Loading...
PhD Jernej Turk

PhD Jernej Turk
no.: 10036 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.03.08  Biotechnical sciences  Plant production  Economics of agro-food processing and rural development 
Keywords
Agricultural economics, economics and organisation of agricultural production, econometric modelling, agricultural policy
Points
632.63
A''
175.75
A'
273.49
A1/2
313.49
CI10
168
CImax
21
h10
7
A1
2.2
A3
0.23
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 7, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 39  219  157  4.03 
Scopus 40  318  222  5.55 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Zarja Bohak  Uniform doctoral studies  10/1/2007 - 3/31/2011  29262 
2 PhD Darja Majkovič  Uniform doctoral studies  1/1/2002 - 4/30/2007  22363 
3 PhD Črtomir Rozman  Doctoral degree  3/15/1999 - 2/29/2004  19348 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree  B. Sc.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1987 
Master's degree    Agriculturale economics  GR 1991 
Doctor's degree  Ph. D.   Agricultural economics  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences  Research group for plant production and processing  10/1/1996    Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V4-2206  Construction of a theoretical model for the formation of the price of agricultural products in food supply chains in Slovenia   2022 - 2023  PhD Jernej Prišenk  4,510 
2. V4-2010  Assessment of value-based food chains with the aim to identify the »bottle-necks« and to elaborate the recommendations for further development in Slovenia   2020 - 2023  PhD Jernej Prišenk  2,928 
3. V4-1608  IMPACTS AND PERSPECTIVES OF CAP ON SLOVENIAN AGRICULTURE AND RURAL AREAS   2016 - 2019  PhD Luka Juvančič  6,441 
4. V7-1118  Economics of organic farming in Slovenia   2011 - 2013  PhD Črtomir Rozman  6,930 
5. V4-1059  Analiza stanja in možnosti javno zasebnih partnerstev pri trženju lokalnih prehrambenih izdelkov iz gorsko hribovskih območij (Slovene)   2010 - 2012  PhD Andreja Borec  1,508 
6. L4-9577  Investigation of some indefinite aspects of growth, development and composition seeds of alternative oil crops   2007 - 2009  PhD Franc Bavec  3,652 
7. V4-0361  Analiza učinkov kmetijske politike z modelom tipičnih kmetijskih gospodarstev (Slovene)   2007 - 2009  PhD Miroslav Rednak  3,466 
8. V4-0334  Razvoj sistema za podporo odločanju na ekoloških kmetijah (Slovene)   2007 - 2008  PhD Karmen Pažek  1,344 
9. L4-6012  Analysis of trade flows and comparative advantages of Slovene agri-food products   2004 - 2007  PhD Jernej Turk  3,192 
10. L4-6349  Investigation of some indefinite aspects of growth, composition and rheological properties of grain amaranth seed   2004 - 2007  PhD Franc Bavec  2,787 
11. V4-0101  Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva (Slovene)   2004 - 2006  PhD Jernej Turk  6,389 
12. V5-0869  IPP - integrirana pridelava hrane (Slovene)   2003 - 2004  PhD Franc Bavec  3,917 
13. V4-0409  Ekonomska analiza diverzificirane proizvodnje na manjših sadjarskih obratih pri procesu približevanja slovenskega kmetijstva v evropski (Slovene)   2000 - 2003  PhD Jernej Turk  423 
14. V4-9116  Slovensko kmetijstvo in evropske integracije: (Slovene)   1999 - 2002  PhD Emil Erjavec  7,867 
15. L4-0719  Investigations of physiological balance between growth and yield of apple   1999 - 2001  PhD Stanislav Tojnko  2,034 
16. V4-0199  Razvoj metod v integriranem pridelovanju sadja (Slovene)   2000  PhD Stanislav Tojnko  1,675 
17. J4-8603  Developing analytical tools for the coherent economic analysis of agricultural markets in slovenia   1997 - 1999  PhD Jernej Turk  2,742 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2019 - 2023  PhD Dejan Škorjanc  10,779 
2. P1-0164  Research for improvement of safe food and health   2014 - 2018  PhD Dejan Škorjanc  10,163 
3. P1-0164  Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Slovene)   2009 - 2013  PhD Dejan Škorjanc  8,986 
4. P0-0502-0482  Rastlinska pridelava (Slovene)   2001 - 2003  PhD Jernej Turk  4,170 
Views history
Favourite