Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARRS

Kriminologija

Obdobja
Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
5.07.00  Družboslovje  Kriminologija in socialno delo   
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (12)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacij
1.  16390  dr. Marko Bošnjak  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  195 
2.  11843  dr. Matjaž Jager  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  230 
3.  06978  dr. Zoran Kanduč  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  487 
4.  14289  dr. Gorazd Meško  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2003  1.758 
5.  14340  Marija Milenkovič  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  81 
6.  04053  dr. Zoran Pavlović  Vzgoja in izobraževanje  Raziskovalec  2001 - 2003  235 
7.  14313  dr. Dragan Petrovec  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  666 
8.  06979  dr. Renata Salecl  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  813 
9.  14339  Ivanka Sket  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2001 - 2003  62 
10.  00413  dr. Alenka Šelih  Kriminologija in socialno delo  Vodja  2001 - 2003  616 
11.  13770  dr. Katja Šugman Stubbs  Pravo  Raziskovalec  2002 - 2003  435 
12.  00317  dr. Darja Zaviršek  Kriminologija in socialno delo  Raziskovalec  2002 - 2003  1.093 
Organizacije (1)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacij
1.  0504  Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani  Ljubljana  5051525000  5.007 
Povzetek
Raziskovalni program obsega tematske vsebine, ki spadajo na področja kriminologije, penologije, viktimologije in kazenskega prava. Osrednji problemski sklopi so naslednji: (1) analiza in sinteza kriminoloških teorij (socioloških, psiholoških, sociobioloških in antropoloških); (2) vzroki (dejstveni in "fizični") kriminalnega in odklonskega vedenja; (3) pojavne oblike kriminalitete (telesno nasilje, spolno nasilje, premoženjska kazniva dejanja, ekonomska kriminaliteta, problematika uživanja drog, organizirana kriminaliteta, mednarodna kriminaliteta, "zločini brez žrtev", mladoletno prestopništvo, nasilje v družini, politična kriminaliteta); (4) sociologija kazenskega prava (družbeni odboji delovanja kazenskopravnega sistema, družbenopsihološka gibala in struktura določilnice kazenskega prava); (5) pravnofilozofska obravnava kazenskopravnih vprašanj (razmerje med "svobodno voljo" in "determinizmom", pojma "odgovornost" in "krivda", upravičevanje kazenskih sankcij, namen kaznovanja, subjektivna stališča do objektivno veljavne norme, konstrukcija "kaznivega dejanja", pojem "zločin"); (6) formalni in neformalni odzivi na moteče, nevarne, škodljive in kaznive pojave; (7) teorija družbenega nadzorovanja (družina, šola, služba); (8) strukturno nasilje (neodklonsko in "normalizirano" nasilje); (9) viktimologija (tipi in predispozicije žrtev, pomoč žrtvam, vloga žrtve v kazenskopravnem sistemu, žrtve nekriminalnega nasilja, žrtve posameznih oblik kriminalitete); (10) penologija (izvrševanje kazenskih sankcij, zamisel o rehabilitaciji); (11) kriminalitetna politika (preprečevanje in kaznovalna politika). Kriminologija črpa iz vseh znanosti, ki se nanašajo na človeka, družbo in kulturo. Je empirična in teoretska, inter in transdisciplinarna veda. V kriminologiji ni ene same (prevladujoče) "paradigme". Ta veda je fragmentirana, razpršena na različne usmeritve (s specifičnimi "predmeti", metodami in cilji).
Pomen za razvoj znanosti
Raziskovalni program se na več ravneh vključuje v širše svetovne (in posebej evropske) znanstvene tokove. Rezultati raziskav so praviloma predstavljeni na mednarodnih konferencah. Obstajajo skupni mednarodni projekti (s Hrvaško, OZN, Francijo). Ena od pomembnih sestavin raziskovalnega programa je kritično spremljanje najnovejših teoretičnih in empiričnih dognanj v svetovni kriminologiji (na primer v smislu preverjanja njihove relevatnosti za pojasnjevanje tukajšnje kriminalitete in predlaganje kriminalitetnopolitičnih zamisli). Slovenska kriminologija se vključuje v širše tokove z razvijanjem izvirne smeri, ki se imenuje "Kriminologija vsakdanjega življenja", katere "predmet" je strukturno (neodklonsko) nasilje v vsakdanjih življenjskih praksah; s teoretičnimi osvetlitvami tukaj opravljenih empričnih raziskav, specifičnih določilnic kriminalitete (v "tranzicijskem" obdobju) in obstoječe kriminalitetne (in kaznovalne) politike.
Pomen za razvoj Slovenije
Inštitut za kriminologijo je edina institucija, ki sistematično "pokriva" vse vidike kriminološke, viktimološke in penološke tematike. Pomen raziskovalnega programa je predvsem v tem, da prenaša v tukajšnji prostor analize in kritične ocene svetovnih kriminoloških teorij, empiričnih raziskav in rezultatov kriminalitetne politike. Prispeva k boljšemu razumevanju strukture in gibanja kriminalnih pojavov v Sloveniji. Vključuje se v premisleke o kriminalitetni in kaznovalni politiki. Znanje prenaša v izobraževalne procese in javne razprave o motečih, nevarnih in škodljivih pojavov v slovenski družbi (na primer v medijih, na okroglih mizah in javnih predavanjih, seminarjih). Vprašanja v zvezi z varnostjo, varovanjem človekovih pravic in zmanjševanjem nasilja v vsakdanjem življenju so ključna za nadaljni razvoj slovenske družbe. Še več, v optiki vključevanja slovenske družbe v širše povezovalne procese v mednarodnem okviru dobivata tudi kriminaliteta in kriminalitetna politika mednarodne razsežnosti, ki jih ni mogoče ustrezno razumeti in se nanje odzivati brez stalnega in nenehnega spremljanja tujega znanja in izkušenj, pa tudi domačega raziskovalnega dela.
Najpomembnejši znanstveni rezultati Zaključno poročilo
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Zaključno poročilo
Zgodovina ogledov
Priljubljeno