Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

Genetika, žlahtnjenje in preskušanje tehnologij v kmetijstvu

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.03.00  Biotehnika  Rastlinska produkcija in predelava   
4.06.00  Biotehnika  Biotehnologija   

Koda Veda Področje
B006  Biomedicinske vede  Agronomija 
B002  Biomedicinske vede  Biofizika 
S187  Družboslovje  Ekonomika kmetijstva 
P003  Naravoslovno-matematične vede  Kemija 
B003  Biomedicinske vede  Ekologija 
B004  Biomedicinske vede  Botanika 
Ključne besede
genetika, žlahtnjenje in selekcija kmetijskih rastlin, selekcija domačih živali, kakovost kmetijskih pridelkov, genetska raznovrstnost in genske banke v kmetijstvu, tehnologije pridelave kmetijskih rastlin, okolje
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (25)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  17299  Tadej Absec    Raziskovalec  2001 - 2003 
2.  17300  Halil Agović    Raziskovalec  2001 - 2003  12 
3.  13379  dr. Peter Dolničar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  815 
4.  04126  mag. Mojca Golež  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  137 
5.  17310  Franc Grkman    Raziskovalec  2001 - 2003 
6.  18604  Klara Jelič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003 
7.  17311  Marjan Južnik    Raziskovalec  2001 - 2003  48 
8.  17312  Marjan Kern    Raziskovalec  2001 - 2003 
9.  16059  dr. Veronika Kmecl  Kemija  Raziskovalec  2001 - 2003  454 
10.  17292  Marjan Kokalj    Raziskovalec  2001 - 2003 
11.  05667  dr. Vladimir Meglič  Rastlinska produkcija in predelava  Vodja  2001 - 2003  860 
12.  17317  Andrej Obal    Raziskovalec  2001 - 2003  25 
13.  17854  Marjeta Pintar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  183 
14.  05670  dr. Janez Poklukar  Živalska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  235 
15.  11092  mag. Romana Rutar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  112 
16.  03097  Tadej Sluga  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  136 
17.  15658  dr. Simona Sušnik Bajec  Biokemija in molekularna biologija  Raziskovalec  2001 - 2003  194 
18.  14538  Mojca Škof  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  325 
19.  08500  dr. Jelka Šuštar Vozlič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  500 
20.  17309  Stanislav Testen    Raziskovalec  2001 - 2003 
21.  21096  Franc Trček    Raziskovalec  2001 - 2003 
22.  16393  dr. Kristina Ugrinović  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  638 
23.  17318  Viktor Zadrgal    Raziskovalec  2001 - 2003 
24.  08594  Andrej Zemljič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  291 
25.  13193  Drago Žitek  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2001 - 2003  44 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.096 
Povzetek
Namen znanstveno raziskovalnega, strokovnega in razvojnega programa genetike, žlahtnjenja in preskušanja tehnologij v kmetijstvu je reševanje problemov povezanih s pridelovanjem kakovostne hrane za ljudi ter krme za živali in problemov povezanih z čebelarstvom. Raziskovalno delo v genetiki rastlin bo usmerjeno v študije genoma kmetijskih rastlin. Predvsem nas zanimajo kromosomski deli, ki so nosilci odpornosti proti boleznim in škodljivcem ter odseki, ki kontrolirajo kvantitativne lastnosti. Pri populacijski genetiki bomo proučevali frekvenco in tok alelov pri avtohtonih kulturnih rastlinah in njihovih divjih sorodnikih. Pri žlahtnjenju rastlin si obetamo vpeljavo in uporabo DNK tehnik in modernih tehnologij, ki nam bodo omogočile kontroliran vnos in prenos genov ter združevanje modernih tehnik in tehnologij s klasičnim žlahtnjenjem in selekcijo. Usmerili se bomo predvsem v žlahtnjenje sort krompirja, krmnih rastlin (trav, detelj, zrnatih stročnic) in vrtnin (fižol, solata), ki se bodo odlikovale po odpornosti proti boleznim in škodljivcem, kakovosti ter prilagojenosti našim rastnim razmeram in trgu. Podlaga tem raziskavam in nalogam je genska banka kmetijskih rastlin, ki služi tudi ohranjanju slovenskih sort in genskih virov avtohtonih rastlin in ekotipov kulturnih rastlin.Z genetiko in žlahtnjenjem rastlin je neposredno povezano tudi semenarstvo in preskušanje novih sort. S hitrim in načrtnim uvajanjem preverjenih sort v določeno rastno okolje je podan tudi temeljni pogoj za uveljavitev in razširitev sonaravnega oz. okolju prijaznega načina pridelovanja poljščin in vrtnin. Da bi bilo uvajanje sonaravnega kmetovanja uspešno pa je poleg kakovostnih sort in semena pomembna tudi izbira pravilne tehnologije in ekonomika pridelovanja v določenem okolju.V čebelarstvu so naše raziskave usmerjene v analizo proizvodnih in pasemskih lastnosti avtohtone kranjske čebele v Sloveniji, ugotavljamo kvantitativne kriterije za ločevanje kranjske čebele od drugih čebeljih pasem, analiziramo in vrednotimo med, ki je proizveden v Sloveniji, analiziramo vire medenja v slovenskih gozdovih, ugotavljamo populacijsko dinamiko povzorčiteljev mane, spremljamo atraktivnost razpoložljive mane s pomočjo čebeljih družin. Sodelujemo v raziskavah naravne rezistence čebel na varozo. Na lastnem čebelnjaku izvajamo poskusna testiranja čebel, rezultate uvajamo v nacionalni selekcijski model. Ustvarili smo zelo dobro infrastukturo za testiranje čebeljih matic po celi Sloveniji.
Pomen za razvoj znanosti
Pomembnost raziskovalnega programa genetika v kmetijstvu se bo zrcalila v odkrivanju kromosomskih regij določenih rastlinskih vrst in pripravi linij, ki nosijo odpornost proti boleznim in škodljivcem z veliko gospodarsko škodljivostjo v Sloveniji. Le ti so lahko potencialno ekonomsko škodljivi drugod po svetu in obratno. Poleg tega pa bodo rezultati genetskih in populacijskih raziskav prispevali delček h celostnemu poznavanju rastlinskega genoma. Z delom v genski banki kmetijskih rastlin ne bomo le zagotovili ohranjanje slovenskih genskih virov ampak tudi z njimi obogatili svetovno zakladnico.Slovenci imamo izvorno in avtohtono čebeljo populacijo kranjske čebele, ki se je iz našega ozemlja razširila po celem svetu. S selekcijskimi postopki jo poskušamo napraviti še bolj konkurenčno glede na drugotne populacije kranjske čebele drugod po svetu in glede na druge čebelje pasme.
Pomen za razvoj Slovenije
Raziskave so usmerjene v pripravo osnov, ki bodo slovenskemu pridelovalcu hrane omogočile živeti in se razvijati v ostri mednarodni konkurenci. Program upošteva prilagajanje slovenskega kmetijstva zahtevam Evropske skupnosti in mu omogoča izkoristiti naše naravne danosti, jih analizirati, ugotoviti njihove primerjalne prednosti in pomanjkljivosti, da bi slovensko kmetijstvo postalo konkurenčno in razpoznavno na enotnem evropskem trgu.Predlagani raziskovalni program bo prispeval slovenskemu kmetijstvu nove sorte kmetijskih rastlin prilagojene slovenskim rastnim razmeram in slovenskemu trgu, ki bodo konkurenčne tujim. Delo v slovenski rastlinski genski banki bo doprineslo k ohranjanju avtohtonih genskih virov in ohranjanju slovenske kulturne dediščine. Program bo z raziskovalnim in strokovnim delom pripomogel k napredku na področju semenarstva in tehnologij pridelovanja. Z učinkovitim in hitrim prenosom raziskovalnih dosežkov v prakso pa bomo lahko dosegli uveljavitev in razširitev okolju prijaznejšega načina pridelovanja poljščin in vrtnin.Na področju čebelarstva se pripravljamo na odprtje prometa s čebelami in na mednarodno konkurenco. Z ustreznimi znanstvenimi in strokovnimi ukrepi lahko obdržimo avtohtono kranjsko čebelo tudi za prihodnje rodove in si ustvarimo sloves dežele z izredno kakovostnim medom. Z določitvijo kakovosti pridelanega medu v Sloveniji bomo lahko že v najbližji prihodnosti obogatili evropsko paleto sortnih medov.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno