Nalaganje ...
Projekti / Programi vir: ARIS

VPLIV TEHNOLOšKIH POSTOPKOV NA OHRANJANJE AROMATSKEGA POTENCIALA V TEHNOLOGIJI PRIDELAVE VIN

Raziskovalna dejavnost

Koda Veda Področje Podpodročje
4.06.02  Biotehnika  Biotehnologija  Bioinženirstvo 

Koda Veda Področje
4.04  Kmetijske vede in veterina  Kmetijska biotehnologija 
Vrednotenje (pravilnik)
vir: COBISS
Raziskovalci (23)
št. Evidenčna št. Ime in priimek Razisk. področje Vloga Obdobje Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  16373  dr. Helena Baša Česnik  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  896 
2.  17919  dr. Dejan Bavčar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  296 
3.  06110  dr. Marin Berovič  Biotehnologija  Vodja  2009 - 2012  748 
4.  11243  dr. Štefan Čelan  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2012  298 
5.  21613  dr. Franc Čuš  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  372 
6.  32352  Vitoslava Domiter    Tehnični sodelavec  2010 - 2012 
7.  14429  dr. Roman Glaser  Veterina  Raziskovalec  2009 - 2012  103 
8.  08340  mag. Andrej Holobar  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2010  79 
9.  00927  dr. Janez Hribar  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  860 
10.  14980  dr. Dušan Klinar  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2012  180 
11.  32351  Bojan Kobal  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2010 - 2012 
12.  07906  dr. Mitja Kocjančič  Kemija  Raziskovalec  2009 - 2012  232 
13.  21917  Dušan Komel    Tehnični sodelavec  2009 
14.  10688  dr. Tatjana Košmerl  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  1.024 
15.  25795  dr. Klemen Lisjak  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  320 
16.  12681  dr. Bojan Pahor  Varstvo okolja  Raziskovalec  2009 - 2012  164 
17.  20043  dr. Aleksandra Pivec  Kemijsko inženirstvo  Raziskovalec  2009 - 2012  107 
18.  05767  dr. Marjan Simčič  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  438 
19.  21399  dr. Andreja Vanzo  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  248 
20.  05733  dr. Rajko Vidrih  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  744 
21.  07440  dr. Mojmir Wondra  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009 - 2012  326 
22.  19640  dr. Emil Zlatić  Rastlinska produkcija in predelava  Raziskovalec  2009  154 
23.  17800  Zdenka Zupančič    Tehnični sodelavec  2009 
Organizacije (5)
št. Evidenčna št. Razisk. organizacija Kraj Matična številka Štev. publikacijŠtev. publikacij
1.  0103  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo  Ljubljana  1626990  23.328 
2.  0401  Kmetijski inštitut Slovenije  Ljubljana  5055431  20.095 
3.  0481  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta  Ljubljana  1626914  66.549 
4.  1421  Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj  Ptuj  5844975000  422 
5.  2106  PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.o.o.  Ptuj  5141966  57 
Pomen za razvoj znanosti
Najpomembnejši rezultati raziskav na projektu L4 2042 so : • SI P-200900316. Patent za povišanje fermentativne produkcije glicerola v vinih. Postopek uvaja novo izvirno tehnologijo na osnovi termičnih šokov suspenzije vcepka Saccharomyces cerevisiae, ki reducirajo število neaktivnih kvasnih celic, preostale pa pridobijo spominski efekt (memory effect), ki jim omogoča krmiljenje redoks potencijala med fermentacijo z aktivacijo metabolne poti produkcije glicerola, ki ga termično obdelane kvasovke v procesu fermentacije uporabljajo kot regulator svojega spemenjenega ali novo nastalega oksireduktivnega stanja. Postopek omogoča do 80 % povišanje glicerola. S povišano produkcijo glicerola v vinih pridobimo polnost in komercijalno višjo dodano vrednost vin, kar omogoča pomembnost v tržni vrednosti končnega produkta. Postopek povišane produkcije glicerola je možno aplicirati tudi v velikem merilu. • Postopek je bil uspešno preizkušen tudi v pilotnem in produkcijskem industrijskem merilu • Pri določanju glutationa je bila s pomočjo HPLC-FD v sodelovanju z University of Auckland, Nova Zelandija, uspešno vpeljana in validirana nova metoda. S to metodo razpolaga v svetu le 5 laboratorijev kar predstavlja originalen dosežek. • S SPME GC-MS smo postavili in validirali nove metode določevanja hlapnih tiolov(4MMP, 4MMPOH,3MH,3MHA), ki dajejo vinu, saden in tropski karakter, • S SPME GC-MS smo postavili in validirali nove metode določevanja metoksipirazinov(IBMP, IPMP) in glutationa v vzorcih grozdja, • GC-MS smo določali v moštu in vinu hlapne snovi, višje alkohole in estre. Pridobljena znanja in rezultate smo vključevali v agronomske profile vinogradov kar nam je omogočalo, da smo se na osnovi teh znanj odločali za najprimernejši čas trgatve. • Ugotovili smo, da oksidacija ne vpliva na vsebnost metoksipirazinov. Preučili smo vpliv raztopljenega kisika v prisotnosti/odsotnosti SO2 na vsebnost hlapnih tiolov, glutationa in metoksipirazinov. Uporaba žveplovega dioksida je namreč ključna pri inaktivaciji oksidacijskih encimov in posledično ohranjanju glutationa in hlapnih tiolov.V raziskavi smo opravili čez 100 meritev raztopljenega kisika med pripravo in stekleničenjem vina ter vpeljali in preučili način njegovega zmanjševanja s pomočjo prepihovanjem z dušikom. • Analiza izvedenih tehnoloških postopkov je omogočila izbor najprimernejše tehnologije in analiz potrebnih za ohranjanje sortnosti in aromatičnosti, ki jih želimo ohraniti skozi potek vseh faz od grozdja, mošta, fermentacije do vina s prepoznavnim sortnim aromatskim karakterjem. S tem smo uspeli izdelati sistem karakterizacije izbora posameznih vinogradniških leg in temu izdelati primerno fermentativno tehnologijo za ohranjanje originalnih sortnih aromatskih potencijalov sorte Sauvignon • Ostali dosežki : http://izumbib.izum.si/bibliografije/J20130312182531-L4-2042.html
Pomen za razvoj Slovenije
APLIKATIVNI REZULTATI F.01 pridobitev novih praktičnih znanj, informacij in veščin F.02 pridobitev novih znanstvenih spoznanj F.05 sposobnost za začetek novega tehnološkega razvoja F.07 izboljšanje obstoječega izdelka F.09 razvoj novega tehnološkega procesa oz. tehnologije F.10 izboljšanje obstoječega tehnološkega procesa oz. tehnologije F.14 izboljšanje obstoječih proiz. metod,instrumentov oz. proiz. proc. F.33 patent v Sloveniji UČINKI APLIKATIVNIH REZULTATOV G.02.06 večja konkurenčna sposobnost G.02.07 večji delež izvoza G.02.08 povečanje dobička G.03 tehnološki razvoj G.03.01 tehnološka razširitev/posodobitev dejavnosti G.03.03 uvajanje novih tehnologij
Najpomembnejši znanstveni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Najpomembnejši družbeno–ekonomsko in kulturno relevantni rezultati Letno poročilo 2009, 2010, 2011, zaključno poročilo, celotno poročilo na dLib.si
Zgodovina ogledov
Priljubljeno