Loading...
PhD Tomaž Turk

PhD Tomaž Turk
no.: 13147 source: ARIS

researcher – active in research organisation
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 
5.02.02  Social sciences  Economics  Business sciences 
Keywords
Information systems, information technology, informatic, computer science, simulation
Points
208.4
A''
0
A'
0
A1/2
92.5
CI10
243
CImax
45
h10
9
A1
0.62
A3
0
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 23, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 16  202  192  12 
Scopus 25  337  321  12.84 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. A. Economics  Business informatics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1992 
Master's degree    Mathematics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1995 
Doctor's degree  Ph. D.   Information and management science  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 2001 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (120%, RD:20%)  University of Ljubljana, School of Economics and Business (SEB)  Research Centre of the Faculty of Economics  8/1/1992  Associate professor  Researcher  Full professor 
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J5-7287  Big Data Analytics: From Insights to Business Process Agility   2016 - 2018  PhD Aleš Popovič  4,514 
2. J5-7447  Public spending and fiscal multipliers under various economic policy mixes: A quarterly macroeconometric approach   2016 - 2017  PhD Miroslav Verbič  3,560 
3. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL   2013 - 2014  PhD Boris Majcen  2,669 
4. J5-4012  Supply Chain Management and IT support   2011 - 2014  PhD Peter Trkman  2,827 
5. V5-1034  Študija vpliva informatizacije na učinkovitost pravosodnega sistema (Slovene)   2010 - 2012  PhD Mirko Gradišar  4,025 
6. J5-2105  Vpliv procesne usmerjenosti ter prenove in informatizacije poslovnih procesov na uspešnost poslovanja organizacij (Slovene)   2009 - 2012  PhD Andrej Kovačič  2,997 
7. V5-1091  Evidentiranje pravnih režimov v Sloveniji (Slovene)   2010 - 2011  PhD Miha Juhart  1,937 
8. V2-0211  Tehnično-ekonomski modeli razvoja širokopasovnih komunikacij in njihova uporaba na ruralnih področjih Slovenije (Slovene)   2007 - 2008  PhD Borka Džonova Jerman B.  1,492 
9. J2-6701  Advanced Methodologies and Techniques for the Delivery and Administration of Location independent Optimised personal Services   2004 - 2005  PhD Borka Džonova Jerman B.  2,407 
10. L2-4098  Zagotovitev kakovosti storitev v omrežjih naslednje generacije (Slovene)   2002 - 2005  PhD Borka Džonova Jerman B.  1,254 
11. V2-0499  Informacijske infrastrukture tehnologije in spremembe v družbeni organizaciji ob uvedbi liberaliziranega trga telekomunikacijskih stori (Slovene)   2002 - 2004  PhD Borka Džonova Jerman B.  1,352 
12. V5-0787  Uvajanje aktivnih storitev (Slovene)   2004  PhD Tomaž Klobučar  1,273 
13. J5-7789  Ekonomski izzivi Slovenije: rast, Evropa, konkurenčnost, podjetništvo, informatizacija (Slovene)   1999 - 2001  PhD Aleš Vahčič  19,311 
14. L5-1347  Prenova poslovanja slovenskih podjetij (Slovene)   1999 - 2001  PhD Janez Grad  4,443 
15. J5-8964  Risk Theory and management games in Inventory and Asset Management   1998 - 2000  PhD Ludvik Bogataj  1,464 
16. V5-0214  Informacijska infrastruktura-sredstvo za doseganje večje dodane vrednosti (Slovene)   2000  PhD Borka Džonova Jerman B.  1,001 
17. V5-6927  Razvoj podatkovnih osnov za makroekonomsko analizo in ekonomsko modeliranje (Slovene)   1998 - 1999  PhD Ivo Lavrač  3,745 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
International projects
no. Code Title Period Head No. of publications
1. COST-298  Participation in the Broadband Society   1/23/2006 - 1/22/2010  Tomaž Turk   
Views history
Favourite