Loading...
Projects / Programmes source: ARIS

Providing forest reproductive material for reforestation after major natural disturbances and upon possible legislative changes

Research activity

Code Science Field Subfield
4.01.01  Biotechnical sciences  Forestry, wood and paper technology  Forest - forestry 

Code Science Field
B430  Biomedical sciences  Sylviculture, forestry, forestry technology 

Code Science Field
4.01  Agricultural and Veterinary Sciences  Agriculture, Forestry and Fisheries 
Keywords
forest reproductive material, big natural disturbances, legislation, conservation of adaptability potential, climate change
Evaluation (rules)
source: COBISS
Researchers (20)
no. Code Name and surname Research area Role Period No. of publicationsNo. of publications
1.  29875  Marko Bajc  Forestry, wood and paper technology  Technical associate  2014 - 2017  286 
2.  14869  PhD Gregor Božič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  512 
3.  11958  PhD Robert Brus  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  746 
4.  37939  Domen Finžgar    Technical associate  2015 - 2017  164 
5.  35952  Domen Gajšek    Technical associate  2014 - 2017  11 
6.  21242  PhD Tine Grebenc  Plant production  Researcher  2014  498 
7.  28855  Melita Hrenko    Technical associate  2014 - 2017  43 
8.  26070  PhD Kristjan Jarni  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  99 
9.  16067  PhD Andrej Kobler  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  291 
10.  07127  PhD Hojka Kraigher  Forestry, wood and paper technology  Head  2014 - 2017  1,345 
11.  15108  PhD Lado Kutnar  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014  810 
12.  33614  Žiga Lipar    Researcher  2014 
13.  20842  PhD Aleksander Marinšek  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  396 
14.  24268  PhD Tanja Mrak  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  136 
15.  23448  PhD Nikica Ogris  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014  1,227 
16.  29428  PhD Peter Prislan  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014  358 
17.  24777  Barbara Štupar    Technical associate  2014  29 
18.  28224  PhD Andrej Verlič  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014  158 
19.  24343  PhD Marjana Westergren  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  418 
20.  28401  PhD Peter Železnik  Forestry, wood and paper technology  Researcher  2014 - 2017  188 
Organisations (2)
no. Code Research organisation City Registration number No. of publicationsNo. of publications
1.  0404  Slovenian Forestry Institute  Ljubljana  5051673000  12,255 
2.  0481  University of Ljubljana, Biotechnical Faculty  Ljubljana  1626914  67,269 
Abstract
The projected rate of climate change is expected to affect the growth of forest tree species and may prevent the growth of forests on their existing areas. Simulations of forest development predict changes in tree species composition and altered distribution of forests as a result of frequent natural calamities, spread of diseases, pests and invasive species. Conservation of the long term adaptability of populations is essential for maintenance of sustainable forests. At the same time it is necessary to provide opportunities for species, provenances and their symbionts to migrate. The latter may contribute to the natural mode of survival in the event of biotic or abiotic stress. Trees can adapt to new situations with phenotypic plasticity in the short run. However adaptation in the long run is only possible through evolutionary potential, i.e. by maintaining or increasing the genetic diversity of young forests. It is genetic diversity that enables survival, adaptation and development of forests in changing environment and ensures vitality of forests and their resistance to diseases and pests. There is no guarantee that traditional forest management planning will suffice for maintenance of healthy forests. An increasing number of studies conducted through provenance transfers between different regions of provenance, high-altitude zones and different regions in Europe is conducted. When minority tree species are in question it is even more important to ' promote ' genetic diversity. Sometimes this requires active support in the form of mixed forest reproductive material from several seed objects. Lately, living archives and seed orchards are gaining interest as tools to maintain and increase genetic diversity. In addition to changes in the relationship between natural regeneration and planting and sowing, adjustment of species and provenances used for regeneration and increased importance of seed orchards, special attention should be given to modification of traditional seedling production. In this context, special interest should be given to symbiotic organisms (i.e. mycorrhizal fungi) that allow forest trees to thrive in different soils, enabling uptake of water and nutrients, and their transfer between plants, and affecting resistance of forest trees to biotic factors. The present presence of these symbiotic organisms in forests will also not be able to follow rapid changes in the environment. Therefore, myccorrhized seedlings in containers are already used in alpine countries. Despite of a few decades long lack of interest and ignorance of the importance of forest seed production and nurseries, this field is now rapidly gaining interest in the face of the ongoing climate change. Natural regeneration after the 2014 ice storm is expected to be problematic due to unfavorable environmental conditions and high numbers of game populations. In parts of affected forests, site appropriate and time optimized regeneration with planting and sowing of site-adapted forest reproductive material of high genetic diversity will be necessary. The latter will allow for their long-term sustainability through the preservation of the adaptation potential of future tree generations to changing environmental conditions.   Lack of interest and knowledge of the importance of forest seed production and nurseries has contributed to the current alarming lack of forest reproductive material (FRM) supplies and suppliers in Slovenia. Additionally, lack of interest and knowledge has lead to contraction of financing of forest seed production and nurseries for the purpose of regeneration of Slovenian forests. At the same time, a trend of major European nurseries and seed producers to centralize the system of tracing the origin of forest reproductive material in the European Union has strengthened. A special emphasis of the project will be devoted to preparation of expert guidelines and suggestions for possible solutions in case of increased demand for of FRM
Significance for science
V okviru predlaganega projekta bomo prispevali k razvoju znanosti preko razvoja sistema monitoringa genetske pestrosti - razvoja kazalnikov ter njihovega ovrednotenja K razvoju stroke bomo prispevali predvsem z: -razvojem metodologije osnovanja genetske plantaže, ki bo služila kot model za kasnejša prizadevanja pri morebitnem osnovanju semenskih plantaž za ostale drevesne vrste -izdelavo registra plus dreves za divjo češnjo -kritičnim pregledom trenutne razmejitev provenienčnih območij in višinskih pasov in po potrebi prilagoditvijo najnovejšim spoznanjem o vplivu klimatskih sprememb na spreminjanje rastiščnih pogojev -pripravo osnove za morebiten prenos gozdnega reprodukcijskega materiala na podlagi predvidenih srednjeročnih in dolgoročnih klimatskih sprememb -pripravo pregleda možnega razvoja vzgoje kontejnarskih in mikoriziranih sadik -pregledom pogostosti in jakosti obroda različnih drevesnih vrst v Sloveniji -pripravljen bo pregled genetske pestrosti do sedaj analiziranih GSO
Significance for the country
Z načrtovanimi aktivnostmi, rezultati in prenosom znanj bomo prispevali k: -večjem gospodarskem pomenu bodočih gozdov (lesnih in nelesnih gozdnih proizvodov in storitev) -dvigu pomena trenutno močno podcenjene panoge v gozdarstvu - gozdnega semenarstva in drevesničarstva -gospodarskem pomenu in vrednotenju posedovanja gozdnih semenskih objektov za lastnike gozdov. Vzpostavljeno bo tudi sodelovanje s potencialnimi izvajalci pri zasnovanju semenske plantaže ter lastniki zemljišča, na katerem bo zasnovana.
Most important scientific results Annual report 2015, 2016, final report
Most important socioeconomically and culturally relevant results Annual report 2015, 2016, final report
Views history
Favourite