Loading...
Olga Kardoš

Olga Kardoš
no.: 17554 source: ARRS

expert or technical associate – active in research organisation
Bibliography Representative bibliographic units | Personal| COBISS+
source: COBISS
source: SICRIS
Data for ARRS tenders ( 28.02.2023 – Project tender, archive )
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARRS
Type of employment Research org. Research group
Full time employment (100%, RD:100%)  Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  Jovan Hadži Institute of Biology 
Research projects Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J1-2063  Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov (Slovene)   2009  PhD Matjaž Kuntner  840 
2. L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites   2005 - 2008  PhD Igor Dakskobler  3,830 
3. L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance   2004 - 2007  PhD Igor Dakskobler  5,647 
4. T1-0077  Flora, fauna and vegetation of the Mura river and its surroundings   1998 - 2003  PhD Andraž Čarni  2,879 
5. L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)   2000 - 2002  PhD Alojzij Marinček  4,337 
6. T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)   2000 - 2002  PhD Rajko Slapnik  2,695 
7. J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij (Slovene)   2000 - 2001  PhD Andraž Čarni  2,988 
8. J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)   1996 - 2001  PhD Anton Brancelj  7,339 
9. J3-8935  Reproductive behaviour of slovenians   1998 - 2000    569 
10. L1-8694  The management of road slopes and road surroundings on the basis of ecology and biology   1998 - 1999  PhD Andraž Čarni  867 
11. T1-6483  The insect fauna inventarisation (Coleoptera, Lepidoptera) in Alpine region of Slovenia   1998 - 1999  PhD Božidar Drovenik  165 
12. L4-7355  Alternativno koriščenje za slovenijo perspektivnih zdravilnih in aromatičnih rastlin in njihovo vrednotenje (Slovene)   1996 - 1998  PhD Dea Baričevič  1,638 
13. J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji (Slovene)   1996 - 1998  PhD Mitja Zupančič  1,296 
ARRS research and infrastructure programmes Legend
source: ARRS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   2018 - 2023  PhD Simona Kralj Fišer  2,748 
2. I0-0031    2016  PhD Jerneja Fridl  22,217 
3. P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation   2013 - 2016  PhD Matjaž Kuntner  2,851 
4. I0-0031  Naravna in kulturna dediščina (Slovene)   2011 - 2012  PhD Jerneja Fridl  12,566 
5. P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions   2004 - 2008  PhD Andraž Čarni  3,493 
6. P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas   2001 - 2003  PhD Andraž Čarni  5,521 
We were not given permission by the researcher to publish data.
Views history
Favourite