Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Gospodarsko pravo

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.05.00  Družboslovje  Pravo   

Koda Veda Področje
S144  Družboslovje  Gospodarsko in trgovinsko pravo 
S114  Družboslovje  Primerjalno pravo 
Ključne besede
PRAVO GOSPODARSKIH SUBJEKTOV, VREDNOSTNI PAPIRJI, JAVNA NAROČILA, BILANČNO PRAVO, KAPITALSKA RAZMERJA, FINANČNO PRAVO, ZAVAROVALNO PRAVO, OBLIGACIJSKO PRAVO
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (10)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  04178  dr. Borut Bratina  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  816 
2.  00580  dr. Šime Ivanjko  Pravo  Vodja  2001 - 2003  1.765 
3.  16215  dr. Dušan Jovanovič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  347 
4.  14579  dr. Marijan Kocbek  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  1.097 
5.  12625  dr. Vesna Kranjc  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  541 
6.  14930  dr. Saša Prelič  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  556 
7.  15376  dr. Andreja Primec  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  349 
8.  20060  dr. Martina Repas  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  285 
9.  18505  dr. Nataša Samec Berghaus  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  236 
10.  15691  dr. Renato Vrenčur  Pravo  Raziskovalec  2001 - 2003  793 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0592  Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta  Maribor  5089638015  11.371 
Povzetek
Raziskovalni program raziskovalne skupine je usmerjen na predmetna področja prava, ki jih strokovno obvladujejo posamezni sodelavci v skupini. Program je usmerjen k različni aktualni problematiki, ki se v pravu na teh področjih pojavlja in problematična strokovna vprašanja primerja z drugimi pravnimi redi. Pri izbiri raziskovalnega programa se ravna po prioritetni listi področij na eni strani in pomembnosti obstoječe problematike v danem trenutku. Kriterij je tudi pravna ureditev de lege ferenda in cilji internih in eksternih družbeno-ekonomskih odnosov. Program je tako usmerjen na upravljalsko strukturo delniških družb; opredeljevale se bodo strokovne podlage za modele statusno pravnega preoblikovanja in dograjevanja novih pravno organizacijskih oblik ter kapitalskega in pogodbenega povezovanja gospodarskih družb. Nakazovale se bodo smeri dograjevanja prava družb, zakona o gospodarskih družbah in drugih predpisov, ki morajo biti usklajeni z materialnim pravom družb, kot so registrsko pravo, insolvenčno pravo, pravo trga vrednostnih papirjev, delovno-industrijsko pravo ter bilančno-finančno računovodsko pravo. Posledice postprivatizacijskega obdobja so v Sloveniji že privedle do razmaha v trgovanju z delnicami, novejše izkušnje pa so pokazale, da je potrebno obstoječo zakonodajo s področja statusnega prava ter prava vrednostnih papirjev po eni strani dograjevati z novimi pravnimi rešitvami , po drugi strani pa z ustreznimi normativnimi posegi slediti harmonizacijskim procesom Evropske unije.
Pomen za razvoj znanosti
Pomen raziskovalnega programa je v poenotenem urejanju različnih pravnih razmerij na statusno-pravnem področju in področju prava vrednostnih papirjev ter tako zagotavljanje večje pravne varnosti vseh udeležencev gospodarskega poslovanja in drugih posameznikov, in večja transparentnost trga vrednostnih papirjev, ter varstvo s tem povezanih pravic posameznikov. Cilj tega v širšem smislu je zasledovati enotno evropsko ureditev (harmonizacija in unifikacija) in zagotoviti nediskriminatorne svoboščine prostega evrospkega trga tudi v RS.
Pomen za razvoj Slovenije
Proces približevanja Slovenije Evropski uniji je nujno povezan s prilagajanjem slovenske zakonodaje predpisom, ki veljajo za vse članice Evropske unije, zato so nujni harmonizacijski in unifikacijski procesi, ki se lahko vršijo le preko dobro zasnovanih primerjalnih študij, ki se bodo vršile v okviru raziskovalnega programa. V Sloveniji se že zastavlja vprašanje, zlasti v posledici velikih aktivnosti EU, ali je naša zakonodaja usklajena v zadostni meri s trenutnimi trendi v Evropski uniji. Zlasti na gospodarskem področju je pri nas, v postprivatizacijskem obdobju, po petih letih uporabe zakona o gospodarskih družbah pomembno ugotoviti ali je naša korporacijska zakonodaja kot celota še zmeraj ustrezna glede na razvoj korporacijskega prava v Evropi. V tem smislu je potrebno spoznati aktualna gibanja v Evropski uniji in nadaljevati z nadaljnim prilagajanjem naše statusne zakonodaje evropski.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno