo (Slovene)   2008 - 2010  PhD Viktor Jejčič  6,880 
11. L4-7055  Ecoremediation of fields of hop with using wild rape and production of biodiesel   2005 - 2008  PhD Tjaša Griessler Bulc  1,982 
12. L1-7135  Tree-rings as a historical bioindicator of temporal trends in environmental pollution   2005 - 2008  PhD Boštjan Pokorny  4,942 
13. M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)   2006 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  16,997 
14. L1-6416  Fungi as sensitive and accumulative bioindicators of forest site pollution   2004 - 2007  PhD Boštjan Pokorny  2,620 
15. L1-6394  The study of interactions between the influences of tropospheric O3 and fertilization with N on indication plants   2004 - 2007  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  1,431 
16. L1-7563  Phytoremediation of sediment and other contaminated soils   2005 - 2006  PhD Tjaša Griessler Bulc  1,718 
17. L1-6404  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč (Slovene)   2004 - 2006  PhD Boštjan Pokorny  3,298 
18. M3-0033  Določitev vpliva vojaškega poligona na okolje kot modelna študija za varovanje in sanacijo okolja na območjih delovanja Slovenske vojske (Slovene)   2004 - 2006  PhD Samar Al Sayegh Petkovšek  4,598 
19. L4-4450  Razvoj molekularnih in biokemijskih baz podatkov v gozdarstvu (Slovene)   2002 - 2005  PhD Hojka Kraigher  4,880 
20. L4-6414  Biochemical markers of drought stress tolerance in hop plants   2004  PhD Andreja Čerenak  2,535 
21. L1-6382  Geochemical comparison of metal fluxes in industrial and volcanic environmental   2004  PhD Marta Svetina Veder  4,830 
22. L4-6222  Biological tests for toxicity and genotoxicity determination in water, soil and food   2004  PhD Romana Marinšek Logar  3,181 
23. L1-3427  Roe deer antlers as an accumulative and a reactive bioindicator of environmental pollution   2002 - 2004  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  2,780 
24. L2-1630  Onesnaženost okolja in naravni viri kot dejavniki razvoja v Zasavski regiji - MODELNI PRISTOP (Slovene)   1999 - 2001  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  5,483 
25. L4-1254  Raziskave genetske, vrstne in funkcionalne pestrosti gozdnega drevja in spremljevalnih organizmov v gozdnih ekosistemih (Slovene)   1999 - 2001  PhD Hojka Kraigher  6,009 
26. V1-0236  Razvoj v Zasavki regiji v povezavi na omejitve zaradi obremenitve okolja (Slovene)   2000  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  2,436 
27. J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce   1999  PhD Hojka Kraigher  5,021 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. I0-0042  Remediacija onesnaženih tal s kmetijskimi rastlinami in njihova uporaba (Slovene)   2013 - 2014  PhD Cvetka Ribarič Lasnik  287 
Views history
Favourite