Loading...
Groups source: ARIS

Center za družboslovne in antropološke raziskave v vzgoji in izobraževanju (Slovene)

Research activity

Code Science Field Subfield
5.01.01  Social sciences  Educational studies  Pedagogy 
5.03.00  Social sciences  Sociology   
6.10.00  Humanities  Philosophy   

Code Science Field
S220  Social sciences  Cultural anthropology, ethnology 
S282  Social sciences  Comparative and historical pedagogy 
Keywords
Education, society, socialization, culture, media, ideology, epistemology. schooling, language, discourse.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
675.47
A''
0
A'
32.75
A1/2
132.75
CI10
0
CImax
0
h10
0
A1
1.91
A3
0.71
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on May 28, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS
Scopus
Researchers (3)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  31229  MSc Sabina Autor  Philosophy  Researcher  111 
2.  33228  PhD Igor Bijuklič  Anthropology  Researcher  267 
3.  14015  PhD Valerija Vendramin  Anthropology  Researcher  290 
Research projects (15) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  J6-2382  EPISTEMOLOšKI IN KULTURNI VIDIKI KONSTRUKCIJE SPOLNOSTI IN NASILJA V NOVIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJAH (IKT) TER NJIHOVO SPREJEMANJE PRI OTROCIH IN MLADIH (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Valerija Vendramin  1,886 
2.  L5-6378  Cross-cultural Study on the Rights of the Child - Slovenia 2005  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Zoran Pavlović  1,936 
3.  J5-3322  Contemporary approaches to motivation and competition in self-concept models:cross-cultural study  7/1/2001 - 6/30/2005  PhD Darja Kobal Grum  1,566 
4.  V5-0558  Argumentiranost kot model razumevanja in obvladovanja uspešne komunikacije v šoli (in izven nje) (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Igor Žagar Žnidaršič  1,238 
5.  V5-0559  Temeljni (sistemski, pravni, pedagoški in kulturni) dejavniki avtonomije šol v slovenskih šolah (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Darko Štrajn  3,536 
6.  V5-0551  Vključevanje stališč in vrednot v vzgojnoizobraževalni proces s posebnim poudarkom na poučevanju človekovih pravic (Slovene)  11/1/2001 - 10/31/2004  PhD Marjan Šimenc  1,709 
7.  L5-3328  Civic Education and Values and Attutudes of Students in Slovenia  7/1/2001 - 6/30/2004  PhD Marjan Šimenc  1,473 
8.  V5-0320  Kritično mišljenje kot nujna sestavina specialnih didaktik (Slovene)  7/1/2000 - 6/30/2002  PhD Igor Žagar Žnidaršič  1,694 
9.  V5-0318  Mednarodno primerjalna analiza poteka učnih ur pri pouku matematike in naravoslovja v 8. razredu osnovne šole (Slovene)  7/1/2000 - 6/30/2002  PhD Janez Justin  965 
10.  V5-0253  Razvoj specialnih didaktik in učnih tehnologij za predmete:državljanska vzgoja in etika, retorika, državljanska kultura (Slovene)  6/1/1999 - 1/30/2002  PhD Igor Žagar Žnidaršič  2,116 
11.  L5-1006  Primerjalna raziskava državljanjskega izobraževanja in vzgoje-CEP (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Darko Štrajn  4,125 
12.  L5-1474  Temeljni dejavniki učenja in motivacije za učenje v šoli (Slovene)  1/1/1999 - 6/30/2001  PhD Darja Kobal Grum  2,144 
13.  J5-7780  Strukturne determinante vzgoje in izobraževanja v informacijski družbi (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/2001  PhD Darko Štrajn  3,255 
14.  J6-7696  The Linguistic Pragmatics of Nationalist Ideologies and their Relation to Nation-Building Process in Slovenia  10/1/1997 - 12/31/2000  PhD Igor Žagar Žnidaršič  954 
15.  J6-8683  Anthropological researching of political culture and school  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Bogomir Novak  1,347 
ARIS research and infrastructure programmes (2) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0106  Educational Research  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Darko Štrajn  7,432 
2.  P0-0501-0553  Educational research programme  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Darko Štrajn  7,170 
Views history
Favourite