Loading...
PhD Darko Darovec

PhD Darko Darovec
no.: 10728 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail darovec.darkoat signgmail.com
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
6.01.00  Humanities  Historiography   
Keywords
History of Istra, period of the Republic of Venice, material and spiritual culture, economy, law, institutions, demography, historical geography
Points
1,627.77
A''
177.91
A'
686.8
A1/2
786.8
CI10
82
CImax
14
h10
6
A1
5.44
A3
1.49
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 10, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 13  77  68  5.23 
Scopus 12  92  80  6.67 
Mentoring junior researchers
source: ARIS
no. Name and surname Type Period Code
1 PhD Žiga Oman  Bologna doctoral studies  11/1/2014 - 6/6/2018  35237 
2 PhD Angelika Ergaver  Bologna doctoral studies  12/1/2012 - 5/18/2017  35583 
3 PhD Urška Bratož  Uniform doctoral studies  11/1/2005 - 4/30/2010  27531 
4 PhD Klemen Pust  Uniform doctoral studies  10/1/2004 - 3/31/2009  25543 
5 PhD Boštjan Plut  Doctoral degree  12/1/2003 - 5/31/2006  24487 
6 PhD Uršula Lipovec Čebron  Master's degree  11/1/2000 - 10/31/2001  21505 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree    History-Cultural sociology  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1987 
Master's degree      SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1994 
Doctor's degree  Ph. D.   History  SI University of Ljubljana, Faculty of Arts 1998 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position Title
Full time employment (60%, RD:40%)  University of Maribor Faculty of Arts  Zgodovina pri Inštitutu za znanstveno-raziskovalno dejavnost (Slovene)  2/1/2016  Research counsellor  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J6-4603  SOOČANJE S TUJCI v mestih Zgornjega Jadrana na prehodu iz srednjega v zgodnji novi vek (Slovene)   2022 - 2023  PhD Darko Darovec  2,887 
2. N6-0268  Political Functions of Folk Tales   2022 - 2023  PhD Polona Tratnik  1,301 
3. J6-1807  Social functions of fairy tales   2019 - 2022  PhD Polona Tratnik  2,083 
4. J6-9354  Cultural Memory of Slovene Nation and State Building   2018 - 2021  PhD Darko Darovec  7,392 
5. J7-8283  The Contemporality of the Understanding Context and the Expression of Personal and Social Freedom   2017 - 2020  PhD Dean Komel  5,637 
6. L6-5555  Moč malih istrskih mest (14. do 18. stoletje) (Slovene)   2014 - 2016  PhD Darko Darovec  4,159 
7. J6-4112  THE SLOVENES IN YUGOSLAV DIPLOMACY AND FOREIGN AFFAIRS ACTIVITIES IN THE PERIOD BETWEEN 1941 AND 1980: OUTSTANDING ISSUES AND RESEARCH PERSPECTIVES   2011 - 2012  PhD Jože Pirjevec  3,504 
8. L6-4264  Rebellious Survival Strategies in Slovenian Territory (16th to 19th Century)   2011 - 2012  PhD Aleksander Panjek  6,188 
9. J6-2403  Socialnodemografska podoba Istre v novem veku (Slovene)   2009 - 2012  PhD Darko Darovec  1,941 
10. J6-0207  PROBLEMS OF THE HISTORY OF SLOVENIAN-ITALIAN RELATIONS   2008 - 2011  PhD Egon Pelikan  2,815 
11. J6-0258  RURAL AND URBAN PRIMORSKA: SOCIAL, ECONOMIC AND LEGAL RELATIONS FROM THE OLD ORDER TO MODERNIZATION   2008 - 2011  PhD Darko Darovec  2,455 
12. L6-9326  MEDITERRANEAN SLOVENIA AS A CONVERGENCE POINT OF EUROPEAN HISTORY   2007  PhD Jože Pirjevec  2,800 
13. M6-0186  Geopolitični interesi obveščevalnih služb v zahodni Sloveniji med obema svetovnima vojnama (Slovene)   2007  PhD Egon Pelikan  2,742 
14. J6-6227  History of the Slovene Littoral (Primorje) from the 16th to the 20th centuries   2004 - 2007  PhD Egon Pelikan  3,513 
15. M6-0045  Vloga in pomen obveščevalnih služb pri oblikovanju slovenskih oboroženih sil na slovenskem zahodnem etničnem prostoru 1918-1991 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Jože Pirjevec  2,826 
16. V5-0530  Stanje arhivskega, muzejskega in knjižničnega gradiva pri slovenskih izseljencih po svetu (Slovene)   2002 - 2003  PhD Breda Čebulj-Sajko  4,311 
17. T6-1257  Civilizational-cultural outline of slovene istra in its past   1999 - 2003  PhD Darko Darovec  513 
18. J6-0501  Zahodna slovenska etnična meja, prebivalstvo in migracije (6. - 20. st.) (Slovene)   1998 - 2003  PhD Boris Gombač  2,169 
19. V6-6909  Oblikovanje kulturnih prostorov (Slovene)   1998 - 1999  PhD Eva Holz  717 
20. J6-7170  Raziskave zgodovine institucij in vsakdanjega življenja v slovenskem primorju v povezavi z Mediteranom (Slovene)   1998  PhD Boris Gombač  912 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
Views history
Favourite