Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Civilno gospodarsko pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S110  Družboslovje  Pravo 

Koda Veda Področje
5.05  Družbene vede  Pravo 
Ključne besede
Civilno pravo, gospodarsko pravo, čezmejna izvršba, medicina in pravo, digitalizacija gospodarstva, energetsko pravo, državne pomoči, korporacijsko pravo, javna naročila, gospodarsko pogodbeno pravo, delovno pravo.
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Upoš. tč.
13.754,9
A''
651,28
A'
4.355,76
A1/2
7.542,41
CI10
246
CImax
93
h10
6
A1
45,03
A3
5,26
Podatki za zadnjih 5 let (citati za zadnjih 10 let) na dan 21. maj 2024; A3 za obdobje 2018-2022
Podatki za razpise ARIS ( 04.04.2019 - Programski razpis , arhiv )
Baza Povezani zapisi Citati Čisti citati Povprečje čistih citatov
WoS  61  173  167  2,74 
Scopus  63  235  229  3,63 
Raziskovalci (26)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  50396  Denis Baghrizabehi  Pravo  Raziskovalec  2022 - 2024  46 
2.  36801  dr. Katja Drnovšek  Pravo  Raziskovalec  2022 - 2024  74 
3.  22665  dr. Aleš Ferčič  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  340 
4.  28423  Maja Habjanič  Pravo  Tehnični sodelavec  2020 - 2024  22 
5.  24426  dr. Janja Hojnik  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  1.056 
6.  14704  dr. Borut Holcman  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  349 
7.  29284  dr. Tjaša Ivanc  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  249 
8.  19069  dr. Tomaž Keresteš  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  276 
9.  11315  Jasmina Klojčnik  Ekonomija  Tehnični sodelavec  2022 - 2024  58 
10.  14579  dr. Marijan Kocbek  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  1.097 
11.  15692  dr. Suzana Kraljić  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  840 
12.  12625  dr. Vesna Kranjc  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  541 
13.  53936  Urška Kukovec    Tehnični sodelavec  2022 - 2024  12 
14.  53416  dr. Cocou Marius Mensah  Pravo  Raziskovalec  2021  53 
15.  54756  Aljoša Polajžar  Pravo  Mladi raziskovalec  2020 - 2024  114 
16.  14930  dr. Saša Prelič  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  556 
17.  20060  dr. Martina Repas  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  285 
18.  13039  dr. Vesna Rijavec  Pravo  Vodja  2020 - 2024  763 
19.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  236 
20.  26034  dr. Darja Senčur Peček  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  533 
21.  50395  dr. Miha Šepec  Pravo  Raziskovalec  2022 - 2024  346 
22.  27584  Darja Šerdoner    Tehnični sodelavec  2020 - 2024 
23.  57329  Živa Šuta  Pravo  Mladi raziskovalec  2023 - 2024  26 
24.  18739  dr. Matjaž Tratnik  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  736 
25.  15691  dr. Renato Vrenčur  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  792 
26.  50634  Kristjan Zahrastnik  Pravo  Raziskovalec  2020 - 2024  26 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  11.346 
Povzetek
Namen raziskovanja programske skupine strmi k ustvarjanju izvirnih a kljub temu pravno pomembnih prispevkov, ki bodo skušali zagotoviti pravičnejše ter tudi učinkovitejše civilno in gospodarsko pravo. Skladno z omenjenim bodo raziskovana številna področja, katerih smoter bo zagotoviti stimulativno gospodarsko okolje ter upoštevati pravice posameznikov, ki so deležni pravnega varstva. Zastavljen program dela in zastavljeni cilji obsegajo številna pravna področja, katere je programska skupina identificirala kot pomemben gradnik pravičnosti in učinkovitosti prava. Predmet raziskave bodo izbrane aktualne teme na področjih civilnega prava. Na področju evropskega civilnega procesnega prava bo raziskovanje osredotočeno na proučevanje izvršilnih naslovov v čezmejni izvršbi znotraj EU. Raziskovanje na civilnem področju bo obsegalo tudi stvarno pravo (predvsem zavarovanje terjatev), novosti, ki jih je prinesel novi Družinski zakonik (DZ) in pravo intelektualne lastnine, s poudarkom na pravu znamk. Poseben sklop raziskovanja predstavlja interdisciplinarno področje, v katerem se prepletata pravo in medicina. Zaradi novega energetski sveženj, ki se pripravlja na ravni EU, se izpostavlja pomembnost raziskav na področju energetskega prava ter prava varstva okolja v kombinaciji z digitalizacijo in varstvom podatkov ter zasebnosti. Težišče raziskovanj tudi obsega področje tržne konkurence, in sicer znotraj njega bo poudarek na izvajanju pravil EU o državnih pomočeh. V okviru tako imenovane digitalizacije gospodarstva bo programska skupina sistematično preučevala pravne izzive, kot je vpliv Interneta in Internet stvari na obstoječe poslovne modele, koncept proizvodne v oblaku, sodelovalno gospodarstvo ter tehnologijo 3D tiskanja. Proučevanje gospodarskega prava bo usmerjeno v analizo korporacijskopravnih institutov, harmonizacijo pravne podlage glede številnih direktiv EU in ustreznost sankcioniranja kršitev na področju gospodarskega – korporacijskega prava. Na področju javnih pogodb bodo raziskovanja usmerjena na dograditev sistema pravnega varstva zaradi kršitev pravil ob oddaji javnih naročil in uveljavljanju neveljavnosti pogodb o javnem naročanju. Na področju gospodarskega pogodbenega prava bo temelj raziskav osredotočen na novejše posle gospodarskih subjektov, ki niso izrecno zakonsko urejeni in na vprašanja o vplivu določenih tehnoloških dosežkov na obligacijske pravice in obveznosti. V okviru delovnega prava bodo predmet raziskovanja tako klasični instituti v pogojih digitalizacije in razmaha nestandardnih oblik dela, kot tudi vpliv nestandardnih oblik dela na delovnopravni in socialnopravni položaj delavcev. Izhajajoč iz raziskovalne usmeritve programske skupine, lahko trdimo, da se bo z raziskovalnimi rezultati in dogmatičnimi spoznanji pripomoglo k izboljšanju marsikaterih institutov in odpravi poglavitnih problemom na področju civilnega in gospodarskega prava.
Pomen za razvoj znanosti
Namen raziskovanja programske skupine ne strmi zgolj k ustvarjanju izvirnih prispevkov, temveč tudi k njihovi pravno relevantnosti, ki bo predstavljala nadvse pomemben gradnik pravičnosti in učinkovitosti civilnega ter gospodarskega prava. Izbrane aktualne teme, s področja civilnega in gospodarskega prava, posegajo na področja, ki so iz vidika pravne podhranjenosti identificirana kot problematična. Tako je bodisi zaradi razloga prihajajoče potrebe po harmonizaciji ali unifikaciji s strani EU, bodisi zaradi novih trendov, ki so posledica skokovitega razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije ter vztrajno prodirajo na področje pravo. Programska skupina se ne bo omejila zgolj na omenjena dejavnika, namen ima tudi proučiti področja, katera ne zagotavljajo zadostne oziroma sprejemljive pravne regulacije. Z analizo pravnih problemov, ki so povezani z izpostavljeno tematiko, namerava programska skupina doprinesti k izboljšanju prava, ki ureja izbrano področje. Predstavljene rešitve bodo tako imele vpliv na razvoj pravne znanosti, kjer bodo služile kot temelj za nadaljnji razvoj pravnih institutov, kot tudi temelj pravičnejše in učinkovitejše rabe prava v praksi. Predvsem na področju prava lahko izpostavimo tesno povezanost med pravom in prakso. S tem namenom ugotovitve na podlagi raziskav predstavljajo teoretično izhodišče, ki bo vplivalo na razlago in uporabo pravnih pravil v praksi, izboljšanje zakonodaje ter tudi na poenotenje sodne prakse. Na takšen način izboljšana pravna varnost bo mogoča zgolj skozi razvoj pravne znanosti, s čimer lahko razvoj pravne znanosti navsezadnje opredelimo tudi kot končni cilj raziskovanja programske skupine. Rezultati raziskav bodo na voljo zainteresirani javnosti tako v obliki domačih in mednarodnih prispevkov (članki, poglavja v publikacijah, lastne publikacije), kot v obliki konferenc, posvetov, seminarjev in okroglih miz, ki predstavljajo podlago za neposredno izmenjavo znanj, izkušenj in dobrih praks. S sodelovanjem na tovrstnih dogodkih bodo raziskovalci dobili neposreden vpogled v odzive javnosti, ki se bo udeležila tovrstnih dogodkov, prav tako pa objavljanje prispevkov in sodelovanje na različnih konferencah predstavlja obliko razširjanja in prenosa ugotovljenega znanja na nove uporabnike, s čimer se prispeva k razvoju prava kot znanosti. Usmeritev raziskovanja programske skupine ustreza težnji po odpravi poglavitnih problemov, ki so jih člani programske skupine identificirali na različnih področjih prava. Identificirani problemi bodo tako ključno pripomogli k učinkovitejši teoretični in praktični podlagi civilnega in gospodarskega prava. Skladno z omenjenim ima usmeritev raziskovanja velik potencial na razvoj prava kot znanosti, in to ne zgolj z doprinosom v domačo, temveč tudi v evropsko in svetovno zakladnico znanja.
Pomen za razvoj Slovenije
Programska skupina bo na podlagi izsledkov raziskav na izbranih področij civilnega in gospodarskega prava vplivala na družbenoekonomski in kulturni razvoj Republike Slovenije. Pravo že v okviru svoje naloge služi k urejanju družbenih odnosov. Udejstvovanje programske skupine na različnih izbranih področij prava, bo v kontekstu družbenih odnosov in posledično učinkovitejše pravne varnosti strmelo k družbenem razvoju. Predvsem velja to izpostaviti za novejša področja prava, ki so nastala kot neizogibnega posledica prepletanja prava in informacijsko-komunikacijske tehnologije ter zaradi hitrega razvoja niso ustrezno regulirana oziroma sploh niso regulirana. Hitro postopanje in ustrezna regulacija sta torej ključnega pomena, da je posamezno družbeno področje obdano s pravom, ki varuje vse vključene deležnike. Programska skupina bo tekom raziskovanja izbranih področij prava identificirala pravne probleme, ki spremljajo posamezno področje, jih bo analizirana ter predstavila pravne rešitve. Z identificiranjem pravnih rešitev bo strmela k zagotovitvi boljše pravne ureditve kot tudi k ustreznejšem razumevanju posameznih institutov. Raziskava omenjenih področij bo tako omogočila boljši vpogled v ustreznost njihove regulacije, ki je zaradi novosti in neraziskanosti pomanjkljivo urejena. Raziskovanje programske skupine bo tako pripomoglo k razvoju prava kot znanosti, kot tudi k večji pravni varnosti. Tekom raziskovanja področij prava, na katere intenzivno posega pravo EU in bo skladno s tem potekal postopek harmonizacije in unifikacije, se bodo izoblikovale predloge za implementacijo mehanizmov za zagotavljanje pravne varnosti. Nadalje se bodo proučile meje do koder je potrebno vzpostaviti enoten Evropski pravni prostor, slednje predvsem pride do izraza zaradi digitalizacije gospodarstva, v okviru katerega razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije predstavlja vodilno vlogo pri izboljševanju obstoječih poslovnih modelov. Člani programske skupine so se že v preteklosti aktivno analizirali področje varovanja kulturne dediščine. Ker programska skupina strmi k boljši ureditvi in varstvu kulturne dediščine, bo to področje tudi v nadaljevanju predmet raziskovanja. Namen tovrstnega raziskovanja bo usmerjen v zagotovitev boljše in ustreznejše pravne ureditve, ki zadeva kulturno dediščino Republike Slovenije. Člani programske skupine so vključeni v številne projekte, ki se oziroma se bodo izvajali v prihodnjem obdobju trajanja programske skupine. S tem ko je Univerza v Mariboru vodilni partner in koordinator raziskovalnih projektov, sofinanciranih s strani EU oziroma iz nacionalnih sredstev, in glede na to, da bodo raziskovalci programske skupine tako vodilni pri raziskavah in objavah, bo s tem promovirana Republika Slovenija in njena znanost. Izsledki raziskav programske skupine bodo neposredno uporabljivi za uporabnike (sodišča, odvetnike, gospodarske subjekte, ipd.) kot tudi za vsakega posameznika, ki se zanaša na pravno varstvo v različnih disciplinah civilnega in gospodarskega prava, s čimer bodo rezultati raziskav neposredno vplivali na razvoj družbe.
Zgodovina ogledov
Priljubljeno