Loading...
Groups source: ARIS

Jovan Hadži Institute of Biology

Research activity

Code Science Field Subfield
1.03.01  Natural sciences and mathematics  Biology  Zoology and zoophysiology 
1.03.02  Natural sciences and mathematics  Biology  Botany 
1.03.03  Natural sciences and mathematics  Biology  Ecosystems 
Keywords
Floristics, taxonomy, ewdwnism, polimorphism, favna, zoocenoses, evolution, palinology, vegetation sciences, synsistematics, (sin)horology, flora, vegetation, paleovegetation, dinamics, ecology, biodiversity, bioevalution, natural heritage
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
5,914.42
A''
637.82
A'
1,915.88
A1/2
2,762.2
CI10
8,955
CImax
999
h10
43
A1
19.29
A3
2.34
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on June 21, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 355  9,972  8,502  23.95 
Scopus 390  11,463  9,822  25.18 
Researchers (16)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  56537  Sanja Behrič    Junior expert or technical associate 
2.  10194  PhD Andraž Čarni  Biology  Researcher 
3.  15157  PhD Tatjana Čelik  Biology  Researcher 
4.  32208  PhD Matjaž Gregorič  Biology  Researcher 
5.  55879  Aljaž Jakob  Biology  Researcher 
6.  17554  Olga Kardoš    Junior expert or technical associate 
7.  28436  PhD Simona Kralj Fišer  Biology  Researcher 
8.  19326  PhD Matjaž Kuntner  Biology  Researcher 
9.  38268  PhD Filip Küzmič  Biology  Researcher 
10.  32700  Tjaša Lokovšek    Junior expert or technical associate 
11.  57182  Tim Prezelj  Biology  Researcher 
12.  17345  Iztok Sajko    Junior expert or technical associate 
13.  17094  PhD Urban Šilc  Biology  Researcher 
14.  18810  Barbara Šuštar    Junior expert or technical associate 
15.  08056  PhD Branko Vreš  Biology  Researcher 
16.  59160  Luka Žarković  Biology  Researcher 
Research projects (52) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J1-1703  Towards working protocols for the use of eDNA from spider webs  7/1/2019 - 6/30/2023  PhD Matjaž Gregorič 
2.  J1-9163  Evolutionary dead ends: The perils of extreme phenotypes  7/1/2018 - 6/30/2022  PhD Matjaž Kuntner 
3.  V4-1814  Analytical support for higher efficiency and targeting of agri-environmental policy towards environment and nature in Slovenia  11/1/2018 - 10/31/2020  PhD Andrej Udovč 
4.  N1-0069  Fluctuating selection behind phenotypic polymorphism: an empirical approach using subterranean and surface crustaceans as model  11/1/2017 - 10/31/2020  PhD Cene Fišer 
5.  J1-8142  Vibrational communication networks: from insects to plants  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Meta Virant Doberlet 
6.  V4-1619  Farming on species-rich grasslands  10/1/2016 - 9/30/2019  PhD Jože Verbič 
7.  Z1-8143  Spider webs as a source of environmental DNA  5/1/2017 - 4/30/2019  PhD Matjaž Gregorič 
8.  J1-6729  Integrative research of sexual dimorphism evolution  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Matjaž Kuntner 
9.  V4-1430  The design of monitoring of the conservation status of minor Natura 2000 forest habitat types in Slovenia  7/1/2014 - 3/31/2017  PhD Urban Šilc 
10.  V4-1431  Planning and silvicultural intervention in situations of the presence of alien invasive tree species  7/1/2014 - 9/30/2016  PhD Andraž Čarni 
11.  L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Jurij Diaci 
12.  V4-1143  Indicators of conservation status and measures for sustaining favorable conservation statuses of species and habitat types in the Natura 2000 forestlands  10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Marko Kovač 
13.  V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes  10/1/2011 - 3/31/2014  PhD Lado Kutnar 
14.  V4-1142  Improving the network of forest reserves in Slovenia: naturalness assessment, possibilities of enlargement, management, research, and knowledge transfer.  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Thomas Andrew Nagel 
15.  V4-1123  Research of forest site productivity in Slovenia  10/1/2011 - 9/30/2013  PhD Andrej Bončina 
16.  Z1-4194  BEHAVIORAL MECHANISMS UNDERLYING SPECIES INVASIVENESS  7/1/2011 - 6/30/2013  PhD Simona Kralj Fišer 
17.  V4-1070  Izboljšanje informacijske učinkovitosti gozdnogospodarskega načrtovanja in gozdarskega informacijskega sistema (Slovene)  1/1/2010 - 9/30/2012  PhD Marko Kovač 
18.  J1-2063  Filogenetska sistematika družine Zygiellidae in pomen za raziskave evolucije pajkov (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Matjaž Kuntner 
19.  V4-0542  Naravni sestoji macesna v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 9/30/2010  PhD Igor Dakskobler 
20.  V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)  9/1/2008 - 8/31/2010  PhD Primož Simončič 
21.  L1-9737  Impact of Past Landscape management on Current Forest Vegetation  7/1/2007 - 6/30/2010  PhD Andraž Čarni 
22.  Z1-9799  Inbreeding and evolutionary dead-ends: from population-level processes to macroevolutionary patterns  7/1/2007 - 6/30/2009  PhD Ingi Agnarsson 
23.  V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Gregor Božič 
24.  V4-0353  Razvoj sistema monitoringov genetske pestrosti v naravnih in ogroženih habitatih (Slovene)  10/1/2006 - 9/30/2008  PhD Nike Krajnc 
25.  L1-7078  Biodiversity of Posočje and nature conservation applications for Natura 2000 sites  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Igor Dakskobler 
26.  L7-7600  Development of relational database information system on natural national heredity  9/1/2005 - 8/31/2008  PhD Dea Baričevič 
27.  V1-0295  Razvoj medmrežne različice sistema beleženja in kartiranja gliv Slovenije: Boletus informaticus.NET (Slovene)  10/1/2006 - 5/31/2008  PhD Dušan Jurc 
28.  M1-0157  Določitev vpliva vojaškega poligona Krivolak na okolje z namenom njegove ekološke sanacije (Slovene)  6/1/2006 - 11/30/2007  PhD Boštjan Pokorny 
29.  Z1-7082  Nephilid spider phylogeny as a test for antagonistic coevolution of sexes  9/1/2005 - 8/31/2007  PhD Igor Dakskobler 
30.  L1-6587  Kras - region biodiversity, successional stages and conservation significance  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Igor Dakskobler 
31.  L1-6517  Succession line of the birch forests in southeastern Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Andraž Čarni 
32.  V4-0983  Ekološke razmere kot osnova za gospodarjenje z gozdovi (Slovene)  9/1/2004 - 11/30/2006  PhD Andraž Čarni 
33.  V1-0799  Primerjava biocenoz pragozdov z biocenozami gospodarskih gozdov kot pokazatelj antropogenih vplivov na okolje (Slovene)  1/1/2003 - 2/28/2005  PhD Andraž Čarni 
34.  V4-0415  Razvoj kmetijstva ob ohranjanju biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju (Slovene)  10/1/2000 - 9/30/2003  PhD Ivan - Janez Hacin 
35.  V4-0442  Vegetacija gozdnih zdrub Slovenije 1:50000 (Slovene)  1/1/2002 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni 
36.  T1-0077  Flora, fauna and vegetation of the Mura river and its surroundings  7/1/1998 - 6/30/2003  PhD Andraž Čarni 
37.  L1-2437  Biocenotska zgradba pragozdov v Sloveniji in vegetacijska karta 1:50000 (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Alojzij Marinček 
38.  T1-2021  Flora, favna in vegetacija regijskega parka Škocjanske jame (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Rajko Slapnik 
39.  L4-1600  Spruce (Picea abies /L./ Karsten in Slovenia - II.  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Mitja Zupančič 
40.  T1-1014  The Monograph of the Alps  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Mitja Zupančič 
41.  L4-0529  Forest fires in Slovenia  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Maja Jurc 
42.  J1-7419  Floristične, vegetacijske in favnistične raziskave Slovenije in sosednjih območij (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Andraž Čarni 
43.  J1-7414  Slovenska alpska jezera: paleoekologija in ekologija (slo-al: pe) - procesi eutrofizacije v visokogorskih jezerih (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Anton Brancelj 
44.  V4-0172  Ohranjanje in primerno povečevanje biotske pestrosti v slovenskih (Slovene)  9/1/1998 - 12/31/2000  MSc Franc Ferlin 
45.  J4-8565  Biotic diversity of fungal endophytes in biochemically defined spruces, their ecophysiological characteristics and antagonistic activity against pests  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Maja Jurc 
46.  J1-8699  Flora and Vegetation of the Soca Valley  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Igor Dakskobler 
47.  J1-8702  Taxonomic and ecological research work of the underground snails and beetles in the alpine area of Slovenia  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Rajko Slapnik 
48.  J4-8581  The influence of root symbionts and pathogens on different provenances of spruce  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Hojka Kraigher 
49.  L1-8694  The management of road slopes and road surroundings on the basis of ecology and biology  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Andraž Čarni 
50.  T1-6483  The insect fauna inventarisation (Coleoptera, Lepidoptera) in Alpine region of Slovenia  7/1/1994 - 6/30/1999  PhD Božidar Drovenik 
51.  L4-7355  Alternativno koriščenje za slovenijo perspektivnih zdravilnih in aromatičnih rastlin in njihovo vrednotenje (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Dea Baričevič 
52.  J4-7439  Smreka (Picea abies /l./ karsten) v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Mitja Zupančič 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation  1/1/2018 - 12/31/2027  PhD Simona Kralj Fišer 
2.  P1-0236  Biodiversity: patterns, processes, predictions and conservation  1/1/2013 - 12/31/2017  PhD Matjaž Kuntner 
3.  P1-0236  Biodiverziteta: vzorci, procesi, predikcije in ohranjanje (Slovene)  1/1/2009 - 12/31/2012  PhD Matjaž Kuntner 
4.  P1-0236  Fauna, flora and vegetation of Slovenia and neighouring regions  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Andraž Čarni 
5.  P0-0525-0618  Flora, fauna and vegetation of Slovenia and the neibouring areas  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Andraž Čarni 
Views history
Favourite