Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Podzemne vode in geokemija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
1.06.00  Naravoslovje  Geologija   

Koda Veda Področje
P470  Naravoslovno-matematične vede  Hidrogeologija, inženirska geografija in inženirska geologija 

Koda Veda Področje
1.05  Naravoslovne vede  Zemlja in okolje 
Ključne besede
podzemne, termalne, mineralne vode, geotermični modeli, hidrogeokemija, geokemija, tla, litologija, elementi, geokemično ozadje, geokemično kartiranje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
6.220,59
A''
1.167,72
A'
2.195,87
A1/2
2.848,25
CI10
5.191
CImax
188
h10
35
A1
20,74
A3
24,31
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 22. februar 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  305  6.181  4.837  15,86 
Scopus  387  7.449  5.735  14,82 
Raziskovalci (34)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  51988  dr. Simona Adrinek  Geologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  154 
2.  33305  dr. Špela Bavec  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  84 
3.  56294  Nejc Bizjak    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
4.  17253  Zmago Bole    Tehnični sodelavec  2020 - 2024  202 
5.  58253  Karlo Borko  Naravoslovje  Mladi raziskovalec  2023 - 2024 
6.  14134  dr. Mihael Brenčič  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  1.671 
7.  30456  Ana Burger  Geologija  Tehnični sodelavec  2020 - 2024  112 
8.  32051  dr. Sonja Cerar  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  230 
9.  56634  Elvira Colmenarejo Calero  Geologija  Mladi raziskovalec  2022 - 2024 
10.  37528  dr. Teja Čeru  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  68 
11.  51585  Matej Draksler    Tehnični sodelavec  2020 - 2024  18 
12.  38185  dr. Martin Gaberšek  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  64 
13.  10667  dr. Mateja Gosar  Geologija  Vodja  2020 - 2024  425 
14.  34379  dr. Kristina Ivančič  Geologija  Raziskovalec  2020  65 
15.  10889  dr. Brigita Jamnik  Vodarstvo  Raziskovalec  2020 - 2024  316 
16.  19280  dr. Mitja Janža  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  430 
17.  50321  Katja Koren  Geologija  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  263 
18.  35387  dr. Anja Koroša  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  122 
19.  22352  dr. Jure Krivic  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  244 
20.  17541  mag. Andrej Lapanje  Geologija  Tehnični sodelavec  2020 - 2024  731 
21.  01259  dr. Nina Mali  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  434 
22.  17245  Tomislav Matoz    Tehnični sodelavec  2020 - 2021 
23.  17247  Miroslav Medić    Tehnični sodelavec  2020 - 2024  78 
24.  50350  Marko Mehle    Tehnični sodelavec  2020 - 2024  25 
25.  53563  Valentina Pezdir  Geologija  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  29 
26.  28455  dr. Nina Rman  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  912 
27.  50351  dr. Luka Serianz  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  309 
28.  55821  Janja Svetina  Geologija  Mladi raziskovalec  2021 - 2024  77 
29.  11339  dr. Robert Šajn  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2024  497 
30.  37004  Dejan Šram  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2021  171 
31.  27508  dr. Janez Turk  Gradbeništvo  Raziskovalec  2022 - 2024  214 
32.  56820  Jan Udovč    Tehnični sodelavec  2022 - 2024 
33.  04862  dr. Janko Urbanc  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2023  460 
34.  33141  dr. Marjana Zajc  Geologija  Raziskovalec  2020 - 2021  88 
Organizacije (2)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0215  Geološki zavod Slovenije  Ljubljana  5051410000  11.012 
2.  6484  JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.  Ljubljana  5046688  871 
Povzetek
V programu »Podzemne vode in geokemija« so združene različne veje geologije s ciljem poglobljenega razumevanja geoloških pojavov ter njihovega vpliva na posledice človekove dejavnosti v okolju. Geološko okolje in procesi, ki nastopajo v njem so zelo kompleksni in obsežni. Zaradi tega njihovo razumevanje in preučevanje terja sinergetsko delovanje strokovnjakov različnih geoloških vej, združenih v enem programu. Osnovni cilj programa je analizirati in spoznavati naravno geološko stanje okolja in vplive antropogenih dejavnosti v odvisnosti od geoloških naravnih danosti. Delujemo torej na področju hidrogeologije in geokemije potencialno škodljivih snovi (ang. potentially harmful elements - PHE), ki je pomembno in hitro razvijajoče se področje povsod po svetu. Namen raziskovalnega programa je preučiti vire, transportne poti ter usodo potencialno škodljivih snovi v neobremenjenih in onesnaženih okoljih. Posebej pomembno je razumevanje procesov, ki vplivajo na sproščanje, prenos in sprejem onesnaževal ter ustvarjanje povezave med prisotnostjo teh snovi v različnih okoljih in njihovo strupenostjo oz. škodljivostjo. Povezali bomo poznavanje geoloških razmer in razumevanje hidrogeoloških procesov glede na naravno variabilnost kakovosti podzemne vode s tveganjem prenosa antropogenih snovi v podzemno vodo. V zvezi s kakovostjo podzemne vode bo to vključevalo ovrednotenje prostorske spremenljivosti koncentracij kemijskih elementov v naravnih, termalnih in mineralnih vodah. Preučevali bomo prisotnost sodobnih organskih onesnaževal v podzemni vodi. V ta namen bomo razvijali nova orodja za izvajanje monitoringa. Predlog dela programske skupine predstavlja nadaljevanje uspešnega sodelovanja zainteresiranih institucij iz Slovenije, EU in držav Zahodnega Balkana. Nadaljnje delo vključuje več institucionalni pristop hidrogeoloških in geokemičnih raziskav geološkega okolja in drugotnih materialov (tal, prahov, sedimentov, trdnih delcev v snegu, bioloških materialov) z raznovrstnimi analitskimi metodami ter uporabo naprednih statističnih in matematičnih metod kot so: multipla polinomska regresija (MPR) in nevronske mreže – večslojni perceptron (ANN-MP) ter metod daljinske detekcije za napoved koncentracij PHE in njihovega transporta v realnem okolju. Izdelavo celovitih konceptualnih modelov vodonosnikov bomo podprli z analizami radioaktivnih ter stabilnih izotopov v podzemni vodi. Pri delu bomo še najprej uporabljali geofizikalne metode kot so georadar in različne karotažne meritve v vrtinah.
Pomen za razvoj znanosti
S programom nadaljujemo s študijem naravnih in antropogenih procesov v okolju s poudarkom na procesih, ki se dogajajo v medijih kot posledica interakcij tla-kamnina-voda-onesnaževalo-zrak in faktorjih, ki na njih vplivajo. Raziskave bodo prispevale k temeljnemu znanju poznavanja geološkega okolja, obenem pa bomo reševali metodološke probleme raziskav in praktičnega dela na področju varovanja okolja. Z raziskavami bomo pridobili pomembna znanstvena spoznanja na področju hidrogeologije in geokemije, ki bodo pomembna za raziskovalce tako v Sloveniji kot v svetu.   Z rezultati predlaganega programa bomo odgovorili na mnoga nerešena vprašanja o regionalnih geokemičnih in hidrogeoloških značilnostih Slovenije. S postavitvijo novih konceptualnih modelov vodonosnih sistemov bomo postavili temelje za izvedbo raziskav po najnovejših metodologijah. Posebno pozornost bomo posvetili razširitvi in izpopolnitvi matematičnega geotermičnega modela regionalnega toka podzemne vode v SV Sloveniji. Pri tem bomo uporabili najsodobnejše merilne tehnike in modele za proučevanje prenosa termičnega toka. Z raziskavami bomo prispevali k novim znanstvenim spoznanjem o geokemičnih procesih tako v tleh in sedimentih kot tudi v podzemni vodi. Rezultati programa bodo pomembni za dopolnitev poznavanja kompleksnosti kemične sestave drugotnih materialov ter za določitev njihove kemične soodvisnosti. Poznavanje odnosov med parametri zaledja vodnih virov in hidrokemijsko sestavo podzemnih vod je kljub velikemu napredku v zadnjih desetletjih še vedno dokaj pomanjkljivo, posebej za določene kemijske spojine in izotope, ki se manj uporabljajo v redni hidrogeološki praksi. Produkt analize sistematičnih hidrogeokemijskih raziskav bo hidrokemijska karta Slovenije, ki bo velikega pomena za nadaljnje hidrogeološke raziskave v Sloveniji, metodološki pristop pa bo po inovativnosti odmeval tudi v svetu. Pričakujemo velik napredek pri poznavanju zakonitosti procesov transporta in razgradnje različnih onesnaževal v okolju. Z raziskavami bomo pridobili pomembne podatke o vsebnostih potencialno škodljivih snovi (PHE) in vsebnosti drugih snovi antropogenega izvora v okolju, še posebno v podzemni vodi. Ti podatki so temelj za študij transportnih procesov in za oceno obremenjenosti vodonosnikov. Rezultati bodo pripomogli k boljšemu razumevanju vloge nezasičene cone in fizikalno-kemijskih procesov v njej pri transportu onesnaževal. Z raziskavami bomo izpopolnili metodologijo za postavitev hidrogeoloških konceptualnih modelov v tistem delu, ki se navezuje na opis lastnosti gibanja onesnaževal v vodonosniku, s tem pa bomo prispevali k razlagi vplivov le-teh na okolje. Pričakujemo nova znanstvena spoznanja o povezavah med možnimi viri onesnaženja, dinamiko vode, rabe prostora in pojavnostjo spojin antropogenega izvora v podzemni vodi. Rezultati programske skupine izkazujejo visoko stopnjo znanstvene relevantnosti, saj smo z raziskavami poskušali odgovoriti na ključna vprašanja s področja dinamike in kakovosti podzemnih vod, na katere še ne poznamo odgovora. Z raziskavami se programska skupina vključuje v svetovne trende s tega področja. Narejen je bil izreden napredek k razumevanju nastanka, izvora in dinamike termalnih in mineralnih voda ter mofet. Na mofetah smo z uporabo georadarja prepoznali cone koncentriranega iztoka hladnega plina, z žlahtnimi plini pa določili njihov izvor in procese razplinjanja. Raziskave s področja geotermije so prispevale k boljši razlagi mehanizmov toka vode in toplote med regionalnimi in čezmejnimi geotermalnimi vodonosniki celotne vzhodne Slovenije in pospešenemu razvoju metodologij za oceno vodne bilance in določitev obnovljivih količin termalne vode. Uvedli smo nove metode (žlahtni plini, izotopi stroncija in bora) za določevanje temperature paleoinfiltrirane vode, natančnejšo datacijo voda in opredelitev njenega izvora. Velik dosežek je izdelava novega 3D litostratigrafskega modela SV Slovenije z razlago procesov, ki so vplivali na kinematiko šir
Pomen za razvoj Slovenije
S programom »Podzemne vode in geokemija« pomembno prispevamo k uresničevanju enega glavnih strateških ciljev Slovenije, to je izboljšanje kakovosti življenja ter zdravja. Podzemne vode so v Sloveniji skoraj edini vir zdrave pitne vode, pomembna tehnološka surovina in temelj številnih turističnih dejavnosti (npr. terme, zdravilišča). Tudi tla so bistvenega pomena za človekov obstoj, ker so nenadomestljiv vir hranilnih snovi in vode, življenjski prostor mnogih organizmov in nosilec življenja na zemeljski površini. Vse države članice EU se soočajo s pojavom obširnih in skrb vzbujajočih degradacijskih procesov, ki vplivajo na kakovost vseh obravnavanih komponent okolja. Predlagani program bo imel dolgoročne učinke za družbo v obliki boljšega varovanja tal in podzemne vode kot naravnega vira. Rezultati raziskav bodo pomembni za državo kot skrbnika vodnih virov in za druge porabnike pitne, termalne, mineralne in izvirske vode. Rezultati bodo pripomogli k dolgoročnemu ekonomskemu in investicijskemu razvoju podjetij. Delovanje programske skupine je pomembno za družbeno-ekonomski in kulturni razvoj Slovenije ker učinkuje na: ohranjanje in varovanje tal ter vodnih virov kot dela naravne dediščine in pripravo smernic za varovanje okolja, oceno stanja kakovosti in razpoložljivosti virov pitne vode, pripravo zakonodaje in strokovnih podlag na področju varovanja virov pitne vode, monitoringa podzemne vode in tal, odvajanja padavinskih voda, itd., optimizacijo ukrepov za učinkovit vodni režim s stališča protipoplavne varnosti, oskrbe s pitno vodo, izkoriščanja energetskega potenciala in zaščite okolja, izdelavo programov ukrepov varstva okolja ter usmeritve na področju kmetijstva in rabe prostora, smernice za sonaravno izkoriščanje vodonosnih sistemov s termalno, mineralno ali pitno vodo ter za izvajanje monitoringov, celovito in dolgoročno oskrbo s pitno vodo, prispeva h kreiranju evropske politike na področju pitne vode, vodooskrbe in varstva okolja, osnove za posege v prostor (npr. podzemne gradnje, gradnja avtocest, železnic, projektiranje odlagališč …), razvoj merilne opreme tako, da proizvajalcem svetujemo izboljšave izdelkov. V programsko skupino vključujemo tudi študente, katerih magistrske in doktorske naloge se vsebinsko vključujejo v vsebine našega raziskovalnega programa. Nekateri diplomanti se po uspešnem zaključku študija vključujejo v programsko skupino kot mladi raziskovalci in po opravljenem doktoratu kot raziskovalci. Starejši raziskovalci pa sodelujejo pri vzgoji kadrov v vlogi predavateljev in mentorjev. Pomembno je tudi sodelovanje raziskovalcev programske skupine v pedagoškem procesu na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in popularizacija našega znanstveno-raziskovalnega dela s prispevki v poljudno-znanstvenih medijih ter sodelovanje s šolami. Med pomembno dejavnostjo članov programske skupine velja omeniti intenzivno sodelovanje članov v uredniških odborih znanstvenih in strokovnih revij.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno