Loading...
Groups source: ARIS

Centre for Welfare Studies

Research activity

Code Science Field Subfield
5.03.00  Social sciences  Sociology   
7.02.00  Interdisciplinary research  Interdisciplinary research   
5.06.00  Social sciences  Political science   
Keywords
Social welfare, quality of life, social quality, social policy, social services, community, non-profit sector, housing policy, neighborhoods, migration.
Evaluation (rules)
source: COBISS
Points
3,588.37
A''
572.31
A'
1,259.27
A1/2
1,846.6
CI10
1,150
CImax
122
h10
16
A1
12.06
A3
2.71
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 23, 2024; A3 for period 2018-2022
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 109  1,174  983  9.02 
Scopus 160  1,701  1,402  8.76 
Researchers (9)
no. Code Name and surname Research area Status No. of publicationsNo. of publications
1.  33405  Irena Bolko  Sociology  Researcher  38 
2.  23425  PhD Maša Filipovič Hrast  Sociology  Researcher  379 
3.  15257  PhD Valentina Hlebec  Sociology  Researcher  625 
4.  32353  Jasna Jugovič    Junior expert or technical associate 
5.  28323  PhD Matic Kavčič  Sociology  Researcher  124 
6.  22286  PhD Metka Kuhar  Psychology  Researcher  631 
7.  55871  Tjaša Potočnik  Sociology  Researcher  15 
8.  26113  PhD Tatjana Rakar  Sociology  Researcher  172 
9.  10888  PhD Zdenka Šadl  Sociology  Researcher  237 
Research projects (21) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  V5-1712  Prevalence and long-term effects of adverse childhood experiences on adult functioning  4/1/2018 - 9/30/2020  PhD Metka Kuhar  2,391 
2.  J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria  6/1/2017 - 5/31/2020  PhD Valentina Hlebec  3,808 
3.  J5-8243  The Model of Quality Aging in Place in Slovenia  5/1/2017 - 4/30/2020  PhD Boštjan Kerbler  1,896 
4.  J5-6824  Innovative Forms of Living Environments for Elderly People in Slovenia  7/1/2014 - 6/30/2017  PhD Boštjan Kerbler  1,640 
5.  J5-4080  Community care of the elderly in Slovenia  7/1/2011 - 6/30/2014  PhD Valentina Hlebec  3,763 
6.  J5-2166  Medgeneracijska solidarnost v Sloveniji (Slovene)  5/1/2009 - 4/30/2012  PhD Valentina Hlebec  2,910 
7.  V5-0455  Razvoj pan-evropskih storitev informacijske družbe v Sloveniji (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Mirko Vintar  1,788 
8.  V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Nada Stropnik  2,097 
9.  V4-0463  Učinkovitost obstoječih mehanizmov zagotavljanja socialne varnosti starejšim kmečkim prebivalcem (Slovene)  9/1/2008 - 2/28/2010  PhD Valentina Hlebec  2,424 
10.  V5-0415  Pomen neodvisnih direktorjev v upravnih odborih delniških družb (Slovene)  9/1/2008 - 10/31/2009  PhD Klemen Podobnik  2,034 
11.  Z5-9451  Factors of greater cohesion and cooperation in the neighbourhoods  1/1/2007 - 12/31/2008  PhD Maša Filipovič Hrast  379 
12.  J5-6123  Social Integration of the Elderly in Slovenia  7/1/2004 - 6/30/2007  PhD Valentina Hlebec  3,248 
13.  V5-0932  Celovita analiza pravnega in ekonomskega okvira za delo nevladnih organizacij (Slovene)  9/1/2004 - 1/30/2006  PhD Božo Grafenauer  363 
14.  J5-2215  Problemi multikulturne družbe, mobilnost ter migracije (Slovene)  1/1/2000 - 6/30/2002  PhD Barbara Verlič Christensen  126 
15.  L5-0489  Performance measurement of social service programs - the case of housing provision  7/1/1998 - 6/30/2001  PhD Srna Mandič  749 
16.  V5-0255  Prilagajanje vzgoje in izobraževanja razvojnim spremembam-scenarij in strategije za poklicno izobraževanje in usposabljanje v RS (Slovene)  6/1/1999 - 12/31/2000  MSc Martina Trbanc  1,308 
17.  J5-9003  Mobility, career and the quality of life  1/1/1997 - 12/31/1999  PhD Ivan Svetlik  2,552 
18.  V3-8573  Zdravje in kakovost življenja (Slovene)  9/1/1996 - 8/31/1999  PhD Nevenka Černigoj Sadar  307 
19.  J5-7769  Civilna družba v postsocialističnih družbah: nastajanje intermediarnih družbenih struktur (Slovene)  1/1/1996 - 12/31/1998  PhD Ivan Bernik  672 
20.  L5-7933  Kakovost življenja družin v Sloveniji (Slovene)  1/1/1996 - 6/30/1998  PhD Nevenka Černigoj Sadar  307 
21.  V2-8566  Prenova mest glede na funkcionalne in vrednostne razkorake v uporabi stavbnega fonda ter modeli kompleksne prenove mest - z namenom pre (Slovene)  9/1/1996 - 3/31/1998  PhD Barbara Verlič Christensen  126 
ARIS research and infrastructure programmes (5) Legend
no. Code Title Period Head of the group No. of publicationsNo. of publications
1.  P5-0200  Quality of Life of Social Groups  1/1/2017 - 12/31/2021  PhD Valentina Hlebec  3,215 
2.  P5-0200  Quality of Life of Social Groups  1/1/2014 - 12/31/2016  PhD Srna Mandič  2,156 
3.  P5-0200  QUALITY OF LIFE OF SOCIAL GROUPS  1/1/2009 - 12/31/2013  PhD Srna Mandič  2,625 
4.  P5-0200  QUALITY OF LIFE OF SOCIAL GROUPS  1/1/2004 - 12/31/2008  PhD Srna Mandič  3,275 
5.  P0-0502-0582  Quality of life of social groups and the social policy  1/1/1999 - 12/31/2003  PhD Srna Mandič  1,601 
Views history
Favourite