Loading...
Groups source: ARIS

Research Team at the Faculty of law Ljubljana

Research activity

Code Science Field Subfield
5.05.00  Social sciences  Law   

Code Science Field
S110  Social sciences  Juridical sciences 
S114  Social sciences  Comparative law 
S115  Social sciences  Philosophy and theory of law 
S140  Social sciences  Public law 
S142  Social sciences  Judicial law 
S143  Social sciences  Social law 
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
25,362.51
A''
1,836.58
A'
5,732.56
A1/2
12,779.89
CI10
461
CImax
43
h10
10
A1
81.22
A3
5.76
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on February 21, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 109  391  340  3.12 
Scopus 127  530  466  3.67 
Researchers (58)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  21586  PhD Matej Accetto  Law  Researcher  432 
2.  22662  PhD Matjaž Ambrož  Law  Researcher  661 
3.  50773  Sara Bagari  Law  Researcher  80 
4.  29373  PhD Samo Bardutzky  Social sciences  Researcher  172 
5.  58117  Matevž Bedič  Law  Researcher 
6.  13769  PhD Miro Cerar  Law  Researcher  874 
7.  53958  PhD Kristina Čufar  Law  Researcher  39 
8.  38168  PhD Miha Dominko  Economics  Researcher  91 
9.  51260  Filip Dougan  Law  Researcher  44 
10.  51937  Marko Drobnjak  Law  Researcher  46 
11.  30695  PhD Gregor Dugar  Law  Researcher  225 
12.  54491  Mohor Fajdiga  Law  Researcher  60 
13.  13778  PhD Katja Filipčič  Criminology and social work  Researcher  609 
14.  13029  PhD Aleš Galič  Law  Researcher  758 
15.  56949  Lana Katarina Gotvan  Law  Researcher  11 
16.  06414  PhD Peter Grilc  Social sciences  Researcher  843 
17.  36378  PhD Miha Hafner  Law  Researcher  102 
18.  06781  PhD Vid Jakulin  Law  Researcher  431 
19.  12049  PhD Miha Juhart  Law  Researcher  779 
20.  11095  PhD Marko Kambič  Law  Researcher  222 
21.  55875  Svit Komel  Social sciences  Researcher  39 
22.  37934  Boštjan Koritnik  Law  Researcher  270 
23.  14089  PhD Damjan Korošec  Law  Researcher  615 
24.  51259  Marjan Kos  Law  Researcher  61 
25.  34950  PhD Maša Kovič Dine  Law  Researcher  123 
26.  23414  PhD Jerca Kramberger Škerl  Law  Researcher  265 
27.  57282  Jaka Kukavica  Law  Researcher  58 
28.  58385  Špela Lovšin  Law  Researcher  33 
29.  38045  PhD Karmen Lutman  Law  Researcher  136 
30.  58280  Anže Mediževec  Law  Researcher  10 
31.  38140  PhD Luka Mišič  Law  Researcher  156 
32.  21620  PhD Damjan Možina  Law  Researcher  426 
33.  17028  PhD Aleš Novak  Law  Researcher  261 
34.  15663  PhD Barbara Novak  Law  Researcher  670 
35.  36389  Ana Oblak  Law  Researcher  28 
36.  13611  PhD Senko Pličanič  Law  Researcher  541 
37.  17039  PhD Klemen Podobnik  Law  Researcher  411 
38.  33214  PhD Neža Pogorelčnik Vogrinc  Law  Researcher  136 
39.  37671  Primož Rataj  Law  Researcher  90 
40.  57283  Jernej Renko  Law  Researcher 
41.  55041  Ana Samobor  Law  Researcher  23 
42.  24286  PhD Vasilka Sancin  Social sciences  Researcher  1,027 
43.  04241  PhD Marko Simoneti  Economics  Researcher  517 
44.  19427  PhD Grega Strban  Law  Researcher  811 
45.  57281  Lucija Strojan  Law  Researcher  12 
46.  15662  PhD Katja Škrubej  Law  Researcher  184 
47.  29372  PhD Tilen Štajnpihler Božič  Law  Researcher  119 
48.  36501  Iztok Štefanec    Junior expert or technical associate  60 
49.  52415  PhD Katja Štemberger Brizani  Social sciences  Researcher  72 
50.  37846  Maruša Tekavčič Veber  Law  Researcher  71 
51.  23042  PhD Luka Tičar  Law  Researcher  336 
52.  56281  Tadeja Urbas  Law  Researcher  15 
53.  24285  PhD Ana Vlahek  Social sciences  Researcher  398 
54.  22362  PhD Saša Zagorc  Law  Researcher  413 
55.  14309  PhD Katarina Zajc  Economics  Researcher  339 
56.  55042  Vid Žepič  Law  Researcher  56 
57.  17042  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  Law  Researcher  433 
58.  39612  PhD Bruna Žuber  Law  Researcher  209 
Research projects (42) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J7-1821  Legal and economic analysis of regulatory changes as a consequence of ageing of population  7/1/2019 - 12/31/2022  PhD Gregor Dugar  7,825 
2.  V5-1936  Reform of the enrolment process on public faculties in Slovenia  11/1/2019 - 10/31/2022  PhD Gregor Dugar  3,887 
3.  V5-1920  Barriers for decent life of members of Roma settlements in the areas defined in the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020  11/1/2019 - 4/30/2021  PhD Maša Kovič Dine  1,840 
4.  L5-9341  Modernisation of the legal regulation of insurance contract  7/1/2018 - 6/30/2020  PhD Miha Juhart  5,049 
5.  J5-8242  Shifting Boundaries in Criminology and Crime Policy  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Renata Salecl  4,292 
6.  V5-1741  MAPA: Multidisciplinary Analysis of the PrecArious work - legal, economic, social and health protection aspects  4/1/2018 - 3/31/2020  PhD Grega Strban  6,246 
7.  V4-1630  Drafting of the platform for tourism and recreational use of forests  10/1/2016 - 9/30/2018  PhD Urša Vilhar  2,403 
8.  V5-1632  The National Assembly's Autonomy in All Aspects of Its Manifestations  10/1/2016 - 3/31/2018  PhD Vasilka Sancin  3,012 
9.  V5-1651  Analysis of options for implementing of urban projects using public-private partnership  10/1/2016 - 9/30/2017  PhD Bojan Bugarič  3,615 
10.  J5-6823  Law in the age of big data: Regulating privacy, transparency, secrecy and other competing values in the 21st century   7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Aleš Završnik  4,796 
11.  L5-6821  Reform of Consumer Law in the Republic of Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2016  PhD Ana Vlahek  5,695 
12.  J5-3637  Adjudication (before Constitutional and Regular Courts)  5/1/2010 - 4/30/2013  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  6,496 
13.  V5-1034  Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema (Slovene)  1/1/2010 - 5/31/2012  PhD Mirko Gradišar  4,000 
14.  J6-2192  PRAVNA IN POLITIčNA ZGODOVINA žENSK NA SLOVENSKEM (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Marta Verginella  3,303 
15.  Z5-2024  Skupinska in organizirana kriminaliteta kot izziv za slovensko in evropsko materialno kazensko pravo (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2011  PhD Matjaž Ambrož  661 
16.  V5-0458  Slovensko pravosodje skozi številke: primerjalna analiza in predlogi sprememb (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Katarina Zajc  1,144 
17.  Z5-0140  The Reform of the Sales Contract and modern trends in European Contract Law  2/1/2008 - 1/30/2010  PhD Damjan Možina  426 
18.  J5-9259  The Rule of Law  1/1/2007 - 12/31/2009  PhD Leopold-Marijan Pavčnik  3,874 
19.  L5-9193  Legal Regulation And Practice Of The Legislative Referendum In The Republic Of Slovenia  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Franc Grad  1,505 
20.  M5-0185  Analiza potreb po poznavanju mednarodnega prava o oboroženih spopadih in mednarodnega humanitarnega prava ter izdelava strokovnega dela za potrebe Slovenske vojske (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2008  PhD Danilo Tuerk  2,201 
21.  V5-0275  Konkurenčnost Slovenije 2006-2013, Analiza dvodomnosti v Sloveniji in njene perspektive (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Franc Grad  852 
22.  L6-7011  Slovenska pravna terminologija in izdelava razlagalnega in normativnega slovarja pravnega izrazja (Slovene)  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Metka Furlan  3,058 
23.  V5-0997  Analiza vzrokov odškodninskih zahtevkov pri uporabi policijskih prisilnih sredstev in ukrepi za njihovo odpravo (Slovene)  1/1/2005 - 2/28/2007  PhD Adriana Rejc Buhovac  3,232 
24.  V5-0925  Konkurenčna politika Republike Slovenije (Slovene)  9/1/2004 - 8/31/2006  PhD Peter Grilc  1,357 
25.  V6-0120  Širitev EU in interes stalnih prebivalcev Slovenije za ohranitev slovenske identitete (Slovene)  9/1/2004 - 2/28/2006  PhD Franjo Štiblar  933 
26.  J5-5214  Law and Democracy  1/1/2003 - 12/31/2005  PhD Miro Cerar  3,328 
27.  V5-0818  Primerjalna in pravna analiza reforme javnih zavodov kot statusne oblike izvajanja negospodarskih javnih služb (Slovene)  10/1/2003 - 9/30/2005  PhD Gorazd Trpin  1,130 
28.  Z5-3135  Marital Property Regimes  2/1/2004 - 6/30/2005  PhD Viktorija Žnidaršič Skubic  1,186 
29.  V5-0640  Primerjalnopravna analiza posebnih organizacijskih oblik v vzgoji in izobraževanju za otroke z motnjo v duševnem razvoju (Slovene)  10/1/2002 - 9/30/2004  PhD Barbara Novak  1,297 
30.  J5-3142  Codification of Civil Law  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Barbara Novak  7,197 
31.  L5-3276  Corporate Governance and Efficiency of Slovenian Economy (Economic and Legal Analysis)  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Franjo Štiblar  2,054 
32.  L5-3471  Legal institutions of the civil service system  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Rajko Pirnat  1,654 
33.  J5-3262  Petty crime in criminal law theory and jurisprudence  7/1/2001 - 6/30/2003  PhD Damjan Korošec  1,174 
34.  L5-2189  Davčni status pravnih oseb 'De lege lata - de lege ferenda' (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Peter Grilc  2,001 
35.  V5-0271  Analiza in priprava osnov za mednarodno pogodbo o pristopu RS k EU (Slovene)  11/1/1999 - 1/30/2002  PhD Peter Grilc  1,531 
36.  V5-0272  Konceptualni razvoj državljanjstva v pravni ureditvi RS po letu 1991 (Slovene)  11/1/1999 - 11/30/2001  PhD Janez Kranjc  768 
37.  V5-0275  Mirno reševanje mejne problematike z Republiko Hrvaško (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Miha Pogačnik  690 
38.  V5-0273  Volilna zakonodaja na področju volitev v Evropski parlament (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Franc Grad  968 
39.  V5-0274  Zakonske podlage za statusno ureditev oseb javnega prava (Slovene)  11/1/1999 - 10/31/2001  PhD Rajko Pirnat  1,257 
40.  V5-0270  Primerjalno-pravna analiza postopkov posredovanja (mediacije), pomiritve (koncilacije), zgodnje nevtralne obravnave (ENE) kot oblik alt (Slovene)  11/1/1999 - 4/30/2000  PhD Polonca Končar  2,575 
41.  V5-0192  Statusnopravni problemi pravnih oseb na področju javnega prava (Slovene)  10/1/1998 - 6/30/1999  PhD Rajko Pirnat  6,157 
42.  V5-0193  Perspektive alternativnega reševanja civilnopravnih delovnih sporov kot načina razbremenjevanja sodišč v RS (Slovene)  10/1/1998 - 2/28/1999  PhD Polonca Končar  4,116 
ARIS research and infrastructure programmes (4) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0217  Incorporation of the EU Legal Terminology into the Slovenian Legal System  1/1/2018 - 12/31/2023  PhD Grega Strban  9,785 
2.  P5-0217  Incorporation of the EU Legal Terminology into the Slovenian Legal System  1/1/2014 - 12/31/2017  PhD Grega Strban  10,556 
3.  P5-0217  Incorporating the EU legal terminology into the Slovenian legal system  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Janez Kranjc  8,577 
4.  P5-0217  Incorporating the EU legal terminology into the Slovenian legal system  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Janez Kranjc  10,272 
Views history
Favourite