Loading...
PhD Urša Vilhar

PhD Urša Vilhar
no.: 22592 source: ARIS

researcher – active in research organisation
E-mail ursa.vilharat signgozdis.si
Foreign language skills
Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.00  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology   
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 
Keywords
Forest ecology, hydrology, climatology, ecology of forest trees, silviculture, tree phenology, forest pedagogics
Points
539.49
A''
66.69
A'
254.23
A1/2
254.23
CI10
314
CImax
51
h10
10
A1
1.82
A3
1.32
Data for the last 5 years (citations for the last 10 years) on April 19, 2024; A3 for period 2018-2022 (update for tender in 2023: YES)
Data for ARIS tenders ( 12.01.2024 – Project tender, archive )
Database Linked records Citations Pure citations Average pure citations
WoS 26  370  309  11.88 
Scopus 25  390  331  13.24 
Education
source: ARIS
Level of education Professional title Study subject Faculty Year
  B. Sc.   Forestry and Renewable Forest Resources  SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2001 
Doctor's degree  Ph. D.     SI University of Ljubljana, Biotechnical Faculty 2006 
Doctoral dissertations and other final papers Show
Obtaining results now
source: COBISS
Employments
source: ARIS
Type of employment Research org. Research group Date of employment Position ecris.org.employ_rolegroup Title
Full time employment (100%, RD:100%)  Slovenian Forestry Institute  Forest biology, ecology and technology  1/1/2002  Senior professional collaborator  Researcher   
Research projects Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. J2-4489  Evaluation of the impact of rainfall interception on soil erosion   2023 - 2024  PhD Mojca Šraj  4,600 
2. J4-4542  Natural regeneration processes in beech forests after disturbance   2022 - 2024  PhD Tanja Mrak  3,712 
3. V4-2212  Drafting of the platform and guidelines for forest management in torrential forest areas   2022 - 2024  PhD Urša Vilhar  1,628 
4. J4-4541  Oaks for future forests and forestry in Slovenia: Quercus robur versus Quercus petraea   2022 - 2024  PhD Jožica Gričar  5,441 
5. J4-3098  The unrevealed information on soil biodiversity in leached waters   2021 - 2024  PhD Tine Grebenc  8,204 
6. V4-2026  Diseases, pests and drought stress of European beech at various climate change scenarios   2020 - 2023  PhD Nikica Ogris  7,010 
7. J4-2540  Tree mortality in sub-mediterranean: sequence of processes, their interrelations and future perspectives   2020 - 2023  PhD Mitja Ferlan  5,069 
8. J2-1743  Infiltration processes in forested karst aquifers under changing environment   2019 - 2023  PhD Nataša Viršek Ravbar  5,153 
9. V4-2023  Evaluation of ecosystem services of agricultural soils   2020 - 2023  PhD Anže Japelj  3,421 
10. V4-1630  Drafting of the platform for tourism and recreational use of forests   2016 - 2018  PhD Urša Vilhar  2,424 
11. J2-6764  Algorithms for modelling ecosystems' dynamics based on mathematical morphology and lattice theory   2015 - 2017  PhD Borut Žalik  2,810 
12. L4-4091  Ecological restoration of natural disturbances in forests   2011 - 2014  PhD Jurij Diaci  6,720 
13. V4-1141  Updating of the vegetation system for the forest management planning purposes   2011 - 2014  PhD Lado Kutnar  4,152 
14. V4-1126  Possibilities and limitations of biomass production from forests   2011 - 2013  PhD Primož Simončič  4,892 
15. V4-1069  Povečanje učinkovitosti sanacij velikih poškodb v slovenskih gozdovih (Slovene)   2011 - 2012  PhD Dušan Jurc  7,845 
16. V4-0492  Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genski ravni v luči blaženja podnebnih sprememb in prilagoditve gospod (Slovene)   2010 - 2011  PhD Tine Grebenc  5,977 
17. V4-0494  Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam glede na pričakovane spremembe značilnosti in prostorske razporeditve gozdov (Slovene)   2008 - 2011  PhD Lado Kutnar  2,839 
18. V4-0539  Primerjava dveh gozdnogojitvenih sistemov v luči klimatskih sprememb (Slovene)   2008 - 2011  PhD Matjaž Čater  4,435 
19. J4-1009  Afforestation of karstic grasslands and the changes of their carbon sink capacity   2008 - 2011  PhD Dominik Vodnik  5,149 
20. L4-0637  The impacts of ski slopes on biotic and hydrological function of soils and development of models of multifunctional sustainable use of the area at the upper timberline on Krvavec   2008 - 2011  PhD Hojka Kraigher  6,256 
21. V4-0541  Pomen talnih lastnosti in mikroklimatskih razmer za proizvodno sposobnost jelke na rastiščih dinarskih jelovo bukovih gozdov (Slovene)   2009 - 2010  PhD Primož Simončič  3,633 
22. V2-0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema (Slovene)   2009  PhD Borut Vrščaj  6,122 
23. V4-0536  Emisije ogljikovega dioksida ob spremembah rabe kmetijskih zemljišč na Primorskem krasu (Slovene)   2009  PhD Franc Batič  2,734 
24. Z4-9641  Conservation of quality and quantity of water aquifiers in forest land   2007 - 2009  PhD Urša Vilhar  420 
25. V4-0347  Rastiščni, gozdno-gospodarski in politični vidiki odzivanja gozdov na pričakovane podnebne spremembe (Slovene)   2007 - 2008  PhD Lado Kutnar  2,422 
26. V4-0355  Raziskave populacijsko genetskih in rastiščnih značilnosti avtohtonega črnega topola (P. nigra L.) na obsežnih in poplavnih območjih ter usmeritve za njegovo ohranitev (Slovene)   2007 - 2008  PhD Gregor Božič  4,970 
27. V4-0350  Ohranjanje kakovosti vodnih virov v gozdnem prostoru (Slovene)   2006 - 2008  PhD Urša Vilhar  2,209 
28. J7-7397  Carbon transport processes and mechanisms in forest ecosystems   2005 - 2008  PhD Nives Ogrinc  6,583 
29. L4-7163  Rational use of wood in the context of sustainable forest management   2005 - 2008  PhD Miha Humar  13,753 
30. L4-6232  Carbon dynamic in natural beech forest   2004 - 2007  PhD Primož Simončič  5,656 
31. L1-6706  The carbon sink and ozone: dynamics of carbon in a natural beech forest   2004 - 2006  PhD Hojka Kraigher  7,103 
32. V4-0985  Vpliv klimatskih sprememb na gozdne ekosisteme (Slovene)   2005 - 2006  PhD Dušan Jurc  9,086 
33. V4-0441  Preučevanje rasti z vidika gozdnih tal, vodnega režima in sestojne klime (Slovene)   2005  PhD Primož Simončič  2,741 
ARIS research and infrastructure programmes Legend
source: ARIS
no. Code Title Period Head No. of publications
1. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY and TECHNOLOGY   2020 - 2024  PhD Hojka Kraigher  11,566 
2. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2015 - 2019  PhD Hojka Kraigher  11,843 
3. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2009 - 2014  PhD Hojka Kraigher  11,593 
4. P4-0107  FOREST BIOLOGY, ECOLOGY & TECHNOLOGY   2004 - 2008  PhD Hojka Kraigher  11,674 
5. P0-0501-0404  Forest biology, ecology and technology   2002 - 2003  PhD Hojka Kraigher  9,155 
Views history
Favourite