Loading...
PhD Nada Stropnik

PhD Nada Stropnik
no.: 07813 source: ARIS

researcher – retired
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
5.02.01  Social sciences  Economics  Economy sciences 

Code Science Field
S196  Social sciences  Social economics 
Keywords
family economics, family benefits, child tax relieves, poverty, minimum costs of living, minimum income, cash social assistance, early childhood education and care, family policy, maternity/paternity/parental leave, work-life balance
Points
299.21
A''
0
A'
74.33
A1/2
114.33
CI10
136
CImax
65
h10
5
A1
0.93
A3
2.78
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on December 6, 2023; A3 for period 2017-2021 (update for tender in 2022: YES)
Data for ARIS tenders ( 14.06.2023 – Target research programmes, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 69  67  8.38 
Scopus 156  149  16.56 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
Bachelor's degree      HR University of Zagreb, Faculty of Economics and Business 1978 
Master's degree    Economics  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1985 
Doctor's degree  Ph. D.   Economic  SI University of Ljubljana, Faculty of Economics 1994 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. V5-2333  Comparative analysis of methodologies for calculating the minimum cost of living   2023  PhD Barbara Kalar  1,081 
2. V5-2123  Development of the applied model for social impact measurement in social enterpises   2021 - 2022  PhD Matjaž Črnigoj  1,159 
3. J5-8235  Exploring and understanding welfare state determinants of care provision for older people in the community in Slovenia and Austria   2017 - 2020  PhD Valentina Hlebec  3,765 
4. J5-4223  DEVELOPMENT OF DYNAMIC MICROSIMULATION MODEL   2011 - 2014  PhD Boris Majcen  2,637 
5. V5-1001  Izgradnja simulacijskega modela za davek od dohodkov pravnih oseb (Slovene)   2011 - 2013  PhD Miroslav Verbič  1,609 
6. V5-0401  Nadaljnji razvoj in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2008 - 2010  PhD Boris Majcen  1,429 
7. V5-0462  Revščina in materialna deprivacija starejšega prebivalstva (Slovene)   2008 - 2010  PhD Nada Stropnik  2,063 
8. V5-0286  Položaj seniorjev - ekonomske in socialne posledice staranja prebivalstva (Slovene)   2008  PhD Jože Damijan  3,638 
9. V5-0291  Intervencije na trgu dela (Slovene)   2006 - 2008  PhD Nada Stropnik  1,623 
10. V5-0205  Razvoj, nadgradnja in vzdrževanje mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2006 - 2008  PhD Janez Bešter  2,047 
11. V5-0671  Analiza uresničevanja ciljev CRP za obdobje 1994-2006 (Slovene)   2004 - 2006  PhD Peter Stanovnik  3,016 
12. V5-0953  Stališča prebivalstva kot odraz novih trendov v starševstvu in podlaga za preoblikovanje družinske politike v Sloveniji (Slovene)   2004 - 2005  PhD Nada Stropnik  465 
13. V5-0586  Analiza in predlog reform socialnega in davčnega sistema v Sloveniji na podlagi mikrosimulacijskega modela (Slovene)   2001 - 2004  PhD Tine Stanovnik  1,541 
14. V5-0610  Ekonomske posledice spreminjanja demografske strukture slovenskega prebivalstva (Slovene)   2004  PhD Boris Majcen  4,051 
15. L5-1553  Optimisation of Child Tax Reliefs and Child Benefits from Families’ Viewpoint   1999 - 2001  PhD Nada Stropnik  465 
16. L5-0656  Population, family and welfare: attitudes towards and measures   1998 - 2001  PhD Nada Stropnik  870 
17. L5-0649  Prilagajanje slovenskega gospodarstva konkurenčnosti na evropskem trgu z vidika predpristopne strategije Slovenije pri vključevanju v E (Slovene)   1998 - 2001  PhD Peter Stanovnik  2,566 
18. V5-9142  Konsistentnost in učinkovitost socialnih transferjev v Sloveniji (Slovene)   1998 - 2001  PhD Tine Stanovnik  1,245 
19. L5-7831  Medgeneracijski transferji dohodkov v Sloveniji (Slovene)   1998  PhD Tine Stanovnik  1,112 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P5-0096  Development strategy of Slovenia as a member of the European Union   2020 - 2022  PhD Boris Majcen  5,608 
2. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2015 - 2019  PhD Boris Majcen  5,754 
3. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2009 - 2014  PhD Boris Majcen  5,728 
4. P5-0096  New development strategy of Slovenia as a member of the EU   2004 - 2008  PhD Boris Majcen  5,019 
5. P0-0503-0502  Socialni razvoj (Slovene)   2001 - 2003  PhD Tine Stanovnik  1,459 
Biography
Nada Stropnik, Senior Researcher at the Institute of Economic Research, Ljubljana, holds a PhD in economics. Her main research areas are social policy, poverty, social inclusion, family policy and work-life balance. As an expert, she has been involved in policy making in Slovenia in the fields social inclusion, work-life balance and family policy. She has been the Slovenian member of the European Social Policy Network (ESPN) and member of the International Leave Policy and Research Network. She serves in editorial councils of several international scientific journals in the area of social policy and social inclusion.
Views history
Favourite